Přejít k hlavnímu obsahu

Proč je důležitá diverzita na pracovišti pro váš byznys

Read time: 5 minut
Proč je důležitá diverzita na pracovišti pro váš byznys

V době, kdy se každá společnost snaží získat konkurenční výhodu nad ostatními firmami, je diverzita na pracovišti stále aktuálnějším tématem nejen v České  republice, nýbrž v celé Evropské unii. Zkušenosti ukazují, že správně poskládaný tým dosahuje větší produktivity práce, přičemž diverzita (tedy různorodost) hraje zásadní roli. V nejefektivnějších týmech nalezneme nejrůznější skupiny obyvatelstva, jako jsou ženy a muži, mladší i starší generace, věřící i ateisté, místní obyvatelé i cizinci, zdraví a handicapovaní, heterosexuálové a homosexuálové apod. Každá z těchto skupin přináší do pracovního kolektivu své specifické zkušenosti a vlastní pohled na věc, díky čemuž jsou pracovní týmy připravenější na případné změny a dokáží na ně lépe reagovat.

Proč je diverzita na pracovišti důležitá?

Ačkoliv se může zdát, že je diverzita na pracovišti pouze společenské téma, ve skutečnosti má přímé dopady i na finanční stránku každého podniku, a to z následujících důvodů:

  • Větší flexibilita. Různorodost pracovního týmu je nejlepší prevence proti homogennímu skupinovému myšlení, které často nedokáže vidět problém z jiného úhlu pohledu a firma je tím náchylnější ke špatným rozhodnutím. Díky tomu, že má podnik ve svém kolektivu zástupce z mnoha různých skupin, získává různé perspektivy a je připravenější na rychlé změny, jež v podnikání nastávají.
  • Inovace. Je vědecky dokázané, že větší diverzita myšlení přináší větší inovace. Podle nedávného průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 4 200 organizací, podniky zaměstnávající větší procento žen vykazují radikálnější inovace na trhu již během dvou let.
  • Lepší employer brand. Budování značky zaměstnavatele patří mezi současné trendy a není žádným tajemstvím, že mileniálové a mladá generace pracovníků obecně klade důraz na pověst zaměstnavatele. Dostatečná diverzita na pracovišti a rovné příležitosti pro všechny umožní přilákat širší škálu talentů.
  • Šetření financí. Diverzitní týmy nejsou přínosem jen pro firmy, ale také pro samotné zaměstnance. Prostředí, kde není jejich odlišnost brána jako problém, se cítí komfortněji a snižují fluktuaci. Tím šetří organizaci nemalé peníze, neboť nábor nových pracovníků a jejich následné zaučování patří mezi nejdražší položky v rozpočtu.
  • Zisk nových zákazníků. Lidé se rádi spojují se značkami, se kterými se mohou ztotožnit. Čím diverzitnější kolektiv budete mít, tím snadněji získáte široké publikum, což vám umožní získat víc zákazníků.
  • Budete příkladem. Známé latinské rčení praví, že slova hýbají a příklady táhnou. Uvedením diverzity do praxe se stanete příkladem pro ostatní firmy, které vás mohou následovat. Společnosti, jež udávají trendy, jsou z pohledu zaměstnanců i zákazníků (ať už stávajících nebo potenciálních) vnímány jako prestižnější.

Slepý nábor

Zavádění diverzity do praxe zatím není v našich podmínkách úplně jednoduchou záležitostí a představuje značnou výzvu pro oddělení lidských zdrojů. Přesto existuje metoda, jež se ukázala při začleňování různých skupin do pracovních týmů jako spolehlivá. Říká se jí slepý nábor a je založena na principu, kdy je v rámci výběrového řízení skryta identita uchazečů o zaměstnání. Slepý nábor nejvíc proslavil Torontský symfonický orchestr, který měl do roku 1970 převážně mužské a bělošské osazení. Aby se zvýšila diverzita orchestru, byli účinkující při náboru skryti za přepážkou a výběrová komise mohla hodnotit adepty pouze podle talentu. Výsledkem bylo navýšení počtu hudebnic o 30 %.

Při aplikaci slepého náboru je však třeba brát v potaz, že se nejedná o samospásnou metodu. Každý náborový proces obsahuje osobní část, ve které se setkají personalisté s uchazečem o zaměstnání tváří v tvář. V této fázi je velmi důležité, aby se HR specialista oprostil od případných předsudků a nenechal se ovlivnit prvním dojmem.

Rozdíl mezi diverzitou a inkluzí

V souvislosti s diverzitou na pracovišti se často zmiňuje i pojem “inkluze”. Přestože spolu oba termíny souvisí, každý znamená něco jiného. V případě diverzitního týmu mluvíme o sloučení rozdílných perspektiv bez ohledu na to, zda tyto rozdíly pocházejí z náboženství, pohlaví, koníčků nebo kulturního pozadí. Inkluzivní kolektiv znamená prostředí, ve kterém může člověk odhalit svou identitu, aniž by se bál následků nebo šikanování. Typicky se to týká například homosexuálů a podobných skupin. Můžeme tedy konstatovat, že v inkluzivním týmu jsou vzájemné rozdíly vítané. Asi nejvýstižnější rozdíl mezi diverzitou a inkluzí vystihla viceprezidentka inkluzivní strategie pro Netflix, Vernā Myers, když prohlásila: „Diverzita je pozvánka pro všechny na party, zatímco inkluze je, když ti lidé mohou na té stejné party svobodně tančit.“

 

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.