Přejít k hlavnímu obsahu

Kdy se vyplatí brigádníci

Read time: 3 minuty
Kdy se vyplatí brigádníci

Covidová opatření se postupně rozmělňují, začínají letní měsíce a s nimi i každoroční poptávka po brigádnících. Zde je nutné upozornit, že pracovní právo České republiky pojem “brigáda” nezná. Jedná se tak o práce konané mimo pracovní poměr, případně o krátkodobé pracovní poměry na dobu určitou. Abyste při zaměstnávání brigádníků nešlápli vedle a vždy dodrželi literu zákona, níže přinášíme stručný přehled. 

Několik slov k brigádníkům

Na brigádu můžete zaměstnat jen osobu, které již bylo 15 a má ukončenou povinnou školní docházku. Mladší osoby brigádně pracovat nesmějí. Je to z důvodu ochrany dětské práce. S brigádníkem vždy podepište pracovní smlouvu. V opačném případě se jedná o práci na černo a vy se tak vystavujete vysokým pokutám od Inspektorátu práce. Ten může udělit zaměstnavateli pokutu až ve výši 10 000 000 korun, nejmenší částka činí 50 000 korun. Bez postihu nevyvázne ani zaměstnanec. Inspektorát práce mu může udělit pokutu až do výše 100 000 korun. V případě cizinců přijdou o pracovní povolení, povolení k pobytu a budou deportováni do své vlasti. Jak vidno, práce na černo se opravdu nevyplácí.

DPČ

Společnosti nejčastěji zaměstnávají brigádníky na dohodu o provedení práce (dále jen DPP) a dohodu o pracovní činnosti (dále jen DPČ). O DPP jsme se blíže bavili v článku “Dohoda o provedení práce”, a proto se nyní zaměříme na zaměstnávání formou dohody o pracovní činnosti. Při zaměstnávání na DPČ může pracovník odpracovat více než 300 hodin v kalendářním roce. Nicméně i tato forma má svá omezení. Zaměstnanec může vykonávat pouze polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzováno za celou dobu platnosti dohody, nejdéle však za 52 týdnů), takže se de facto jedná o zkrácený úvazek. K DPČ se váže pár dalších zajímavostí. Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené. Podobné je to i s odměnou za vykonanou práci. České právní normy nedovolují, aby odměna z DPČ byla nižší než minimální mzda, tzn. hodinová odměna vycházející z aktuální minimální mzdy. 

DPČ náležitosti

Aby byla dohoda o pracovní činnosti platná, musí obsahovat zejména následující náležitosti:

  • Musí být uzavřena v písemné podobě, přičemž jednu část si nechá zaměstnavatel a druhou dostane zaměstnanec.
  • Musí zde být jasně definovaní správci, tzn. subjekt, který smlouvu uzavírá a zaměstnanec.
  • Musí zde být uveden druh sjednané práce
  • Musí zde být uveden sjednaný rozsah pracovní doby 
  • Musí zde být ujednáno období, na které se smlouva uzavírá
  • Nicméně existují i smlouvy, které jsou uzavřené na dobu neurčitou

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“