Přejít k hlavnímu obsahu

Soumrak nad mladými brigádníky? Za špatnou situací stojí inflace i nezájem

Read time: 6 minut
Soumrak nad mladými brigádníky? Za špatnou situací stojí inflace i nezájem

Jako každý rok začíná i letos letní sezóna a s ní spojené krátkodobé pracovní úvazky. Na rozdíl od minulých let ale můžeme pozorovat změny v chování zaměstnavatelů i brigádníků. Jedná se o post covidový trend, který ještě umocnila vysoká inflace a měnící se struktura zájemců o brigády. Velkou roli také hraje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které chystá výrazné změny u dohod konaných mimo pracovní poměr (tedy dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti), jež by měly dočasné pracovní úvazky zaměstnavatelům značně prodražit. Obecně tak lze konstatovat, že pracovní trh s brigádami prochází útlumem a situaci ani nepomáhá fakt, že mladých brigádníků ubývá a zároveň z jejich strany klesá zájem o manuální práce. 

 

Nabídka brigád ze strany zaměstnavatelů

 

Ačkoliv firmy v období letních dovolených hledají za tyto zaměstnance dočasnou náhradu, z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že nabídka brigád oproti loňskému roku klesla. Může za to zhoršená finanční situace a nejisté vyhlídky do budoucna, které donutily řadu společností sáhnout po úsporných opatřeních. Mnoho podnikatelů tak hodlá doplnit personální stav z interních zdrojů, případně rozdělit práci mezi současné zaměstnance.

Pakliže už firmy hledají brigádníky, preferují v drtivé většině dlouhodobou spolupráci, aby se jim vyplatily náklady na zaučení nového člověka. Zároveň upřednostňují plnoleté zájemce, protože zaměstnávání nezletilých osob s sebou nese mnoho zákonných omezení, která výkon práce značně komplikují.

Největší poptávka po dočasných pracovnících je tradičně v našem hlavním městě, na které připadá až 1/3 všech brigád. Naopak nejmenší zájem o brigádníky panuje v Ústeckém kraji.

Výjimka z pravidla

Výjimku tvoří obor gastronomie, kde po covidové pandemii chybí pracovní síla napříč regiony a restauratérům se dlouhodobě nedaří naplnit personální stav. Tradičně schází kuchaři, ale také servírky, číšníci či pomocná síla do kuchyně. Tyto pozice se nedaří obsadit ani přesto, že jsou nadprůměrně honorované.

Mladých brigádníků ubývá

Personalisté napříč republikou se shodují v tom, že se mění struktura brigádníků a tento trend bude i v nadcházejících letech pokračovat. Může za to nízký počet lidí narozených kolem roku 2000, kteří dnes dospěli do studentských let a z nichž se tradičně rekrutují zájemci o dočasné přivýdělky. Kromě populačního poklesu může za nedostatkem mladých lidí na brigádnických pozicích nezájem o manuální práce. Tento trend lze pozorovat již řadu let a stále se prohlubuje. Přitom značná část nabízených brigád se týká právě manuálních profesí, které nevyžadují specifické vzdělání ani dovednosti a jsou tak ideální pro studenty.

V praxi tak mladé brigádníky postupně vytlačují lidé v produktivním věku, kteří hledají přivýdělek ke své hlavní práci. Ani to není zcela nový trend. Za nárůstem počtu těchto lidí stojí vysoká inflace, jež v červnu tvořila 11,2 % (pro srovnání uvádíme, že v celé Evropské unii tvořila 6,4 % a v eurozóně 5,5 %).

Pod 150 korun nepůjdou

Za slabším zájmem o brigády je konečně i poměrně nevýrazný růst výdělků brigádníků, meziročně o zhruba jen sedm procent. Po zohlednění zhruba jedenáctiprocentní meziroční inflace tak reálně výdělky brigádníků oproti loňsku poklesly o čtyři procenta. Většina zájemců o letní přivýdělky přiznává, že základní sazbou, pod kterou nepůjdou, je 150 kč/h. To potvrzují i zaměstnavatelé, kteří jsou tak nuceni zvyšovat odměny za dočasné pracovní úvazky. Samotná výše výdělku se pak samozřejmě liší podle pozice a regionu. Například v Praze se nejčastěji nabízí brigády od 170 kč/h, přičemž nárazová vykládka kamionu může být za 190 Kč/h. Pakliže se jedná o práci v hůře dostupné lokalitě (např. na periferii Prahy), pohybuje se odměna pro brigádníky na úrovni 200 kč/h.

Brigádami může zamíchat i Ministerstvo

V rámci úsporného balíčku přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí s návrhem na úpravy dohod o provedení práce, tedy nejčastější typ smlouvy, na který je brigáda sjednána. Podle tohoto návrhu by došlo k zastropování daňových úlev. Zatímco dosud platilo, že brigádníci jsou osvobozeni od placení sociálního pojištění, pokud jejich výdělek nepřekročí částku 10 000 Kč za měsíc, nový návrh počítá se zavedením dvou limitů pro výši výdělku. První limit je určen pro případy, kdy brigádník pracuje pouze u jednoho zaměstnavatele a činí 25 % průměrné mzdy. Druhý limit se týká souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to v celkové výši 40 % průměrné mzdy. Nastaví se tak nová hranice pro vznik povinnosti odvádět za zaměstnance sociální pojištění.

Ve vládním prohlášení se doslova píše, že “Vláda chce vyřešit současnou nepříznivou situaci, kdy jsou dohody o provedení práce namísto příležitostného zaměstnání jediným a častým zdrojem příjmu některých zaměstnanců. Dané osoby nejsou díky tomu důchodově pojištěné, tj. po skončení práceschopnosti nemají buď vůbec nárok na starobní důchod, anebo jen velmi malý, což se odráží v čerpání dávek státní sociální podpory”.

Ačkoliv vláda bere tento návrh jako hotovou věc, nutno poznamenat, že naráží na nevoli nejen u zaměstnavatelů, a tak bude zajímavé sledovat, jak si povede v připomínkovém procesu.

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“