Přejít k hlavnímu obsahu

Profesionalita jako účinný nástroj při hledání zaměstnanců

Read time: 6 minut
Profesionalita jako účinný nástroj při hledání zaměstnanců

Profesionalitu můžeme bez nadsázky označit za klíčový prvek v podnikání. Tímto chováním dávají podnikatelé svým zákazníkům najevo, že jejich výrobky a služby jsou skutečně prvotřídní kvality a budují tak důvěryhodnost svého brandu, která je v obchodních vztazích nepostradatelná. Mezi esenciální body profesionality pak lze zařadit etiku a morálku v podnikání, efektivní komunikaci, reprezentativní vzhled (nejen dress code, ale například i reprezentativní prostory nebo vzhled internetových stránek), zodpovědnost, správné nastavení procesů, financí a zdrojů, vzdělávání a rozvoj, zákaznický servis nebo důraz na inovace. Profesionální jednání se pak netýká jen zákazníků, ale také obchodních partnerů a zaměstnanců. Právě přístup k pracovníkům včetně dobře zvládnutého employer brandingu výrazně ovlivňuje, jak budu úspěšný, když hledám zaměstnance, neboť v dnešní době jsou to především zájemci o práci, kteří si vybírají svého zaměstnavatele a jakékoliv neprofesionální chování je spolehlivě odradí.

Začíná to HR oddělením

V mnoha našich textech píšeme, že lidský kapitál je nejcennějším artiklem společnosti. Proto by mělo oddělení lidských zdrojů patřit mezi nejdůležitější útvary každé firmy nejen v situaci, kdy jako podnikatel hledám zaměstnance. To znamená vyčlenit na personální úsek dostatek finančních zdrojů a koordinovat obchodní plány (například zavedení nové výrobní linky nebo expanzi na další trh) s HR oddělením. Samotní personalisté by pak měli v rámci celoživotního vzdělávání stále sledovat nové trendy v tomto oboru.

Takto profesionálně fungující oddělení Human Resources je pak při náboru pracovníků mnohem efektivnější, protože dokáže flexibilně reagovat na změny na trhu práce a přizpůsobit se jim. Zároveň je důležité si uvědomit, že ve chvíli, kdy hledám zaměstnance, se mi budou hlásit zájemci na stejné úrovni, jakou se sám prezentuji. Proto, chci-li mít ve firmě opravdové profesionály, musí být i samotný recruitment po odborné stránce zvládnutý na jedničku a má firma pro budoucí kolegy dostatečně zajímavá. Z tohoto důvodu je moudré vyhnout se tradičním chybám, jež nábor nové pracovní síly obvykle doprovází a zbytečně tak snižují kredit budoucího zaměstnavatele.

Čeho se tedy vyvarovat, když hledám zaměstnance?

Ač je tuzemský pracovní trh již dlouhodobě vyčerpaný a nalézt kvalitní zaměstnance je čím dál tím obtížnější, je až s podivem, že přesto mnoho společností dělá triviální chyby, z nichž jsou nejčastější tyto:

Nepřizpůsobení se trhu práce

Flexibilita se stala jedním z klíčových bodů při podnikání. Neexistuje snad jediný podnikatel, jenž by po svých pracovnících nevyžadoval pružnost a schopnost adekvátně reagovat na měnící se podmínky. Na trhu práce pak platí stejné zákonitosti jako na jakémkoliv jiném trhu, a proto pokud hledám zaměstnance, kteří chybí napříč regiony i obory, musím recruitment přizpůsobit aktuální situaci.

Zastaralé benefity

Zaměstnanecké benefity se staly tradičním nástrojem, jak přilákat nové kolegy. Nesmí se však jednat o benefity, které byly v kurzu, když Mrtvé moře umíralo. Pakliže nevím, co současní zájemci o práci skutečně oceňují, těžko jim to mohu nabídnout. Navíc tím dávám najevo, že mě moderní trendy nezajímají, a proto se má firma bude jevit v očích potenciálních zaměstnanců jako rigidní a zastaralá.

Pravopisné chyby v pracovních inzerátech

Úroveň psané češtiny obecně klesá, neboť ji postupně vytlačuje angličtina. Částečně za to mohou i sociální sítě, na nichž jsme se naučili používat řadu zkratek a obrázků. Přesto existují oblasti, kde je perfektní znalost naší mateřštiny nezastupitelná. Týká se to například inzerce na pracovních portálech, prostřednictvím které přijdou zájemci o zaměstnání nejčastěji do prvního kontaktu s Vaší firmou. V praxi nejsou výjimkou ani neúmyslné hrubky v pracovních inzerátech, kde hledám zaměstnance na pozici kreativce s výbornou znalostí českého pravopisu. Taková inzerce působí vyloženě neprofesionálně a není třeba dodávat, že tímto způsobem se Vám kvalitní kandidáti hlásit nebudou. V obecnější rovině jsou pak pravopisné chyby zabijákem profesionální reputace v jakékoliv sebeprezentaci.

Nedostatečná příprava na pohovor

Manažeři a personalisté by měli být dobře připraveni na pohovory s kandidáty, aby mohli posoudit jejich dovednosti a zkušenosti adekvátně. V situaci, kdy sice naléhavě hledám zaměstnance, ale teprve na pohovoru si řádně pročítám zaslaný životopis a zjišťuji, koho jsem si to vlastně pozval, dávám najevo svoji nepřipravenost a vysílám tak potenciálním zájemcům jasný signál.

Nedostatečný důraz na diverzitu

Jako podnikatelé byste měli být profesionální v tom smyslu, že aktivně usilujete o rozmanitost a inkluzi ve svém personálu. Ignorování těchto aspektů může být považováno za neprofesionální zejména proto, že větší rozmanitost přináší výhody v podobě lepších inovací, šetření nákladů nebo společenské prestiže (viz náš článek “Proč je důležitá diverzita na pracovišti pro váš byznys”). Pakliže mám tedy podstav personálu a hledám zaměstnance, neměl bych opomíjet kandidáty ze všech skupin včetně žen, cizinců, starších pracovníků, handicapovaných apod. Každý z těchto lidí může přinést do firmy nový pohled a omezit tak homogenní skupinové myšlení, které je často výraznou brzdou při hledání nových řešení.

Co naopak funguje, když hledám zaměstnance?

Známkou profesionality není jen absence výše zmíněných chyb, nýbrž i reputace firmy jako leadera v oblasti inovací (nejen těch technických), jenž určuje, či alespoň aplikuje, moderní směry. Jedním z takových směrů, který vykazuje vysokou efektivitu při recruitmentu, je používání sociálních sítí v kombinaci s krátkými videi. Jste-li tedy v situaci, kdy hledáte zaměstnance, zkuste natočit krátké video, v němž potenciálním pracovníkům představíte svoji společnost a specifika obsazované pozice. Takto natočené video poté umístěte na sociální sítě. Dobře působí, když v něm budou vystupovat budoucí kolegové, přičemž pro lepší zacílení je vhodné využít profesně zaměřené skupiny (např. facebooková skupina zaměřená na marketing apod.).

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“