Přejít k hlavnímu obsahu

Nejčastější otázky spojené s agenturním zaměstnáváním a má tato služba nějaká rizika?

Read time: 5 minut
Nejčastější otázky spojené s agenturním zaměstnáváním a má tato služba nějaká rizika?

Mnoho podnikatelů v období téměř 100% zaměstnanosti marně tápe, kde najít volnou pracovní sílu a jak si udržet stávající zaměstnance. Pro tyto firmy se jeví jako nejúčinnější cesta chybějící lidi si pronajmout. Dnes už každá personální agentura (PA) nabízí v rámci svých služeb pronájem agenturních zaměstnanců, kteří sice vykonávají práci pro třetí stranu, ale z administrativního hlediska jsou stále zaměstnanci agentury práce. Někteří podnikatelé o této službě slyšeli, ale nemají s ní reálné zkušenosti, jiní by ji rádi zkusili, avšak obávají se možných komplikací. Obecně však můžeme říct, že v oblasti agenturního zaměstnávání stále panují jisté dohady, nepřesné informace a zažité mýty, které brání masivnějšímu rozšíření agenturních zaměstnanců do různých firem a společností, zejména ve výrobě, automobilovém průmyslu nebo gastronomii, tedy oborů, které se s nedostatkem personálu potýkají dlouhodobě. Proto jsme připravili dnešní článek, ve kterém zodpovíme nejčastěji kladené otázky spojené s agenturním zaměstnáváním a zároveň upozorníme na základní věci, jež se zaměstnáváním agenturních zaměstnanců souvisejí.

Kdo může zprostředkovat zaměstnání?

Dle platné legislativy mohou za úplatu zprostředkovat zaměstnání třetí straně (nazývá se uživatel) pouze agentury práce, a to za velice přísných podmínek. Samotnou personální agenturu může založit pouze fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO) za dodržení dost striktních pravidel.

V případě fyzické osoby musí tento člověk prokázat plnoletost (musí být tedy starší 18 let), plnou svéprávnost (dokazuje se výpisem ze zdravotní dokumentace) a trestní bezúhonnost (tzn. absence pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin proti majetku). Zároveň musí prokázat absenci výkonu funkce odpovědného zástupce nebo statutárního orgánu PO za pravidel obsažených v § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3. Nejvyšší nároky jsou kladeny na odbornou způsobilost, neboť FO může založit personální agenturu pouze tehdy, když dosáhla vysokoškolského vzdělání (počítá se pouze dokončené) a zároveň má v této oblasti minimálně dvouletou odbornou praxi, případně dosáhla úplného středoškolského vzdělání (maturita) a má praxi v pronajímání agenturních zaměstnanců alespoň 5 let. Dalším požadavkem je pak bydliště na území České republiky.

U právnických osob je situace obdobná, jen musí vyčlenit odpovědného zástupce, který splňuje stejná kritéria jako FO. Podmínka sjednaného pracovního poměru s touto PO v rozsahu nejméně 20 h týdně neplatí v případě výkonu funkce statutárního orgánu této právnické osoby.  

Dále musí tato osoba složit kauci ve výši 500.000 Kč na zvláštní účet GŘÚP, jež bude deponována po celou dobu platnosti povolením a také mít sjednané pojištění záruky proti úpadku společnosti. Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání agenturních zaměstnanců se podává na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR, kde ji vyhodnocuje speciální posudková komise. Nyní již stačí vyčkat na kladné rozhodnutí Ministerstva vnitra, vydané na základě žádosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR (do 15 dnů ode dne podání žádosti GŘÚP).

Kdo je zprostředkovatel práce?

Zprostředkování například agenturních zaměstnanců za úplatu jsou oprávněny pouze agentury práce, dodržely-li všechny výše uvedené zákonné povinnosti. Narazíte-li na agenturu, jež nemá všechny právní dokumenty v pořádku, vězte, že máte co dočinění s tzv. pseudo agenturou a od těchto organizací dejte rychle ruce pryč. Nic nezkazíte, když si agenturu proklepnete na internetu, konkrétně na stránkách Asociace Pracovních Agentur (APA).

Kdo je uživatel?

Uživatel je v tomto trojstranném právním vztahu obvykle společnost, jež si od personální agentury pronajala na dopředu dohodnutý termín pracovníky, přičemž agenturní zaměstnanci stále spadají pod personální agenturu, která jim vyplácí mzdu a stará se o potřebnou administrativu a řeší personální otázky. Oproti tomu uživatel “pouze” kontroluje odvedenou práci a agenturním zaměstnancům zadává pracovní úkoly.

Jaké služby PA obvykle poskytují?

Mezi nejzákladnější služby, které PA v rámci svých činností nabízejí, je dočasný pronájem agenturních zaměstnanců, služby Personální leasing a Temporary help. Další oblíbenou službou je Recruitment Process Outsourcing (RPO), které uleví přetíženým personalistům. Na nejkratší období pak PA zajišťují brigádníky.

Má agenturní zaměstnávání také určitá rizika?

Bohužel zneužít se dá všechno a v tomto směru jsou agenturní zaměstnanci stejně zneužitelní jako ostatní služby. Naštěstí se při spolupráci s personální agenturou stačí řídit selským rozumem, literou zákona, dobrou vírou a v neposlední řadě našimi články, ve kterých se touto problematikou často zabýváme. Samotný pronájem agenturních zaměstnanců je oblíbeným řešením v situacích, kdy z nějakého důvodu Vaše HR nestíhá a byla by škoda na tuto formu spolupráce rezignovat jen z důvodu neznalosti nebo různých předsudků a “zaručených pravd”.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“