Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / V čem spočívá a v čem se vám vyplatí služba Try and hire

V čem spočívá a v čem se vám vyplatí služba Try and hire

Reading time: 4 mins
V čem spočívá a v čem se vám vyplatí služba Try and hire

Výběr nového zaměstnance je vždy tak trochu sázka do loterie. Napsání a publikace pracovního inzerátu, selekce životopisů a pohovory stojí čas i peníze. Nakonec vyberete nejvhodnějšího uchazeče, ale stále nemáte jistotu, že se zaměstnanec osvědčí, případně že neodejde ještě ve zkušební době. Jednou z možností, jak tuto nejistotu eliminovat, je využití služby Try and hire, která v sobě kombinuje nábor a krátkodobé zaměstnání.

Co znamená služba Try and hire

Try and hire je šikovná služba, která umožní vyzkoušet si nového pracovníka ještě před podpisem samotné smlouvy. Personální agentuře pouze sdělíte počet poptávaných pracovníků, jejich požadovanou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti a profesní kompetence. Pracovní agentura vyselektuje na základě těchto kritérií ty správné uchazeče, které Vám následně nabídne. Pracovníci dále zůstávají zaměstnanci personální agentury. Díky tomu je to právě personální agentura, která nese veškerou zodpovědnost za všechny platby, povinné odvody, daně a ostatní administrativu. Bez nadsázky se tak dá říct, že Try and hire šetří peníze zákazníků a šetří cenné personální zdroje v průběhu výběrového řízení a zkušebního období. Ve chvíli, kdy zjistíte, že byste agenturního pracovníka rádi získali pod svá křídla, není problém se domluvit s personální agenturou. Sepíšete se zaměstnancem klasickou pracovní smlouvu a od té doby je nový pracant Vaším kmenovým zaměstnancem.

Try and hire toho ovšem umí mnohem více

Try and hire můžete využít i ve chvíli, kdy zvažujete vytvoření nového pracovního místa. Přesně zatím nevíte, jak bude nová pozice koexistovat v rámci zavedených pozic. I zde nabízí řešení Try and hire. Za pomoci nízkých vstupních nákladů si vyzkoušíte agenturního pracovníka a zároveň novou pozici. Po vyhodnocení se rozhodnete, zda ji zřídíte nastálo.

Hlavní výhody, které Vám Try and hire přinese

 • Zaměstnanec i zaměstnavatel se vzájemně poznají v reálném prostředí,
 • Personální agentura nabízí jen 100% ověřené pracovníky (ať už se jedná o kvalifikaci, znalosti nebo odborné zkušenosti),
 • Pomocí Try and hire se výrazně snižuje riziko při rozšíření stávajícího týmu zaměstnanců,
 • Na dočasné pracovníky se vztahuje výrazně kratší výpovědní lhůta,
 • V případě potřeby lze zkušební dobu prodloužit,
 • Dočasné zaměstnání výrazně snižuje finanční náklady spojené v výběrem kmenového zaměstnance,
 • Výrazné snížení administrativních nákladů,
 • Zaměstnanci personální agentury se flexibilně přizpůsobí aktuálním potřebám firmy v oblasti lidských zdrojů,
 • Zaměstnance personální agentury využijete jako náhradu v případě náhle nemoci nebo při odchodu zaměstnance,
 • Pokud si nejste jisti uchazečem a chcete jej jednoduše “vyzkoušet” (3 měsíční zkušební doba u personální agentury a následně 3 měsíční zkušební doba po převzetí klientem),
 • Budete mít možnost řetězení smluv na dobu určitou.

Jak konkrétné služba Try and hire probíhá

 1. Analýza potřeb. Nejdříve ze všeho personální agenturu bude zajímat, jaké zaměstnance budete potřebovat včetně kvalifikace, znalostí, odborné způsobilosti nebo jazykových znalostí. Následně se ve spolupráci s Vámi agentura dohodne na datu, odkdy nové pracovníky potřebujete. Po této anylýze společně s Vámi naplánuje příchod nových posil tak, aby se hladce zapojily do života Vaší firmy.
 2. Vyhledávání. Na základě Vašich poskytnutých kritérií Vám agentura najde zaměstnance, kteří zcela odpovídají zadaným preferencím. K tomu slouží pracovní portály, interní databáze uchazečů, reference stávajících pracovníků, média, osobní kontakt nebo vybudované vztahy přes sociální sítě. Vzhledem k tomu, že se agentura na výběr vhodných uchazečů přímo specializuje, má větší možnosti takového pracovníka najít, než klasická firma.
 3. Testování. Vzhledem k tomu, že přes personální agenturu prochází široké spektrum lidí z mnoha různých oborů, má tak dostatečný vzorek lidí, které může testovat a každému klientovi nabídnout takové pracovníky, jaké potřebuje.

Psali jsme také:

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR