Přejít k hlavnímu obsahu

Pronájem zaměstnanců řečí čísel aneb s čím Vám pomůže personální agentura

Read time: 5 minut
Pronájem zaměstnanců řečí čísel aneb s čím Vám pomůže personální agentura

Podle statistik má český trh s agenturním zaměstnáváním několik set tisíc pracovních pozic, které jsou obsazeny prostřednictvím personálních agentur. Tyto agentury pokrývají formou pronájmu zaměstnanců širokou škálu odvětví a profesí, včetně průmyslu, služeb, administrativy, stavebnictví a dalších. Růst popularity agenturního zaměstnávání lze zaznamenat díky jeho flexibilitě a schopnosti rychle reagovat na změny na trhu práce. Zaměstnavatelé mohou přes personální agentury snadněji najít pracovníky na dočasné nebo sezónní pozice a uchazeči o zaměstnání mohou využít agentury k rychlému nalezení pracovní příležitosti. V této souvislosti je zajímavé zmínit nedávnou studii zaměřenou na pronájem zaměstnanců, která mimo jiné zjišťovala, jaká je struktura agenturních pracovníků z hlediska pohlaví, věku či vzdělání nebo v jakých oborech se nejčastěji dočasně přidělení zaměstnanci objevují.

Struktura agenturních zaměstnanců

Asi nijak nepřekvapí, že větší podíl v tuzemských personálních agenturách (PA) zaujímají muži (59 %), neboť tento trend kopíruje většinu států Evropské unie kromě Slovinska, Malty a Polska. Největší podíl agenturních zaměstnanců nalezneme u mladých lidí do 30 let (30 % mužů v této věkové kategorii znamená největší zastoupení ze všech věkových skupin mužů zaměstnaných u PA, u žen pak toto číslo činí 26 %), což signalizuje, že obě pohlaví často berou práci v agentuře jako odrazový můstek k další kariéře. Tomu odpovídá i zájem ze strany firem, jež nejčastěji sahají po pronájmu zaměstnanců na fyzicky náročné pozice, jako je balič, skladník-picker nebo svářeč.

Po třicátém roku věku už většina mužů působí jako kmenoví zaměstnanci a ženy v tomto období odchází na mateřskou. Zajímavé je, že zatímco se pánové v dalších letech soustředí na systematické budování kariéry, u žen se opět zvyšuje podíl v personálních agenturách (ve věkové skupině 40-49 let činí 27 %, což znamená, že mají ženy v této fázi života vůbec největší zastoupení v PA). Pravděpodobně je to zapříčiněné tím, že se v tomto věku vrací po rodičovské dovolené zpět na pracovní trh a personální agentury vnímají jako vhodnou formu pro opětovné začlenění do pracovního procesu

Pronájem zaměstnanců podle oborů a vzdělání

Z výsledků studie vyplývá, že největší zastoupení mají agenturní zaměstnanci v 8. hlavní třídě – obsluha strojů a zařízení, montéři dle klasifikace CZ-ISCO (celá polovina). Druhou nejpočetnější skupinu tvoří pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (19 %), kteří se však v drtivé míře rekrutují z řad cizinců. Některé personální agentury na tuto poptávku reagují tím, že se přímo specializují na pronájem zaměstnanců z Ukrajiny a dalších postsovětských zemí. Třetí místo obsadili řemeslníci a opraváři (12 %), tedy skupina pracovníků, která chybí napříč celou Českou republikou.

Poptávané obory pak přímo odrážejí skladbu agenturních zaměstnanců. Největší část z nich (42 %) má středoškolské vzdělání bez maturity, následují pracovníci se základním a nedokončeným vzděláním (23 %). Tyto výsledky tak ukazují, že společnosti nejčastěji oslovují personální agentury, když hledají pronájem zaměstnanců na manuální činnosti, které v tuzemsku dlouhodobě stojí na okraji zájmu zejména mladé generace.

Zvláštní skupinu pak tvoří pracovníci z Ukrajiny. V souvislosti s ruskou agresí narostl na našem pracovním trhu významný podíl Ukrajinek s vysokoškolským vzděláním, které však naráží při hledání zaměstnání na neznalost českého jazyka a také na fakt, že Česká republika zatím jejich vzdělání neuznává. Tyto pracovnice tak často končí v personálních agenturách, které je v rámci pronájmu zaměstnanců dočasně přidělují ke konkrétním společnostem, ovšem logicky na nižší pozice. Podle aktuálních dat tvoří Ukrajinci již 5 % populace.

Postavení personálních agentur

Ačkoliv se z uvedených údajů může zdát, že se personální agentury zaměřují pouze na pronájem zaměstnanců do manuálních pozic, není tomu tak. Mnoho agentur v rámci svého podnikání nabízí komplexní služby včetně vyhledávání expertů s velmi specifickou kvalifikací (tzv. Executive Search), headhunting (přímé vyhledávání pracovníků pro vrcholové pozice ve společnosti), Try and hire (služba, která umožní vyzkoušet si nového pracovníka ještě před podpisem samotné smlouvy), Outplacement (viz náš článek “Jaké výhody přináší outplacement”) nebo outsourcing jednotlivých oborů (např. outsourcing mzdového účetnictví a personalistiky, outsourcing v administrativě, IT outsourcing, outsourcing logistiky, outsourcing v automotive a další). Záleží tedy na každém klientovi, do jakého oboru a na jakou pozici si pronájem zaměstnanců zvolí, neboť personální agentury v tomto směru nabízejí širokou škálu možností.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“