Přejít k hlavnímu obsahu

„Pseudoagentury“ – jak je rozpoznat a nedostat milionovou pokutu

Read time: 6 minut
„Pseudoagentury“ – jak je rozpoznat a nedostat milionovou pokutu

Rozhodli jste se přijmout nové pracovníky do vašeho podniku. Po seznámení s možnostmi, které se v současné době nabízí, jste zvolili spolupráci s pracovní agenturou. Podle čeho ale rozeznat skutečně dobré, legální agentury práce od tzv. „pseudoagentur“? Na základě jakých kritérií vybrat konkrétní společnost, abyste měli jistotu, že poskytnutí jejích zaměstnanců bude dobrým řešením pro vaši firmu? Na tyto otázky se pokusíme stručně odpovědět v následujícím článku.

 

Rizika spolupráce s nelegální agenturou práce

Jednoznačně největším rizikem spolupráce s tzv. „pseudoagenturou“ jsou pokuty od inspekce práce, které vyplývají z porušení povinností daných zákonem. Tyto pokuty může inspekce udělit za nezajištění rovných podmínek, ale také např. za opomenutí uvedení mzdových podmínek zaměstnance v dohodě nebo za dočasné přidělení kmenového zaměstnance, který již ve firmě pracuje. Pokuty se mohou vyšplhat až do výše 1 000 000 Kč a týkají se agentury i uživatele.

 

Co musí splňovat legální agentura práce

Povinnosti, které jsou pro agenturu práce závazné zákonem, jsou tři. Za prvé, agentura práce musí mít platné povolení Generálního ředitelství Úřadu práce ČR ke zprostředkování pracovníků – a to formu, která je legislativně dána jako „zaměstnávání fyzických osob (…) pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení“.

Tímto povolením je zároveň vymezen celý pracovněprávní vztah – agenturní pracovníci ve vaší firmě jsou smluvně zaměstnanci agentury práce – ta tedy plní zákonné povinnosti zaměstnavatele, zatímco vy jste uživatel, který přiděluje a kontroluje konkrétní úkoly. Povolení je podmínkou, bez níž o legálním zaměstnávání vůbec nelze uvažovat. Ověření tohoto povolení by tedy měl být váš první krok při výběru agentury. Existuje veřejný registr na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si dle zadání názvu nebo IČO agentury snadno dohledáte, zda je držitelem platné licence.

Další zákonnou povinností je nutnost sjednaného pojištění proti úpadku. Pojištění se uzavírá pro ochranu zaměstnanců, kterým tak zaručuje právo na náhradu mzdy v případě, že by ji nemohl vyplatit zaměstnavatel – tedy agentura – z důvodu svého úpadku. Skutečnost, zda agentura má pojištění nelze dohledat veřejně, na rozdíl od první podmínky, nicméně u legální agentury by neměl být problém na vyžádání předložit certifikát o pojištění. Vlastní certifikát vám na vyžádání rádi předložíme.

Třetí povinností je od roku 2017 složení kauce ve výši 500 000 Kč na zvláštní účet Generálního ředitelství ÚP ČR. To sice veřejně ověřit nelze, protože však neuhrazení kauce znamená automaticky zánik povolení k činnosti, je dohledatelnost agentury na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí jistou zárukou toho, že kauce byla zaplacena.

 

Víte že?

Až 79 % uchazečů využívá sociální sítě k hledání zaměstnání

 

Šedé a černé pracovní agentury – které jednání je legální

Po této zběžné kontrole přichází na řadu další záležitosti, na které je třeba myslet, než dojde k samotnému podepsání smlouvy. Na trhu práce se totiž kromě klasických legálních agentur pohybují i tzv. „šedé“ a „černé“ agentury. „Černé“ agentury obvykle fungují, aniž by měly potřebné povolení. Oproti tomu „šedé“ agentury sice licenci mají, avšak ke svému podnikání užívají nelegální praktiky. Výsledkem případné spolupráce by tak bylo v podstatě stejné riziko jako u agentur bez povolení. O jaké konkrétní jednání jde?

Především o formu pracovní smlouvy mezi vámi a agenturou. Správná podoba této smlouvy se nazývá dohoda o dočasném přidělení zaměstnance. Personál je zaměstnán u agentury, která za něj přebírá veškerou pracovněprávní odpovědnost a na určitou dobu je přidělen do vaší společnosti kvůli výkonu určitého druhu práce. U „šedých“ agentur se setkáte s jinou formou smlouvy o spolupráci, nejčastěji smlouvou o dílo. Tento typ smlouvy je nezákonný hlavně proto, že nezaručuje rovné podmínky zaměstnanců – v praxi tedy např. vyplacení stejné mzdy agenturnímu zaměstnanci jako kmenovému. Zajištění rovných podmínek je ovšem zodpovědností nejen agentury, ale též vaší firmy - a nejedná se jen o mzdu, ale o pracovní podmínky obecně. 

Dalším určujícím faktorem je skutečnost, že v agentuře práce musí být zaměstnán odpovědný zástupce, který má odpovídající vzdělání a praxi v daném oboru. Ten dochází do vaší firmy kontrolovat práci agenturních zaměstnanců a dohlížet na její výsledek.

 

Jak poznat legální agenturu

Kromě splnění tří legislativních podmínek je nejjednodušším měřítkem, podle kterého rozpoznat legální agenturu, cena jejích služeb. Právě kvůli povinnosti agentury zajistit rovné podmínky vás agenturní pracovník nesmí vyjít levněji než klasický zaměstnanec. Pakliže tedy agentura fakturuje cenu nižší než je hrubá mzda najatého pracovníka vynásobená koeficientem 1,35 (za zdravotní a sociální pojištění, které agentura za svého zaměstnance povinně odvádí), není zde něco v pořádku a další spolupráce pro vás může znamenat velké riziko. Výhoda najímání agenturních zaměstnanců nespočívá v ceně, ale zejména ve flexibilitě, která umožňuje kdykoliv změnit množství pracovníků v závislosti na potřebách vašeho podniku.

Rozhodující údaje nalezneme rovněž ve smlouvě, kde musí být specifikován druh práce, jak dlouhou dobu bude práce trvat, datum začátku dočasného přidělení zaměstnance, místo výkonu práce, mzda a také částka, kterou vaše firma agentuře zaplatí. V neposlední řadě jsou důležitou informací podmínky pro předčasné ukončení dočasného přidělení zaměstnance. Pokud je toto vše v dohodě o dočasném přidělení uvedeno, můžete si být jisti, že jste potkali seriózní agenturu, s níž vám nehrozí žádné nebezpečí.

 

 

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.