Přejít k hlavnímu obsahu

Agentury práce, personální agentury a pseudoagentury aneb jak je to ve skutečnosti se zprostředkováním zaměstnanců

Read time: 5 minut
Agentury práce, personální agentury a pseudoagentury aneb jak je to ve skutečnosti se zprostředkováním zaměstnanců

Zprostředkování zaměstnanců za úplatu lze definovat jako proces, při kterém specializovaná agentura pronajímá své zaměstnance klientům (uživatelům), kteří potřebují dočasné pracovní síly pro krátkodobé nebo sezónní projekty, či pro pokrytí dočasného nedostatku pracovního personálu. Tento koncept je známý pod různými názvy v různých zemích, jako je například personální leasing, temporary help (viz “Vývoj a vznik Temporary helpu”), dočasné přidělení zaměstnance apod. Jedná se o oblíbenou formu řešení nedostatku personálních kapacit, u které podnikatelé oceňují zejména flexibilitu, rozmanitost pracovních sil nebo snížení administrativní zátěže. V praxi pak často firmy, jež uvažují o zprostředkování zaměstnanců, naráží na nejasnou terminologii, neboť na internetu se běžně mohou setkat s pojmy personální agentura, agentura práce či nelichotivým označením pseudoagentura. Abychom udělali v této terminologii jasno, přinášíme dnešní článek, kde si všechny pojmy vysvětlíme a řekneme si, jak to ve skutečnosti se zprostředkováním zaměstnanců je.

Agentura práce

Agentura práce je odborná organizace, která se specializuje na zprostředkování zaměstnání. Podle platné české legislativy (Zákon o zaměstnanosti § 14 odst. 1) se zprostředkováním zaměstnání rozumí:  

  • Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
  • Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení,
  • Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že zprostředkování zaměstnanců formou dočasného přidělení (prostřední bod) spadá pod tzv. agenturní zaměstnávání, které dále upravuje Zákoník práce v ustanoveních § 307a – 309a.  

V zákoně je dále definován samotný pojem Agentura práce. Agenturami práce se rozumí právnické nebo fyzické osoby, které mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání. Toto povolení uděluje na základě podané žádosti ve správním řízení Generální ředitelství Úřadu práce ČR. Během správního řízení se zkoumá, zda byly dodrženy všechny zákonné podmínky, mezi které spadá např.:

  • Plnoletost,
  • Odborná způsobilost,
  • Bezúhonnost,
  • Bydliště na území ČR, a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručovací adresy na území ČR (platí pro fyzické osoby).

Odbornou způsobilostí se rozumí u fyzických osob ukončené vysokoškolské vzdělání a minimálně dvouletá odborná praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno (typicky se tedy jedná o člověka, který má již v oblasti zprostředkování zaměstnanců zkušenosti například z jiné agentury). Případně může mít tato osoba střední vzdělání s maturitou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři. V takovém případě je nutná minimálně pětiletá praxe. U právnických osob pak musí tuto odbornou způsobilost splňovat tzv. odpovědný zástupce.

Podmínku bezúhonnosti splňuje fyzická osoba (u právnických osob odpovědný zástupce), jež nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku.

V této souvislosti je třeba také zmínit novelizaci zákona, která zprostředkování zaměstnanců upravuje (viz náš článek “Nové podmínky v oblasti agenturního zaměstnávání. Jak se změnil zákon?”). Od ledna příštího roku se změní doba přidělení agenturních zaměstnanců, zruší se povinné pojištění agentur nebo se zpřísní podmínky pro vydání povolení od Generálního ředitelství Úřadu práce ČR.

Personální agentura

Personální agentura je termín, který české právo nezná. Jedná se tedy o lidový pojem, jenž je však v tuzemsku silně zažitý, a proto ho běžně používají agentury, klienti i samotní zaměstnanci. Zde je na místě také vyvrátit častý mýtus. Podnikatelé, kteří se rozhodnou řešit nedostatek pracovní síly formou zprostředkování zaměstnanců, se mohou často dočíst na internetu, že rozdíl mezi agenturou práce a personální agenturou spočívá v tom, že zatímco personální agentura zaměstnání pouze zprostředkovává, agentura práce zaměstnance „pronajímá“. Toto tvrzení je zcela mylné a nemá žádnou oporu v platných zákonech.

Pseudoagentura

Jako pseudoagentury jsou označovány subjekty, které nesplňují veškeré právní náležitosti a podnikají tedy nelegálně. Nejčastěji se jedná o absenci povolení uděleného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, nesjednané povinné pojištění proti úpadku či nesložení povinné kauce ve výši 500.000 korun (viz náš článek “„Pseudoagentury“ – jak je rozpoznat a nedostat milionovou pokutu”). Další oblíbenou praktikou těchto subjektů je obcházení agenturního zaměstnávání (tzn. legálního zprostředkování zaměstnanců) uzavíráním smluv, z nichž plynou jiné obchodní vztahy. Výjimkou není ani porušování zákoníku práce ve vztahu k zaměstnancům.

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.