Přejít k hlavnímu obsahu

Agentury práce, personální agentury a pseudoagentury aneb jak je to ve skutečnosti se zprostředkováním zaměstnanců

Read time: 5 minut
Agentury práce, personální agentury a pseudoagentury aneb jak je to ve skutečnosti se zprostředkováním zaměstnanců

Zprostředkování zaměstnanců za úplatu lze definovat jako proces, při kterém specializovaná agentura pronajímá své zaměstnance klientům (uživatelům), kteří potřebují dočasné pracovní síly pro krátkodobé nebo sezónní projekty, či pro pokrytí dočasného nedostatku pracovního personálu. Tento koncept je známý pod různými názvy v různých zemích, jako je například personální leasing, temporary help (viz “Vývoj a vznik Temporary helpu”), dočasné přidělení zaměstnance apod. Jedná se o oblíbenou formu řešení nedostatku personálních kapacit, u které podnikatelé oceňují zejména flexibilitu, rozmanitost pracovních sil nebo snížení administrativní zátěže. V praxi pak často firmy, jež uvažují o zprostředkování zaměstnanců, naráží na nejasnou terminologii, neboť na internetu se běžně mohou setkat s pojmy personální agentura, agentura práce či nelichotivým označením pseudoagentura. Abychom udělali v této terminologii jasno, přinášíme dnešní článek, kde si všechny pojmy vysvětlíme a řekneme si, jak to ve skutečnosti se zprostředkováním zaměstnanců je.

Agentura práce

Agentura práce je odborná organizace, která se specializuje na zprostředkování zaměstnání. Podle platné české legislativy (Zákon o zaměstnanosti § 14 odst. 1) se zprostředkováním zaměstnání rozumí:  

  • Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
  • Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení,
  • Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že zprostředkování zaměstnanců formou dočasného přidělení (prostřední bod) spadá pod tzv. agenturní zaměstnávání, které dále upravuje Zákoník práce v ustanoveních § 307a – 309a.  

V zákoně je dále definován samotný pojem Agentura práce. Agenturami práce se rozumí právnické nebo fyzické osoby, které mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání. Toto povolení uděluje na základě podané žádosti ve správním řízení Generální ředitelství Úřadu práce ČR. Během správního řízení se zkoumá, zda byly dodrženy všechny zákonné podmínky, mezi které spadá např.:

  • Plnoletost,
  • Odborná způsobilost,
  • Bezúhonnost,
  • Bydliště na území ČR, a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručovací adresy na území ČR (platí pro fyzické osoby).

Odbornou způsobilostí se rozumí u fyzických osob ukončené vysokoškolské vzdělání a minimálně dvouletá odborná praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno (typicky se tedy jedná o člověka, který má již v oblasti zprostředkování zaměstnanců zkušenosti například z jiné agentury). Případně může mít tato osoba střední vzdělání s maturitou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři. V takovém případě je nutná minimálně pětiletá praxe. U právnických osob pak musí tuto odbornou způsobilost splňovat tzv. odpovědný zástupce.

Podmínku bezúhonnosti splňuje fyzická osoba (u právnických osob odpovědný zástupce), jež nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku.

V této souvislosti je třeba také zmínit novelizaci zákona, která zprostředkování zaměstnanců upravuje (viz náš článek “Nové podmínky v oblasti agenturního zaměstnávání. Jak se změnil zákon?”). Od ledna příštího roku se změní doba přidělení agenturních zaměstnanců, zruší se povinné pojištění agentur nebo se zpřísní podmínky pro vydání povolení od Generálního ředitelství Úřadu práce ČR.

Personální agentura

Personální agentura je termín, který české právo nezná. Jedná se tedy o lidový pojem, jenž je však v tuzemsku silně zažitý, a proto ho běžně používají agentury, klienti i samotní zaměstnanci. Zde je na místě také vyvrátit častý mýtus. Podnikatelé, kteří se rozhodnou řešit nedostatek pracovní síly formou zprostředkování zaměstnanců, se mohou často dočíst na internetu, že rozdíl mezi agenturou práce a personální agenturou spočívá v tom, že zatímco personální agentura zaměstnání pouze zprostředkovává, agentura práce zaměstnance „pronajímá“. Toto tvrzení je zcela mylné a nemá žádnou oporu v platných zákonech.

Pseudoagentura

Jako pseudoagentury jsou označovány subjekty, které nesplňují veškeré právní náležitosti a podnikají tedy nelegálně. Nejčastěji se jedná o absenci povolení uděleného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, nesjednané povinné pojištění proti úpadku či nesložení povinné kauce ve výši 500.000 korun (viz náš článek “„Pseudoagentury“ – jak je rozpoznat a nedostat milionovou pokutu”). Další oblíbenou praktikou těchto subjektů je obcházení agenturního zaměstnávání (tzn. legálního zprostředkování zaměstnanců) uzavíráním smluv, z nichž plynou jiné obchodní vztahy. Výjimkou není ani porušování zákoníku práce ve vztahu k zaměstnancům.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“