Přejít k hlavnímu obsahu

Co to je situační leadership a jaké jsou efektivní styly vedení lidí

Read time: 4 minuty
Co to je situační leadership a jaké jsou efektivní styly vedení lidí

Funkce manažera patří v podniku mezi ty nejprestižnější, avšak také nejnáročnější. Do jeho náplně práce spadá organizace, plánování nebo delegace úkolů na podřízené. Kromě toho musí být pro své zaměstnance přirozenou autoritou a inspirací. Manažer také odpovídá za výsledky týmu, proto se během času vyvinuly různé styly vedení lidí. Mezi ty nejpoužívanější patří situační leadership, který se zrodil v 70. letech 20. století v hlavách pánů Kena Blancharda a Paula Herseyho. Situační vedení je založeno na myšlence, že různé lidi je třeba vést v různých situacích různým způsobem. Manažer tedy přizpůsobí styl své práce aktuální potřebě, tzn. vede stejného člověka jinak v době běžného provozu a odlišně v případě krize apod. 

 

4 styly vedení lidí

K tomu, aby byly úkoly splněny co nejefektivněji, kombinuje situační leadership direktivní a podpůrné chování. Zatímco příkazový styl určuje zaměstnanci jasné instrukce, podpůrný přístup představuje míru osobní podpory vedoucího směrem k danému pracovníkovi. Obecně lze konstatovat, že z této kombinace vychází následující styly vedení:

 

Direktivní

Tento styl vedení lidí je založený na bázi, kdy manažer dává jasné pokyny (co, kdy a jak udělat). Ačkoliv se může zdát direktivní způsob na první pohled již zastaralý, je vhodný ve chvílích, kdy firmě hrozí nějaké nebezpečí (krizové situace, finanční ztráty apod.) a je třeba jednat rychle a rozhodně. Svůj přínos má také v případě, kdy se jedná o nové nebo juniorní zaměstnance, kteří ještě nemají dostatek zkušeností. Pakliže sáhne manažer po tomto stylu vedení, musí počítat s tím, že je veškerá zodpovědnost na něm, a proto je nezbytné, aby zaměstnanci zadání přesně pochopili.

 

Vysvětlování

V anglickém originále se používá termín “selling”. Na rozdíl od direktivního způsobu je vysvětlování nakloněno výměně názorů a diskusi. Konečné slovo má sice manažer, avšak při svém rozhodnutí zohledňuje připomínky a návrhy ostatních. V rámci situačního leadershipu se používá selling zejména ve chvíli, kdy nemá vedoucí pracovník čas prostudovat veškeré dostupné možnosti, případně mu chybí dostatek znalostí a zkušeností.

 

Podporující

Používá se při práci se zkušenými zaměstnanci, kteří jsou schopni převzít zadané úkoly. Manažer už nemusí lidi učit, jak se co dělá, stále je však postavou, jež pomáhá podřízeným dotahovat projekty do konce. Podporující (též se označuje jako participativní) styl vychází z úzké spolupráce mezi vedoucím pracovníkem a jeho týmem, a proto nejvíce ze všech uvedených způsobů podporuje týmového ducha. Participativní styl vedení použije manažer zejména v těchto případech:

  • Brainstorming nebo porady kreativního typu.
  • Pakliže má v týmu vysoce kvalifikované zaměstnance.
  • Při testování potenciálu týmu.

 

Delegování

Největší rozdíl mezi delegováním a ostatními styly spočívá v tom, že zaměstnanci přebírají za úkoly zodpovědnost a dokáží pracovat samostatně. Tento způsob lze použít jen v situaci, kdy má manažer k dispozici vysoce schopné a vyzrálé pracovníky, protože zde plní spíše funkci mentora. Pro delegování je typický vysoký stupeň důvěry, se kterým je spojena i velká míra svobody. Provádí-li manažer všechna rozhodnutí sám, brání svým pracovníkům naučit se přebírat iniciativu i odpovědnost za úspěšné dokončení úkolů. Protože je takových pracovníků málo, kteří jsou ochotni na sebe vzít odpovědnost za splnění nějakého většího úkolu, měl by dobrý vedoucí dát šanci všem, u kterých takovou schopnost rozezná. Delegování se využívá zejména v situaci, kdy:

  • Manažer po svém týmu žádá pokroky a vlastní proaktivitu.
  • Se v kolektivu nachází velmi kvalifikovaní, vyzrálí a zodpovědní zaměstnanci.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“