Přejít k hlavnímu obsahu

Čeho se vyvarovat na pracovním pohovoru

Read time: 7 minut
Čeho se vyvarovat na pracovním pohovoru

Pracovní pohovor je nejdůležitější součástí výběrového řízení. Je to poprvé, kdy se uvidíte s člověkem z dané firmy tzv. face to face. Na rozdíl od životopisu Vás bude personalista hodnotit celkově, tedy nikoliv pouze Vaše pracovní zkušenosti nebo vzdělání, ale také verbální a neverbální komunikaci a to, jaký celkově budíte dojem. Na pracovní pohovor byste měli vyrazit řádně připraveni (o tom, jak se připravit píšeme v článku “Jak se připravit na pohovor”)

Druhy pohovorů

V praxi se můžete setkat s širokou škálou pracovních pohovorů. Jejich cíl je stejný, liší se však svojí formou. Nejčastěji narazíte na:

 • Formální strukturovaný pohovor. Tento typ pohovoru Vás nejčastěji čeká u velkých firem, které mají vlastní personální oddělení nebo využívají služeb najaté personální agentury. Interview s kandidátem vede vyškolený odborník (personalista), jenž se drží předem dané struktury hovoru. To znamená, že má dopředu připravené okruhy témat a spektrum otázek. Po celou dobu rozhovoru drží personalista kandidáta v mírném napětí. Cílem je získat komplexní profil o zkušenostech a charakteristikách daného uchazeče.
 • Formální nestrukturovaný pohovor. Na rozdíl od předchozí varianty nemá HR pracovník předem připravenou strukturu a reaguje flexibilně na odpovědi kandidáta. Nicméně hovor zůstává stále formální. Formální nestrukturovaný pohovor často probíhá v několika kolech. V prvním kole se adept setká s personalistou a pakliže je toto kolo úspěšné, pozve si ho na pohovor potenciální přímý nadřízený. 
 • Neformální pohovor. S tímto typem přijdete nejčastěji do kontaktu u menších a rodinných podniků. Typická je pro ně přátelská uvolněná atmosféra. Tyto společnosti se vyznačují tím, že mají menší, obvykle sehraný tým. Proto jsou pro ně důležité nejen relevantní pracovní zkušenosti, ale také to, jak do jejich kolektivu zapadnete svojí osobností. 
 • Assessment Centrum. V poslední době se jedná o velmi oblíbený druh pracovního pohovoru. Využívají jej především velké korporace a mezinárodní společnosti. V rámci Assessment Centra je „testováno“ více kandidátů najednou, a to formou individuální prezentace, skupinových úkolů nebo řešení modelových situací. Tento typ pohovoru obvykle trvá několik hodin a personalisté při něm vyhodnocují kromě zkušeností a znalostí také uchazečovo chování v týmu nebo vystupování před lidmi. 
 • Telefonický pohovor. Nespornou výhodou telefonického pohovoru je úspora času, a to oběma stranám. Obvykle se využívá pro předvýběr adeptů. Meritum této metody spočívá v tom, že uchazeč telefonát neočekává, a tak jsou jeho odpovědi spontánnější. HR pracovník si tak udělá lepší obrázek o kandidátových zkušenostech a kompetencích. 
 • Video pohovor. V době pandemie nejpoužívanější druh pracovního pohovoru. Kombinuje v sobě setkání “tváří v tvář” (v podobě webové kamery) a telefonický pohovor. Probíhá tak, že vybraný uchazeč dostane odkaz na webovou stránku a podle instrukcí a dotazů, které se mu na obrazovce promítají, odpovídá na zadání za použití mikrofonu a webkamery.

