Přejít k hlavnímu obsahu

Ideální zaměstnanec v nové dekádě: Jaké vlastnosti by měl mít?

Read time: 5 minut
Ideální zaměstnanec v nové dekádě: Jaké vlastnosti by měl mít?

Před měsícem započal rok 2020 a s ním také nové desetiletí. Jaké bude, samozřejmě nikdo předem neznáme, nicméně už nyní lze řadu skutečností poměrně snadno odhadnout. Jedním z charakteristických rysů příští dekády bude větší propojenost a spolupráce mezi různými obory. Již v současné době můžeme pozorovat čím dál tím větší hodnocení a využití tzv. soft skills, měkkých dovedností, které je možné aplikovat napříč jednotlivými oblastmi.

Stále častěji také potkáváme kandidáty, kteří se uplatnili na několika profesních polích a nevěnují se striktně pouze oboru, jejž vystudovali. Zatímco dříve by se na takové uchazeče hledělo možná s nedůvěrou jako na někoho, kdo „se hledá“, dnes se mohou rozmanité zkušenosti naopak ocenit. Typickým znakem současnosti – úzce souvisejícím s již uvedeným propojováním oborů – je také velký rozmach umělé inteligence. Mluví se o čtvrté průmyslové revoluci.

A tak není divu, že mezi nejpopulárnější pracovní pozice budou patřit právě ty, které předpokládají vysokou úroveň schopností pracovat s informačními technologiemi.  

Ideální zaměstnanec v nejbližší budoucnosti by tak, kromě toho, že si bude rozumět s IT, měl mít:

Schopnost komplexního řešení problémů

Jedná se o schopnost vidět věci v souvislostech (a to i napříč jednotlivými obory), být při tvorbě firemní strategie nebo plnění zadaného úkolu pozorný ke komplikacím, jež by mohly vzniknout a také umět nalézt možné (a pokud možno jednoduché) řešení případných problémů – s tím, že je schopen domyslet a odhadnout důsledky tohoto řešení.

Kritické myšlení

Přestože umělá inteligence bude brzy co do kognitivních funkcí srovnatelná s člověkem (nebo možná právě proto), je stále třeba realisticky uvažujícího skutečného člověka, který dokáže kriticky zhodnotit výsledek pracovního úkolu, vybrat z obrovského množství informací to podstatné nebo opravit případné nesrovnalosti. A platí to pro jednoduchý překlad textu vytvořený umělou inteligencí stejně tak jako pro mnohem komplexnější záležitosti.

Kreativita

Naštěstí naše životy již nejsou poznamenány totalitními režimy jako v minulosti, proto konečně dostává prostor i lidská tvořivost. „Vybočovat z řady“, pokud je to v pozitivním slova smyslu, se dnes i zítra v týmu cení, ať už je to schopnost přicházet s vlastními nápady a inovacemi, nebo dovednost uchopit nápad kolegy, doplnit ho a společně jej zrealizovat. Brainstormingu ve 20. letech 21. století otevírá dveře stále více firem.

Schopnost vedení a práce v týmu

Ani ti nejšikovnější roboti nenahradí dobře sladěný a spolupracující lidský tým. Rozdělování úkolů, dohlížení na jejich plnění, práce na společném cíli, kdy každý může přispět svými nenahraditelnými dovednostmi a zkušenostmi, efektivní komunikace a otevřenost ke zdravé diskusi i na obtížná témata… To vše s sebou přinesl styl práce nových generací, který je odlišný od pracovních návyků našich rodičů. Dnešní produktivní generace klade důraz na přátelské prostředí, schopnost vzájemně si pomáhat, nemít strach otevřeně komunikovat a v případě nutnosti vstoupit i do konfliktu a vyřešit ho férově.

Ochota učit se

Schopnost jít s tempem doby – i za tu cenu, že to bude znamenat mnoho leckdy nelehkých výzev, nové a nové úkoly, které budou člověka posouvat dále, a také neustálé vzdělávání v oboru, který si zvolil. Ochota sledovat aktuality v oboru a pružnost přizpůsobit se promptně novým situacím. To jsou vlastnosti nezbytné na vedoucích a manažerských pozicích ve firmách, ale rozhodně ceněné též u klasických zaměstnanců.  

Schopnost pracovat ve stresu

Se stále stoupajícím tempem života přichází také požadavek na schopnost zaměstnance pracovat pod tlakem, v rychlém tempu a čelit nestandardním situacím „ad hoc“, tedy být schopen vymyslet na místě řešení, které v ideálním případě povede k win-win situaci.

Co dodat závěrem? Zdá se, že nikdy v historii nemusel člověk při svém profesním uplatnění zvládat tolik věcí najednou. Dnešní doba hraje vstříc multipotenciálům, kreativním lidem, lidem, kteří dokážou otevřeně a efektivně komunikovat se zdravou dávkou sebejistoty. To všechno jsou dovednosti, kterým se do jisté míry dá naučit. I přesto však, že se pracovní trh proměnil, nezapomeňme si u svých zaměstnanců (zvlášť u těch, kteří jsou s námi již déle) cenit také těch „staromódních“ kvalit, jako jsou loajalita, spolehlivost, dochvilnost a poctivost v práci i v mezilidských vztazích.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“