Přejít k hlavnímu obsahu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kontextu pronájmu pracovníků

Read time: 4 minuty
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kontextu pronájmu pracovníků

Od zavedení agenturního zaměstnávání 1. října 2004 do našeho právního řádu (novým zákonem č. 435/2004 Sb.) si získal tento institut značnou popularitu. Vedle úřadů práce se stal mocným nástrojem vládní politiky zaměstnanosti, jenž si kladl za cíl najít uplatnění pro co největší počet lidi bez práce. Z pohledu zaměstnavatelů se těší pronájem pracovníků vysoké oblibě pro svoji flexibilitu, kdy mohou pružně zvyšovat, či naopak snižovat, své personální kapacity podle aktuální potřeby. Dosud tyto potřeby pokrývali na nejkratší období brigádníci, ovšem se schválenou novelou zákoníku práce musí podnikatelé i personální agentury čelit novým výzvám. V této souvislosti je nutné podotknout, že naši zákonodárci postupují značně nesystematicky, neboť na jedné straně sice zareagovali na potřebu sjednotit v rámci agenturního zaměstnávání tuzemské zákony s evropským právem, avšak na druhé straně stále nedošlo ke zcela jasnému vymezení, kdo je v případě pronájmu pracovníků zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Tato nedostatečná právní úprava tak zůstává vedle odpovědnosti za škodu agenturního pracovníka při zprostředkování zaměstnanců druhou Achillovou patou pronájmu pracovníků prostřednictvím personální agentury.

 

V čem tkví hlavní problém při pronájmu pracovníků?

Hlavním kamenem úrazu agenturního zaměstnávání je sdílená zodpovědnost za školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Současný zákoník práce je v tomto ohledu značně nekoncepční a není z něj zcela patrné, v jakém rozsahu se na uživatele práva a povinnosti agentury práce přenášejí, popřípadě do jaké míry jsou tato „přenesená práva a povinnosti“ po dobu dočasného pronájmu pracovníků suspendována. Z § 309 odst. 1 zmíněného zákoníku sice celkem jasně vyplývá, že za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nese odpovědnost uživatel, avšak zároveň tím zákoník práce nezbavuje odpovědnosti personální agenturu, a naopak z jeho dalšího ustanovení v § 103 odst. 1 písm. f) plyne, že povinnost seznámit s BOZP dočasně přidělené pracovníky má na svých bedrech zaměstnavatel de iure (dle práva), tedy agentura práce.

 

BOZP z pohledu agentury práce

Ačkoliv je právní úprava výrazně nejednoznačná, těžko reálně zbavit agenturu práce zodpovědnosti. Seznámit své pracovníky s bezpečností a ochranou zdraví při práci patří mezi základní povinnosti zaměstnavatele (viz náš článek “Co je dobré vědět o školení BOZP”), přičemž za jejich porušení hrozí pokuta až do výše 2 milionů korun. Personální agentura pak vystupuje v tomto třístranném právním vztahu v roli zaměstnavatele de iure, který uživateli své pracovníky pronajímá, a s nimž mají zaměstnanci uzavřený pracovněprávní vztah. Proto také personální agentury v rámci pronájmu pracovníků přebírají na svá bedra veškerou personální a mzdovou agendu včetně smluv, víz a další související administrativy.

 

BOZP z pohledu uživatele

Na druhou stranu školení v oblasti BOZP slouží k tomu, aby zaměstnanci věděli o možných rizicích vyplývajících z náplně jejich práce a zároveň znali účinnou prevenci, jak těmto rizikům předcházet. Uživatel, jako faktický zaměstnavatel agenturních pracovníků, zná samozřejmě úskalí své pracovní pozice mnohem lépe než personální agentura, a proto je i na něm, aby seznámil pronajaté zaměstnance s bezpečností a ochranou zdraví při práci. V opačném případě mu totiž hrozí až dvoumilionová pokuta stejně jako agentuře.  

 

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance

Přes výše uvedené nedokonalosti v českém právním řádu není důvod na doplnění personálních kapacit formou pronájmu pracovníků rezignovat. Seriózní personální agentury o tomto problematickém aspektu vědí, a proto ho nevynechají v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance, jež se vždy uzavírá mezi uživatelem a agenturou. V ní se definují podmínky spolupráce, jako je například období pronájmu pracovníků, způsob a výše platby za službu, druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat apod.

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.