Přejít k hlavnímu obsahu

Zprostředkování zaměstnání přes pracovní agenturu

Read time: 7 minut
Zprostředkování zaměstnání přes pracovní agenturu

Agentur práce se vyrojilo po revoluci jako hub po dešti. Některé nový tlak nezvládly a zbankrotovaly po pár měsících, jiné se stále drží, avšak za předpokladu, že neexpandují a dál se nevyvíjejí. A pak tu máme poslední skupinu personálních agentur, které sledují nejmodernější trendy v personalistice a svůj úspěch staví na silném know-how.

Proč by mi měla zprostředkovat zaměstnání personální agentura?

Pokud si hledáte zaměstnání, máte hned několik možností jak novou práci hledat, např. můžete reagovat na inzerát nebo kontaktovat firmu napřímo. Pokud aktivně hledáte, ale stále se vám nedaří nic najít, je možná na čase začít uvažovat nad volbou personální agentury. Proč? 

 • Personální agentury znají velmi dobře pracovní trh. Často disponují vlastními kontakty a mají přehled o pracovních nabídkách, které uchazeči v online či offline inzerci nenajdou. Mnoho společností má s agenturami nadstandardní vztahy, a proto častokrát zadají uvolněné místo přímo agentuře. V některých případech tak firmy nabídku vůbec neinzerují, a přímo zadávají pozici personální agentuře. Ta vás následně osloví s konkrétní nabídkou.
 • Široké spektrum nabídek. Mezi další výhody se řadí fakt, že personální agentura operuje s rozsáhlým portfoliem pracovních nabídek. Personalista na základě vašeho životopisu dokáže vyhodnotit a případně doporučit práci, o kterou byste se jinak neucházeli. 
 • Personalisté i mentoři. Pracovníci agentur však nepůsobí jen jako zprostředkovatelé zaměstnání. Mnoho z nich zastává pozici jakéhosi mentora, který pomůže uchazečům o práci správně napsat životopis, secvičí s nimi pohovor nanečisto nebo je naučí sebeprezentovat se ve větším kolektivu. V případě mentoringu získá uchazeč neocenitelnou zpětnou vazbu, kterou by při “ostrém” výběrovém řízení nedostal. Kandidát tak získá objektivní informace o svých silných stránkách a také o oblastech, na nichž je třeba ještě zapracovat.
 • Rychlost výběrového řízení. Poslední výhoda úzce souvisí s předešlými body. Jelikož vás do firmy doporučuje personální agentura, rychlost výběrového řízení je v mnoha případech větší, než když se o zaměstnání ucházíte na vlastní pěst. Navíc má-li společnost s personální agenturou dobré vztahy, dá se předpokládat, že agenturní pracovníci se osvědčili. Oproti tomu “člověk z ulice” je tzv. tabula rasa a firma dopředu neví, jak se takový člověk projeví.

Jak je to se zprostředkováním zaměstnání u cizinců

U zprostředkování zaměstnání pro cizince je to trochu komplikovanější. V prvé řadě záleží na tom, zda je cizinec občanem Evropské unie, či nikoliv.  

 • Zaměstnanci ze zemí EU. Zaměstnávání cizinců pocházejících z jedné ze zemí EU se řídí v podstatě stejnými pravidly jako zaměstnávání občanů ČR. Existují pouze dvě základní věci, které musí zaměstnavatel při zaměstnávání cizince z EU udělat. Prostřednictvím formuláře “Informace o nástupu do zaměstnání” musí nahlásit krajské pobočce úřadu práce, že přijal do pracovněprávního vztahu cizince z EU. Nejpozději tak musí učinit v den nástupu nového pracovníka do práce. V případě rozvázání pracovního poměru s cizincem z EU stačí informovat úřad práce o této skutečnosti. Zaměstnavatel tak musí učinit nejpozději do 8 dnů od skončení pracovního poměru. V tomto případě použije formulář “Informace o ukončení zaměstnání”.
 • Zaměstnanci z třetích zemí. Týká se hlavně Ukrajinců, kteří tvoří celou pětinu pracující populace v tuzemsku. Na úvod je potřeba podotknout, že cizinci smí na území České republiky legálně pracovat jen tehdy, když mají platné povolení k pobytu v ČR (například dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt) a zaměstnavatelé by si měli tyto dokumenty ohlídat. Nejjednodušší je zprostředkování zaměstnání pro cizince s volným přístupem na trh práce. Tito občané mají de facto stejná práva a povinnosti jako zaměstnanci z Evropské unie.

Mezi cizince s volným přístupem na trh práce nejčastěji patří:

 • cizinec s pobytovou kartou rodinného příslušníka občana EU. Takovým příslušníkem může třeba být egyptský manžel české manželky, Americká přítelkyně Čecha nebo manželka Itala žijícího v Praze. 
 • cizinec s českým vysokoškolským diplomem
 • cizinec s dlouhodobým pobytem za účelem soužití rodiny. Typicky se jedná například o manželku Inda, který zde legálně pracuje.
 • cizinec, který se v ČR soustavně připravuje na budoucí povolání. Musí se jednat o studenta v akreditovaném programu
 • cizinec s trvalým pobytem na území ČR

Zprostředkování zaměstnání pro cizince, kteří nemají volný vstup na trh práce

Zprostředkování zaměstnání pro tyto osoby je administrativně i legálně náročnější. Opět mohou nastat tři případy:

 • Cizinec již v ČR pobývá na základě zaměstnanecké karty, jen u jiného zaměstnavatele. V takovém případě musí zaměstnavatel nejprve vystavit volnou pozici (na které bude cizinec zaměstnán) na úřadu práce se záměrem zaměstnat cizince. Po uplynutí zkušební lhůty 30 dnů, kdy se na pozici nikdo neozval, je volné pozici přidělené speciální číslo. S tímto číslem zajde cizinec na místně příslušnou pobočku Ministerstva vnitra a požádá o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele. Jakmile je žádost kladně posouzena, může být cizince zaměstnán u jiného zaměstnavatele. Předchozí zaměstnavatel pouze musí informovat úřad práce o ukončení zaměstnání a nový zaměstnavatel musí informovat úřad práce o nástupu cizince do zaměstnání.
 • Cizinec již v ČR pobývá na základě jiného typu povolení k pobytu. Zvláštními případy jsou situace, kdy cizinec na území ČR již pobývá na základě jiných právních dokumentů (například studium neakreditovaného programu, podnikání, vízum za účelem sloučení rodiny a podobně). Chce-li v tuzemsku legálně pracovat, musí si prostřednictvím MVČR požádat o změnu účelu pobytu se současného typu pobytu na zaměstnaneckou kartu. Volná pozice opět musí být vystavena na úřadu práce a o změnu účelu pobytu je možné žádat až po uplynutí 30 dnů a získání speciálního čísla volného místa. Pakliže je žádost o zaměstnaneckou kartu schválena, musí cizinec zajít na MVČR a odevzdat biometrické údaje. Teprve po odevzdání biometrických údajů je způsobilý práce. Povinnosti se nevyhnou ani novému zaměstnavateli. Ten musí nejpozději v den nástupu nového zaměstnance práce ohlásit tuto skutečnost úřadu práce.
 • Cizinec ještě není v České republice. Pakliže jste si vyhlédli nového zaměstnance z ciziny, který se reálně nenachází na území České republiky, připravte se na zdlouhavé a administrativně náročné martyrium během získávání jeho zaměstnanecké karty.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“