Přejít k hlavnímu obsahu

Dočasná výpomoc sanitářů jako lék na nedostatek nelékařského personálu ve zdravotnictví

Read time: 6 minut
Dočasná výpomoc sanitářů jako lék na nedostatek nelékařského personálu ve zdravotnictví

Není žádným tajemstvím, že odborná kvalita českého zdravotnictví patří mezi nejlepší na světě. Můžeme se chlubit špičkovými experty z řad lékařů i sester a na rozdíl od některých jiných států je náš systém založený na na principu univerzální péče a solidaritě, kdy všichni občané (s výjimkou situací, kdy je plátcem stát) přispívají do systému formou povinného zákonného pojištění dle svých příjmů a mají nárok na zdravotní péči podle svých potřeb. Přesto v našem zdravotnictví existují i problémy, mezi něž typicky patří dlouhé čekací doby u lékařů, lokální nedostupnost zdravotní péče (zejména v menších městech a venkovských oblastech), ne vždy lidský přístup lékařů k pacientům, výrazný počet přesčasových hodin doktorů i sester, chronický nedostatek financí (především na investice do modernizace zařízení a zvyšování platů zdravotnického personálu), aktuálně alarmující nedostatek stomatologů či dětských psychiatrů a podstav personálu obecně. Zatímco o nedostatku lékařů a zejména sester se v našem mediálním prostoru hovoří často, dost stranou zájmu zůstává ostatní nelékařský personál včetně ošetřovatelů, řidičů vozidel zdravotnické záchranné služby nebo sanitářů, bez kterých by celý systém nemohl správně fungovat. Naštěstí lze tuto pracovní sílu vhodně doplnit například dočasnou výpomocí agenturních zaměstnanců. Samotnou službu jsme blíže představili zájemcům v článku “Dočasná výpomoc a nejčastěji kladené otázky uživatelů v této oblasti” a dnes se zaměříme na to, jak může pronájem pracovníků pomoci ve zdravotnictví u nelékařských profesí, především tedy u sanitářů.

Jak s tím zamíchal covid?

Žádný jiný obor se za covidové pandemie nedostal do popředí tolik jako zdravotnictví. Toto infekční onemocnění v plné nahotě ukázalo, jak jsou medicína a související oblasti důležité a zároveň tito zaměstnanci nedocenění, především pak sestry, sanitáři a ostatní nelékařský personál. Během pandemie se v celé zemi zvýšila potřeba dočasné výpomoci a personálního zabezpečení kvůli nárůstu nakažených osob a dalších výzev spojeným s covidem. Jistě není bez zajímavosti, že právě sanitáři patřili mezi nejčastěji nakaženou skupinu pracovníků ve zdravotnictví. 

V souvislosti s pandemickou vlnou byla přijata řada opatření, která měla za cíl zajistit dostupnost péče o pacienty, přičemž dočasná výpomoc z řad studentů zdravotnických škol, mediků a dalších dobrovolníků hrála klíčovou roli při udržení zdravotnického systému v chodu během náročného období. 

Tato zkušenost pak měla pozitivní dopad na nedostatek nelékařského personálu, neboť si spousta lidí uvědomila důležitost a smysl práce ve zdravotnictví a projevila zájem pracovat v tomto odvětví.

Současná situace

V dnešní době osciluje nezaměstnanost v České republice mezi 3-4 % (v srpnu činila 3,6 %), což nás řadí na třetí nejnižší místo v celé Evropské unii (pro srovnání uvádíme, že celounijní průměr činí 5,8 %). V této situaci řeší mnoho podnikatelů otázku, jak získat zaměstnance do své firmy a dočasná výpomoc agenturních pracovníků se jeví jako jedno z možných řešení. 
 
Na nízkou míru nezaměstnanosti doplatila řada zdravotnických zařízení, neboť málo kvalifikovaní sanitáři začali přecházet do jiných oborů, zejména do výroby, kde si vydělají více peněz a samotná práce není tak psychicky náročná. Právě nízká kvalifikace spojená s nízkým finančním ohodnocením je jednou z hlavních příčin vysoké fluktuace sanitářů, na což poukazuje mnoho hlavních sester napříč regiony. 

Přetížené zdravotnictví nesvědčí nikomu

Mezi hlavní problémy českého zdravotnictví patří nedostatek pracovních sil, který nutí lékaře sloužit mnoho přesčasových hodin nad rámec zákonného ustanovení. Z tohoto důvodu také řada doktorů důchodového věku zcela neopouští svou praxi, ale zůstává jako dočasná výpomoc v ordinacích na zkrácené úvazky. Nelze se proto divit, že se již tak vyčerpaní lékaři ostře ohradili proti nedávno schválené novele zákoníku práce, jež umožňuje zdvojnásobit lékařům přesčasy až na 832 hodin ročně.

Ještě horší situace pak nastává u sester. Na pracovním trhu jich chybí tisíce a jejich nedostatek bude kulminovat až půjde silná generace Husákových dětí do důchodu. K jejich přetížení kromě nízkého stavu také výraznou měrou přispívá nedostatek sanitářů, kdy musí sestry částečně suplovat jejich práci a nezbývá jim pak čas věnovat se primárně svým úkolům. A právě v tomto směru může pomoci dočasná výpomoc sanitářů prostřednictvím agenturních zaměstnanců, kteří často berou zaměstnání u personální agentury jako odrazový můstek k plnohodnotnému zaměstnání.

Jak funguje dočasná výpomoc agenturních zaměstnanců?

Stejně jako v případě ostatních forem pronájmu zaměstnanců začíná celý proces oslovením vhodné personální agentury (abyste nezvolili špatně, připravili jsme na toto téma článek “Pseudoagentury“ – jak je rozpoznat a nedostat milionovou pokutu”). Na začátku spolupráce uzavřete s agenturou smlouvu, v níž budou definovány podmínky spolupráce včetně nákladů, délky pronájmu, typu zaměstnanců, které potřebujete a dalších. Na základě vámi stanovených kritérií poté agentura provede výběr (obvykle z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím náboru) a dodá vám pracovníky na dočasnou výpomoc. Mezi hlavní výhody této spolupráce patří garance profesionality, prakticky nulová administrativní zátěž, vyšší flexibilita nebo výrazně větší zkušenosti a možnosti v oblasti recruitmentu, neboť některé agentury disponují i náborovými centry mimo území České republiky, a není tak pro ně problém zajistit na dočasnou výpomoc pracovníky z jiných zemí EU, případně i z nečlenských států. 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“