Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Co je dobré vědět o školení BOZP

Co je dobré vědět o školení BOZP

Reading time: 4 mins
Co je dobré vědět o školení BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci neboli BOZP je mnoha firmami vnímaná jako nutné zlo. Jedná se o součást podnikání, která společnostem negeneruje žádný zisk, ale naopak je stojí finanční náklady. Přesto je nesmírně důležitá. Zdraví a život máme jen jeden, a proto musí zaměstnavatelé přizpůsobit pracovní podmínky svých zaměstnanců tak, aby byl výkon práce bezpečný. Vzhledem k tomu, že jde o závažný bod, pamatuje na OBZP i česká legislativa. Ta jej upravuje více než stovkou zákonů a vyhlášek, přičemž mezi ty stěžejní patří zákon č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb. 

Školení BOZP

Povinnost seznámit pracovníky s bezpečností a ochranou zdraví při práci ukládá zaměstnavateli zákon 262/2006 Sb. V rámci školení se zaměstnanci dozvědí o možných rizicích vyplývajících z náplně jejich práce a prevenci proti těmto rizikům. Jedná se o průběžný a neustále se opakující proces. Chráněným zájmem jsou životy, zdraví a také majetek. Zajímavé je, že ačkoliv česká legislativa na BOZP pamatuje, samotný systém školení již nechává v benevolenci samotných zaměstnavatelů.

Perioda školení

  • Vstupní školení. Je dané ze zákona. Obvykle se jedná o jednu z prvních činností, které zaměstnanec absolvuje při nástupu do nové práce, jelikož bez vstupního školení nemůže vykonávat samotnou pracovní činnost. Kromě seznámení s riziky, která jsou s výkonem práce spojená, je pracovník informován o právech a povinnostech, které z jeho pracovní pozice vyplývají. 
  • Periodické školení. Samotná frekvence školení BOZP není zákonem definována a záleží na každém zaměstnavateli, jak často bude školení opakovat. Nicméně v praxi se nejčastěji provádí minimálně jednou ročně, což kvituje i Inspektorát práce u kontrol zaměstnavatelů.
  • Mimořádné školení. Zaměstnavatel obvykle nařídí mimořádné školení BOZP při výjimečných situacích, jež se vymykají normálu. Těmi mohou být například havárie nebo vážné pracovní úrazy. Též se může jednat o významné organizační, technické nebo technologické změny. Mimořádná školení se také konají v případě změn v legislativě.

Prezenční školení vs. e-learning

Při volbě formy školení BOZP mají zaměstnavatelé na výběr mezi prezenčním školením a e-learningem. V současné době zažívá boom druhá varianta, nicméně s sebou nese určitá úskalí. V případě vážného úrazu pracovníka se špatně dokazuje, že byl skutečně řádně proškolen. Za počítačem totiž mohla sedět jakákoliv osoba, která zadala přístupové kódy a za zaměstnance test vyplnila. Tento problém se plně projeví v situacích, kdy pracovní úraz vyšetřuje Policie České republiky (PČR) a zaměstnavatel musí prokázat řádné proškolení pracovníka, jinak mu hrozí trestní stíhání za ublížení na zdraví. S tím také úzce souvisí dokumentace školení BOZP.

Dokumentace školení BOZP

Abyste se vyhnuli případným problémům, důrazně doporučujeme dokumentaci o provedení školení uchovat. Jedná se o osnovy školení s prezenční listinou, kde jsou podepsaní zaměstnanci včetně data školení. Tato dokumentace se Vám bude hodit při kontrolách oblastního inspektorátu práce nebo při šetření Policie České republiky. Záznamy je vhodné uchovat nejen během trvání pracovního poměru. I po jeho skončení je vhodné dokumentaci archivovat, přičemž se doporučuje doba 5 - 10 let. Vyhnete se tím řadě problémů, neboť i poté, co zaměstnanec opustil Vaší firmu, Vám hrozí riziko, že budete muset prokázat splnění svých zákonných povinností (pojišťovnám, odborům, bývalému zaměstnanci žádajícímu náhradu škody atd.).

Sankce za porušení BOZP

Dodržovat bezpečnost práce se vyplatí i z finančního hlediska, neboť za její porušení hrozí významné peněžní sankce. Tuto oblast konkrétně upravuje § 17 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. V zákoně jsou přímo definovány prohřešky včetně výše pokut. Za menší prohřešky zaplatí fyzická osoba peněžitý trest do 300 000 korun. Nejvyšší pokuta pak může dosáhnout až 2 milionů korun. Správní delikty na úseku bezpečnosti práce pro právnické osoby jsou velmi podobné jako pro fyzické osoby. Pokuty též dosahují hranice až 2 milionů korun

 

Psali jsme také:

Vánoční  a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Kurzy řidiče VZV WORKINTENSE

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Profese řidiče vysokozdvižného vozíku (řidič VZV) je na trhu práce velmi poptávaná....

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Stránky

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR