Přejít k hlavnímu obsahu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kontextu pronájmu pracovníků

Read time: 4 minuty
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kontextu pronájmu pracovníků

Od zavedení agenturního zaměstnávání 1. října 2004 do našeho právního řádu (novým zákonem č. 435/2004 Sb.) si získal tento institut značnou popularitu. Vedle úřadů práce se stal mocným nástrojem vládní politiky zaměstnanosti, jenž si kladl za cíl najít uplatnění pro co největší počet lidi bez práce. Z pohledu zaměstnavatelů se těší pronájem pracovníků vysoké oblibě pro svoji flexibilitu, kdy mohou pružně zvyšovat, či naopak snižovat, své personální kapacity podle aktuální potřeby. Dosud tyto potřeby pokrývali na nejkratší období brigádníci, ovšem se schválenou novelou zákoníku práce musí podnikatelé i personální agentury čelit novým výzvám. V této souvislosti je nutné podotknout, že naši zákonodárci postupují značně nesystematicky, neboť na jedné straně sice zareagovali na potřebu sjednotit v rámci agenturního zaměstnávání tuzemské zákony s evropským právem, avšak na druhé straně stále nedošlo ke zcela jasnému vymezení, kdo je v případě pronájmu pracovníků zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Tato nedostatečná právní úprava tak zůstává vedle odpovědnosti za škodu agenturního pracovníka při zprostředkování zaměstnanců druhou Achillovou patou pronájmu pracovníků prostřednictvím personální agentury.

 

V čem tkví hlavní problém při pronájmu pracovníků?

Hlavním kamenem úrazu agenturního zaměstnávání je sdílená zodpovědnost za školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Současný zákoník práce je v tomto ohledu značně nekoncepční a není z něj zcela patrné, v jakém rozsahu se na uživatele práva a povinnosti agentury práce přenášejí, popřípadě do jaké míry jsou tato „přenesená práva a povinnosti“ po dobu dočasného pronájmu pracovníků suspendována. Z § 309 odst. 1 zmíněného zákoníku sice celkem jasně vyplývá, že za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nese odpovědnost uživatel, avšak zároveň tím zákoník práce nezbavuje odpovědnosti personální agenturu, a naopak z jeho dalšího ustanovení v § 103 odst. 1 písm. f) plyne, že povinnost seznámit s BOZP dočasně přidělené pracovníky má na svých bedrech zaměstnavatel de iure (dle práva), tedy agentura práce.

 

BOZP z pohledu agentury práce

Ačkoliv je právní úprava výrazně nejednoznačná, těžko reálně zbavit agenturu práce zodpovědnosti. Seznámit své pracovníky s bezpečností a ochranou zdraví při práci patří mezi základní povinnosti zaměstnavatele (viz náš článek “Co je dobré vědět o školení BOZP”), přičemž za jejich porušení hrozí pokuta až do výše 2 milionů korun. Personální agentura pak vystupuje v tomto třístranném právním vztahu v roli zaměstnavatele de iure, který uživateli své pracovníky pronajímá, a s nimž mají zaměstnanci uzavřený pracovněprávní vztah. Proto také personální agentury v rámci pronájmu pracovníků přebírají na svá bedra veškerou personální a mzdovou agendu včetně smluv, víz a další související administrativy.

 

BOZP z pohledu uživatele

Na druhou stranu školení v oblasti BOZP slouží k tomu, aby zaměstnanci věděli o možných rizicích vyplývajících z náplně jejich práce a zároveň znali účinnou prevenci, jak těmto rizikům předcházet. Uživatel, jako faktický zaměstnavatel agenturních pracovníků, zná samozřejmě úskalí své pracovní pozice mnohem lépe než personální agentura, a proto je i na něm, aby seznámil pronajaté zaměstnance s bezpečností a ochranou zdraví při práci. V opačném případě mu totiž hrozí až dvoumilionová pokuta stejně jako agentuře.  

 

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance

Přes výše uvedené nedokonalosti v českém právním řádu není důvod na doplnění personálních kapacit formou pronájmu pracovníků rezignovat. Seriózní personální agentury o tomto problematickém aspektu vědí, a proto ho nevynechají v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance, jež se vždy uzavírá mezi uživatelem a agenturou. V ní se definují podmínky spolupráce, jako je například období pronájmu pracovníků, způsob a výše platby za službu, druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat apod.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“