Průběh pracovního pohovoru

Pohovor začíná již Vaším vstupem do budovy. Na recepci se ohlaste přibližně 10 minut před samotnou schůzkou. Zde platí jedno zlaté pravidlo: Usmívejte se na všechny strany, protože nikdy nevíte, kdo Vás pozoruje. Na recepci počkáte než si Vás personalista vyzvedne. Na úvod se vzájemně představíte a podáte si ruce. Dejte si pozor na to, aby Váš stisk ruky byl adekvátní, tzn. ani “leklá ryba”, ani “drtič kostí”. HR pracovník se Vás pravděpodobně zeptá, jakou jste měli cestu. Tato otázka má uvolnit atmosféru a zbořit počáteční ledy. Snažte se odpovědět stručně, ale mile a pozitivně. Následně personalista shrne důvody, proč si pozval právě Vás. Ve stručnosti představí firmu i volnou pozici a předá slovo Vám. Aby Vás nervozita zbytečně nebrzdila, doporučujeme vzít si na pohovor vytištěný životopis. Budete tak mít před očima jednotlivé body a na nic důležitého nezapomenete. Personalista Vám bude klást otázky, na které byste měli být připraveni (detailně píšeme o otázkách, které na pohovoru určitě padnou v článku “Jak se připravit na pohovor”). Budou ho zajímat především Vaše dosavadní pracovní zkušenosti, kompetence nebo osobnostní předpoklady. Úkolem pohovoru je také vytáhnout z Vás skutečnou motivaci, proč chcete danou pozici zastávat, a Vaši vizi, kam se chcete v rámci své kariéry v budoucnu posouvat. Mějte na paměti, že zkušený HR pracovník se během pohovoru nebude soustředit pouze na Vaše odpovědi, ale bude si všímat i Vaší neverbální komunikace. Určitě doporučujeme dělat si poznámky. Na závěr dostanete prostor pro své dotazy. Když je pohovor u konce, seznámí Vás personalista s dalším postupem. Obvykle dostanete do týdne či 14 dnů odpověď, zda jste prošli do dalšího kola či nikoliv.

Čeho se na pohovoru vyvarovat

Stejně jako existují pravidla, která je nutné při pohovorech dodržovat, existují i věci, jež Vám zaručeně u každého zaměstnavatele zavřou dveře

 • Pozdní příchod. Pravděpodobně jste již slyšeli pořekadlo, že přesnost je výsadou králů. A i když se neucházíte o pozici krále, je včasný příchod prvním předpokladem úspěšného pohovoru
 • Zapnutý mobil. Mobilní telefon je užitečná věc, ale na pohovor nepatří. Je krajně nevhodné, aby Vám zazvonil během probíhajícího rozhovoru s personalistou. Vypněte si ho již při příchodu na recepci.
 • Telefonování během pohovoru. Úzce souvisí s předchozím bodem. Vyřizování neodkladných záležitostí si nechte po pohovoru. Jednak budete působit jako člověk, který si neumí zorganizovat čas a jednak tím vysíláte signály, že Vám na dané pozici vlastně ani moc nezáleží
 • Nejste připraveni. Až padne otázka “Co víte o naší firmě?” jen pokrčíte rameny a přiznáte, že vlastně nic moc nevíte. Opět je to jasný signál, že Vám na daném místě nezáleží a na pohovor jste zabloudili jaksi omylem
 • Pomluvy. Ať už se Vám na předchozím místě nelíbilo jakkoliv, nechte si to pro sebe. Jakmile začnete s pomlouváním bývalých kolegů nebo šéfa, personalista si snadno představí, že takto budete za pár let hovořit o jeho firmě
 • Žvýkačka v ústech. Tento nešvar Vám vyčítali již učitelé ve škole. Je to projev neúcty k autoritě a nechcete přece, aby si HR pracovník myslel, že si ho nevážíte. Navíc už máte školní léta za sebou a měli byste se chovat jako dospělí lidé. 
 • Lidová mluva. Zbytečná nervozita není na místě, ale vyhněte se i opačnému extrému. Pracovník, který s Vámi vede pohovor, není Váš kamarád a nenacházíte se v hospodě. Mluvte stručně, jasně a pokud možno spisovně
 • Nereálné představy o platu. Platí zásada, že tuto otázku klade personalista. Vzhledem k tomu, že ve většině pracovních inzerátů není mzda uvedena, musíte si cenu určit sami. Ovšem ta by měla vycházet z reálných představ.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“