Přejít k hlavnímu obsahu

HR pro firmy aneb jaké služby poskytují personální agentury

Read time: 5 minut
HR pro firmy aneb jaké služby poskytují personální agentury

Personální agentury jsou šikovným pomocníkem, který dokáže vytrhnout trn z paty. V rámci HR pro firmy nabízí společnostem řadu užitečných služeb. Organizace se nejvíce obracejí na personální agentury v případech, kdy jim chybí pracovníci, potřebují krátkodobě navýšit stav svého personálu, potřebují zástupy za dovolené, shánějí sezónní pracovníky nebo jim náhle onemocněli zaměstnanci. S tím vším dokáže personální agentura pomoci. U klientů jsou agentury oblíbené pro svoji rychlost, flexibilitu a zkušenosti dané obvykle dlouholetým působením na trhu. HR pro firmy zahrnuje řadu činností, z nichž si ty nejčastější představíme. 

Recruitment

Jedná se o nejčastější službu HR pro firmy, kdy agentura vybírá pro své klienty ty nejvhodnější uchazeče o pracovní místo. Obvykle disponuje vlastní databází potenciálních zaměstnanců, ale vhodné kandidáty hledá i pomocí pracovních inzerátů, sociálních sítích a dalších zdrojů. V prvním kole výběrového řízení provede s vybranými účastníky pohovor, který může mít řadu podob. Personální agentury například používají kompetenční matice, behaviorální metody, testování požadované úrovně znalosti jazyků nebo psychodiagnostické testy. Výhody oproti klasickému náboru jsou následující:

  • Některé personální agentury inzerují volné pracovní pozice pod hlavičkou klienta. Tím se významně ušetří administrativa.
  • Agentura je přímo v kontaktu s liniovými manažery zákazníka. Personalista dostává pravidelné reporty o vývoji náboru jednotlivých pozic.
  • Výše uvedené činnosti přinášejí klientovi větší efektivitu a jsou cenově dostupnější

Dočasné přidělení zaměstnance

Dočasné přidělení zaměstnanců je speciální služba, která funguje na bázi, kdy personální agentura (PA) poskytne za úplatu dočasně své pracovníky jiné firmě (nazývá se uživatel). Při této formě spolupráce vstupují do hry tři právní subjekty. Jsou jimi agentura, zaměstnanec a uživatel. PA uzavře dva typy smluv. První podepíše se zaměstnancem, přičemž se jedná o pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnnosti. Druhou smlouvu uzavře s uživatelem. V těchto dohodách bývá zdůrazněna informace o pracovních a mzdových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe. Chcete-li se dozvědět více o této službě, přečtěte si náš článek “Jak funguje dočasné přidělení zaměstnance? Rozdíl mezi přidělením firmou a personální agenturou”.

Outplacement

Odchodem pracovníka z firmy se uzavírá životní cyklus zaměstnance. Zejména v případech, kdy je iniciátorem propouštění společnost, je odcházející pracovník postaven před nelehký úkol. Podle nedávného průzkumu americké výzkumné agentury znamená propuštění ze zaměstnání jeden z nejstresovějších faktorů, které mohou lidé v životě zažít. Nicméně i snižování počtu zaměstnanců může proběhnout korektně tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno společnosti. K tomu slouží outplacement, který personální agentury v rámci HR pro firmy nabízejí. Outplacement si klade za cíl pomoci lidem v nelehké situaci a zvýšit jejich šanci na pracovním trhu. Profesionální program podpory a pomoci obsahuje například rady, jak správně napsat životopis, jak se prezentovat na pohovoru a podobně. Velmi častým aspektem je také kariérní poradenství. Pro více informací o této službě doporučujeme přečíst si článek “Jaké výhody přináší outplacement”. 

Temporary help

Temporary help zajišťuje firmám zaměstnance v období, kdy se jim pracovní síly nedostává. V praxi se můžeme setkat i s pojmem agenturní zaměstnávání. Klient si nastaví požadavky na pracovníky (nejčastěji se jedná o kvalifikaci, dovednosti, jazykové schopnosti a délku praxe v daném oboru) a s těmito kritérii osloví vybranou personální agenturu. Agentura pak vybere vhodné zaměstnance a ty poskytne klientovi na předem dohodnutou dobu. Zákazník si sám určí, na jak dlouhé období pracovníky potřebuje. Může se jednat o několik hodin nebo dnů, ale výjimkou nejsou ani měsíce. Výhodou této spolupráce je vysoká flexibilita. Společnost využije zaměstnance pouze na dobu, kdy je reálně potřebuje. O tom, jak konkrétně tato služba funguje informujeme v článku “Temporary help pomůže při nedostatku zaměstnanců”. 

Personální audit

Tato služba HR pro firmy si klade za cíl poskytnout informace a vysvětlení k řízení lidských zdrojů a praktikám odborného rozvoje. Informace hledá jak vertikálně prostřednictvím personálního útvaru, tak horizontálně prostřednictvím jiných útvarů. Společnosti se k tomuto řešení uchylují nejčastěji v případech, kdy zažívají pokles zisků, případně personální krizi. Další možností je varianta, kdy se v průběhu času mění požadavky na dané pozice a na technologie. Vedení firmy pak pozoruje, zda jsou zaměstnanci schopni vyhovět měnícím se požadavkům. Výsledkem personálního auditu tak mohou být:

  • vyhodnocení efektivity komunikace, 
  • zhodnocení týmové spolupráce, 
  • analýza potřeb zaměstnanců,
  • funkčnost firemní struktury.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“