Přejít k hlavnímu obsahu

Jakou roli hrají psychometrické testy v Executive Search?

Read time: 4 minuty
Jakou roli hrají psychometrické testy v Executive Search?

Psychometrické testy jsou nástrojem, jenž umožňuje měřit a hodnotit různé aspekty osobnosti, dovedností, schopností a chování jednotlivců. Tyto testy jsou navrženy tak, aby poskytovaly objektivní a měřitelné informace, a proto se často používají v náborových procesech, kde pomáhají při vyhodnocování kandidátů. Samozřejmě přitom svoji roli sehrává i to, o jakou pozici se v rámci výběrového řízení jedná, nicméně například v případě vysokých, manažerských postů tvoří psychometrické testy standardní součást služby Executive Search (viz náš článek “Nevíte, jak najít zaměstnance do TOP managementu? Vyzkoušejte službu Executive Search”). Jejich cílem je odhadnout (či lépe řečeno predikovat na základě pravděpodobnosti), jak budou tito kandidáti úspěšní v konkrétních vedoucích pozicích včetně adaptace na individuální firemní kulturu. V ideálním případě by je pak měl vyhodnocovat zkušený psycholog, který na jejich základě posoudí potenciál a schopnosti, osobnostní charakteristiku či vnitřní motivaci, přičemž dokáže identifikovat i potenciálně riziková místa, která by se při klasickém náboru zaměstnanců neprojevila. Psychometrické testy tak představují důležitý prvek, jenž umožňuje v kombinaci s dalšími aspekty hodnocení kandidátů kvalifikovaně vybrat nejvhodnější uchazeče pro klíčové pozice v organizaci. Abyste dokázali tento nástroj používat co nejefektivněji, přinášíme tento článek.

 

Typy psychometrických testů

Vzhledem k tomu, že je Executive Search komplexní služba, používá se při výběru ideálního kandidáta do vrcholových pozic mix různých psychometrických testů, které lze rozřadit následovně:

  • Testy osobnosti. Tyto testy se zaměřují na charakteristické vlastnosti jednotlivce, jako je extroverze versus introverze, otevřenost k novým zkušenostem, soustředěnost a další aspekty osobnosti. Pomáhají pochopit, jakým způsobem se jedinec chová a jaký má styl práce a komunikace.
  • Kognitivní testy. Kognitivní neboli poznávací funkce měří schopnosti, jako jsou verbální, numerické nebo logické schopnosti. V náborovém procesu pomáhají odhadnout, do jaké míry oplývají kandidáti vybíraní prostřednictvím Executive Search schopnostmi řešit problémy, analyzovat informace a přizpůsobit se novým situacím.
  • Testy schopností a dovedností. Posuzují konkrétní dovednosti potřebné pro danou pozici, přičemž se v rámci Executive Search nejčastěji hodnotí manažerské kompetence (viz náš článek “Co to je situační leadership a jaké jsou efektivní styly vedení lidí”). Dále se typicky přihlíží k jazykovým schopnostem, technickým dovednostem, time managementu apod.

 

Použití psychometrických testů v Executive Search

Kromě jednotlivých typů psychometrických testů je třeba brát v úvahu i jejich začlenění do náborového procesu, tzn. vyhodnocovat je v kontextu celé služby. Posuzovatel se při nich zaměřuje především na:

  • Hodnocení kandidátů. Tvoří základ psychometrických testů. Hodnotitele zajímá, zda má kandidát potřebné vlastnosti pro danou vedoucí roli a jakým způsobem by se mohl zapojit do pracovního prostředí firmy. Zde je dobré uvést, že se mimo profesních kompetencí zkoumá i to, jak uchazeč zapadne do konkrétní firemní kultury (viz náš článek “Firemní hodnoty jsou pravidla a myšlenky, které ocení nejen zákazníci, ale i zaměstnanci”).
  • Komplexní pochopení kandidátů. K tomu, aby byl vybrán ten skutečně nejlepší kandidát, je nutné posoudit i informace, které bývá obtížné získat z běžných rozhovorů. Obvykle se jedná o souhrn osobnostních vlastností, přičemž se přihlíží k tomu, zda posuzovaný zájemce nevykazuje prvky nežádoucího chování, jako je například příliš kladný vztah k alkoholu, násilnické sklony, despotické rysy apod. Je třeba mít stále na paměti, že se formou Executive Search vybírají lidé na pozice s vysokou mírou zodpovědnosti, a proto je nutné již při náboru eliminovat všechny rizikové faktory.
  • Porovnání s požadavky pozice. Pomáhají porovnat vlastnosti a schopnosti kandidátů s požadavky na danou vedoucí roli, a tím usnadňují rozhodování o nejvhodnějším kandidátovi. Indikace drobných odchylek zde nemusí být nutně na škodu, neboť se v rámci Executive Search také zjišťuje, jaké charakteristiky nebyly zahrnuty do výběrového procesu, a přesto mohou být pro organizaci přínosem.

 

Shrnutí

Při použití psychometrických testů je důležité dbát na to, aby byly testy spravedlivé, validované a uplatňované v souladu s etickými standardy. Kombinace psychometrických testů s dalšími aspekty hodnocení kandidátů v Executive Search procesu umožňuje získat komplexní a zcela objektivní pohled na potenciální kandidáty pro klíčové vedoucí pozice v organizaci.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“