Přejít k hlavnímu obsahu

Jak funguje dočasné přidělení zaměstnance? Rozdíl mezi přidělením firmou a personální agenturou

Read time: 4 minuty
Jak funguje dočasné přidělení zaměstnance? Rozdíl mezi přidělením firmou a personální agenturou

Pracovní trh je flexibilní a právě flexibilita často rozhoduje o tom, zda se nám bude v podnikání dařit. Lidský život se pohybuje v sinusoidách, a tak bychom měli být připraveni na období růstu, ale také období stagnace. V současné době se většina firem pohybuje v té druhé variantě. Česká legislativa na to zareagovala a nabídla firmám tzv. dočasné přidělení zaměstnance. 

Dočasné přidělení zaměstnance, co to je, a k čemu je to bude dobré

Princip je jednoduchý. V době pandemie byly uzavřeny hrady, památky a další kulturní skvosty. Tento segment se dostal až na samé dno, jenže zaměstnavatelé stále mají v živé paměti předchozí krizi, kdy naopak lidí na pracovních úřadech bylo rekordně málo. Není se tedy čemu divit, že své kmenové zaměstnance nechtějí propouštět. A právě v tom by jim mohla pomoci nová služba dočasné přidělení zaměstnance. Například restauratér, který zatím nevyvíjí ekonomickou činnost, dočasně přidělí své zaměstnance jiné firmě, která vyrábí. Do hry tak vstupují 3 subjekty:

  • Zaměstnanec, 
  • Zaměstnancův zaměstnavatel 
  • Firma, která si zaměstnance vypůjčila (tzv. uživatel).

Dočasné přidělení zaměstnance klasickou firmou a personální agenturou

     Klasická firma

Původní legislativní úprava se v praxi ukázala jako nepříliš šťastná, a proto byla novelizovaná zákonem č. 365/2011 Sb., která v  § 43a umožňuje dočasné přidělení mezi zaměstnavateli na základě shodně projevené vůle všech zúčastněných subjektů. Zaměstnavatel může dočasně přidělit (zapůjčit) zaměstnance na základě dohody, přičemž zákoník práce stanoví její podstatné náležitosti. Pro zaměstnavatele však na rozdíl od agentury práce jde o činnost nevýdělečnou. Další rozdíl mezi agenturou práce je v tom, že klasická firma nemusí mít pro tuto činnost souhlas Ministerstva práce  a sociálních věcí. Zaměstnavateli zákoník práce umožňuje dočasně přidělit zaměstnance až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Po dobu dočasného přidělení ukládá zaměstnanci pracovní úkoly, řídí a kontroluje jeho práci zaměstnavatel, k němuž byl zaměstnanec přidělen (uživatel). Na rozdíl od klasického zaměstnaneckého poměru, nemůže uživatel jednostranně změnit druh práce a stejně tak nevyplácí mzdu nebo plat, popřípadě náhradu cestovních výdajů zaměstnanci. Tu poskytuje zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil. Uživatel také nemá v kompetenci dávat zaměstnanci nemocenskou.

     Personální agentura

Personální agentura (dále PA) se řídí § 308 zák. práce. Díky této novelizaci vzniká právní vztah hned mezi třemi subjekty: 

  • Mezi agenturou a zaměstnancem, 
  • Mezi uživatelem a PA,
  • Mezi uživatelem a zaměstnancem. 

AP podepíše dva druhy smluv. Se zaměstnancem uzavře pracovní smlouvu nebo dohodou o pracovní činnnosti. V těchto úkonech se zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele. 

Druhým typem smlouvy je písemná dohoda (ústní není platná) mezi PA a uživatelem. V těchto dohodách bývá zdůrazněna informace o pracovních a mzdových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe. Jde o zajištění stejných např. mzdových podmínek, jako mají srovnatelní zaměstnanci zaměstnavatele (uživatele), k němuž AP přidělila svého zaměstnance. Tyto podmínky je povinna zabezpečit AP ve spolupráci s uživatelem.

Sečteno a podtrženo

  • Firma může jiné firmě dočasně poskytnout své zaměstnance, avšak nikoliv za úplatu
  • Když firma jiné firmě dočasně přidělí své zaměstnance, neošetřuje to žádný zákon
  • Personální agentura je jediným subjektem na českém trhu, který může dočasně přidělit své zaměstnance za úplatu
  • Aby mohla personální agentura podnikat, musí získat souhlasné stanovisko od Generálního ředitelství Úřadu práce

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“