Přejít k hlavnímu obsahu

Proč je důležitá diverzita na pracovišti pro váš byznys

Read time: 5 minut
Proč je důležitá diverzita na pracovišti pro váš byznys

V době, kdy se každá společnost snaží získat konkurenční výhodu nad ostatními firmami, je diverzita na pracovišti stále aktuálnějším tématem nejen v České  republice, nýbrž v celé Evropské unii. Zkušenosti ukazují, že správně poskládaný tým dosahuje větší produktivity práce, přičemž diverzita (tedy různorodost) hraje zásadní roli. V nejefektivnějších týmech nalezneme nejrůznější skupiny obyvatelstva, jako jsou ženy a muži, mladší i starší generace, věřící i ateisté, místní obyvatelé i cizinci, zdraví a handicapovaní, heterosexuálové a homosexuálové apod. Každá z těchto skupin přináší do pracovního kolektivu své specifické zkušenosti a vlastní pohled na věc, díky čemuž jsou pracovní týmy připravenější na případné změny a dokáží na ně lépe reagovat.

Proč je diverzita na pracovišti důležitá?

Ačkoliv se může zdát, že je diverzita na pracovišti pouze společenské téma, ve skutečnosti má přímé dopady i na finanční stránku každého podniku, a to z následujících důvodů:

  • Větší flexibilita. Různorodost pracovního týmu je nejlepší prevence proti homogennímu skupinovému myšlení, které často nedokáže vidět problém z jiného úhlu pohledu a firma je tím náchylnější ke špatným rozhodnutím. Díky tomu, že má podnik ve svém kolektivu zástupce z mnoha různých skupin, získává různé perspektivy a je připravenější na rychlé změny, jež v podnikání nastávají.
  • Inovace. Je vědecky dokázané, že větší diverzita myšlení přináší větší inovace. Podle nedávného průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 4 200 organizací, podniky zaměstnávající větší procento žen vykazují radikálnější inovace na trhu již během dvou let.
  • Lepší employer brand. Budování značky zaměstnavatele patří mezi současné trendy a není žádným tajemstvím, že mileniálové a mladá generace pracovníků obecně klade důraz na pověst zaměstnavatele. Dostatečná diverzita na pracovišti a rovné příležitosti pro všechny umožní přilákat širší škálu talentů.
  • Šetření financí. Diverzitní týmy nejsou přínosem jen pro firmy, ale také pro samotné zaměstnance. Prostředí, kde není jejich odlišnost brána jako problém, se cítí komfortněji a snižují fluktuaci. Tím šetří organizaci nemalé peníze, neboť nábor nových pracovníků a jejich následné zaučování patří mezi nejdražší položky v rozpočtu.
  • Zisk nových zákazníků. Lidé se rádi spojují se značkami, se kterými se mohou ztotožnit. Čím diverzitnější kolektiv budete mít, tím snadněji získáte široké publikum, což vám umožní získat víc zákazníků.
  • Budete příkladem. Známé latinské rčení praví, že slova hýbají a příklady táhnou. Uvedením diverzity do praxe se stanete příkladem pro ostatní firmy, které vás mohou následovat. Společnosti, jež udávají trendy, jsou z pohledu zaměstnanců i zákazníků (ať už stávajících nebo potenciálních) vnímány jako prestižnější.

Slepý nábor

Zavádění diverzity do praxe zatím není v našich podmínkách úplně jednoduchou záležitostí a představuje značnou výzvu pro oddělení lidských zdrojů. Přesto existuje metoda, jež se ukázala při začleňování různých skupin do pracovních týmů jako spolehlivá. Říká se jí slepý nábor a je založena na principu, kdy je v rámci výběrového řízení skryta identita uchazečů o zaměstnání. Slepý nábor nejvíc proslavil Torontský symfonický orchestr, který měl do roku 1970 převážně mužské a bělošské osazení. Aby se zvýšila diverzita orchestru, byli účinkující při náboru skryti za přepážkou a výběrová komise mohla hodnotit adepty pouze podle talentu. Výsledkem bylo navýšení počtu hudebnic o 30 %.

Při aplikaci slepého náboru je však třeba brát v potaz, že se nejedná o samospásnou metodu. Každý náborový proces obsahuje osobní část, ve které se setkají personalisté s uchazečem o zaměstnání tváří v tvář. V této fázi je velmi důležité, aby se HR specialista oprostil od případných předsudků a nenechal se ovlivnit prvním dojmem.

Rozdíl mezi diverzitou a inkluzí

V souvislosti s diverzitou na pracovišti se často zmiňuje i pojem “inkluze”. Přestože spolu oba termíny souvisí, každý znamená něco jiného. V případě diverzitního týmu mluvíme o sloučení rozdílných perspektiv bez ohledu na to, zda tyto rozdíly pocházejí z náboženství, pohlaví, koníčků nebo kulturního pozadí. Inkluzivní kolektiv znamená prostředí, ve kterém může člověk odhalit svou identitu, aniž by se bál následků nebo šikanování. Typicky se to týká například homosexuálů a podobných skupin. Můžeme tedy konstatovat, že v inkluzivním týmu jsou vzájemné rozdíly vítané. Asi nejvýstižnější rozdíl mezi diverzitou a inkluzí vystihla viceprezidentka inkluzivní strategie pro Netflix, Vernā Myers, když prohlásila: „Diverzita je pozvánka pro všechny na party, zatímco inkluze je, když ti lidé mohou na té stejné party svobodně tančit.“

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“