Přejít k hlavnímu obsahu

Informace k nakládání s osobními údaji „GDPR“

Informace k nakládání s osobními údaji

v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“) Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů.

Osobní údaje jsou: veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze na základě těchto údajů identifikovat.

Poskytnete-li nám své osobní údaje, budou tyto údaje zpracovány naší společností jakožto správcem v souladu s GDPR a aplikovatelnými právními předpisy České republiky.

Kdo je správce vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Europa Workintense spol. s r.o., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je pověřen:
Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.,
IČO: 02870355,
se sídlem Na Bělidle 997/15, 150 00 Praha 5,
zastoupená jednatelem JUDr. Janem Langmeierem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C224324

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje uchazečů o zaměstnání na základě registrace na pracovním portálu, nebo na základě uzavřené smlouvy a dále osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu poskytnutého uchazečem.

Správce shromažďuje tyto osobní údaje uchazečů: jméno, příjmení, e-mail, pohlaví, datum narození, státní příslušnost.

K jakému účelu vaše osobní údaje potřebujeme?

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění právních povinností a zajištění řádného průběhu závazku ze smlouvy uzavřené se subjektem údajů zejména za účelem poskytování služeb inzerce pracovních příležitostí.

Komu mohou být vaše osobní údaje předány?

Správce v rámci své činnosti může s Vaším souhlasem poskytovat nebo svěřovat zpracování osobních údajů jiné osobě, pokud není stanoveno jinak právními předpisy České republiky a GDPR.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po dobu 10-ti let od ukončení smluvního vztahu v souladu se lhůtami stanovenými právními předpisy. Po uplynutí skartační lhůty jsou veškeré analogové a digitální dokumenty obsahující osobní údaje skartovány.

Jsou vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo eu a mezinárodní organizace)?

Vaše osobní údaje mohou být předány do zahraničí pouze na základě Vašeho souhlasu.

Jaká jsou vaše práva a povinnosti?

V souladu se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
  • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR),
  • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR),
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
  • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 odst. 1 GDPR),
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“