Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Brigádník a s ním spojená práva a povinnosti

Brigádník a s ním spojená práva a povinnosti

Reading time: 5 mins
Brigádník a s ním spojená práva a povinnosti

S příchodem letních měsíců se v mnoha firmách uvolnily dočasné pracovní pozice. Do kurzu se tak znovu dostávají brigádníci, kteří často tato pracovní místa obsazují. A zdaleka nejde jen o pomocné práce. Brigádník se uplatní i v mzdové účtárně, fakturaci nebo pojišťovně. Samotný zákoník práce pojem “brigáda” nezná, jedná se o zaměstnání na dohodu mimo pracovní poměr a obvykle se jedná o dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. 

Kmenový zaměstnanec vs. brigádník

Každá mince má dvě strany. Kmenový zaměstnanec zná dobře svoji firmu i kolegy, firemní kulturu a své práci výborně rozumí. Navíc bývá loajální a léty prověřený. Brigádník je zase z hlediska mzdových nákladů a zákonných odvodů pro zaměstnavatele levnější. Významnou roli ve prospěch zaměstnanců pracujících na dohodu mimo pracovní poměr hraje flexibilita. Rozvázat pracovní poměr s brigádníkem je mnohem jednodušší než s kmenovým zaměstnancem, kterému také často budete muset vyplatit odstupné (v případě, že nemá podepsanou smlouvu na dobu určitou).

Typy smluv

S brigádníky se nejčastěji uzavírají dohody o provedení práce (detailně jsme o této formě zaměstnávání psali v článku “Dohoda o provedení práce”) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Oba dokumenty se liší zejména v rozsahu vykonávané práce. Zatímco na dohodu o provedení práce (dále DPP) smí zaměstnanec za kalendářní rok odpracovat maximálně 300 hodin, po DPČ sáhnete ve chvíli, kdy plánujete objem práce vyšší než uvedených 300 hodin. Při uzavírání dohody o pracovní činnosti si dejte pozor na to, že umožňuje rozsah práce poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Důležité je, že se tato doba počítá jako průměr za celou dobu trvání dohody, ale nejdéle za 52 týdnů. Pro ilustraci si uveďme malý příklad:

Pan Pekárek uzavřel dohodu o pracovní činnosti v rozsahu až 20 hodin týdně na dobu trvání 6 týdnů. Během těchto 6 týdnů odpracoval:

 1. týden - 40 hodin
 2. týden - 30 hodin
 3. týden - 10 hodin
 4. týden - 15 hodin
 5. týden - 5 hodin
 6. týden - 10 hodin

Pan Pekárek tedy odpracoval celkem 110 hodin, což činí v průměru 18,3 hodiny na týden a vešel se tak do zákonného limitu průměrné týdenní pracovní doby 20 hodin.

Daně a jak na ně

Protože jsme se dohodě o provedení práce věnovali v samostatném článku, nyní se zaměříme na dohodu o pracovní činnosti. V případě, že si brigádník na DPČ vydělal 3 500 korun a více, je mu strháváno zdravotní a sociální pojištění. Pakliže výše jeho odměny činí 4 949 Kč a méně a zdravotní pojištění mu neplatí třetí strana (stát a podobně), stává se tzv. OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a zdravotní pojištění si musí platit sám. U daně z příjmu je to trochu komplikovanější, protože některé odměny musí zaměstnavatel zdanit daní srážkovou a některé daní zálohovou. Také záleží na tom, zda pracovník podepsal prohlášení k dani (růžový formulář) či nikoliv. 

 • Pracovník podepsal prohlášení poplatníka k dani. Bez ohledu na výši odměny se daň z příjmu vždy platí zálohovou daní. Výhodou je, že u menších odměn nevznikne žádná daň z příjmu, protože ji pokryje základní sleva na poplatníka nebo i další slevy. Důležité je vědět, že vyúčtování daně musíte podat, i kdyby bylo nulové. Proto se nám zaměstnanec objeví ve vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, ale jen v počtu zaměstnanců.
 • Pracovník nepodepsal prohlášení poplatníka k dani, avšak výše jeho odměny nedosahuje 3 500 korun. Pakliže pracovník nepodepsal prohlášení poplatníka k dani a výše jeho výdělku činí méně než 3 500 korun, je zaměstnavatel povinen odvádět daň z příjmu srážkovou daní.
 • Pracovník nepodepsal prohlášení poplatníka k dani, avšak náleží mu vyšší odměna. Pokud zaměstnanci na DPČ náleží odměna ve výši 3 500 kč a více, daň z příjmu se bude zdaňovat zálohovou daní.

Sazba daně

Ať už se jedná o zálohovou daň nebo daň sraženou, v obou případech činí její výše 15 %. Vždy ji odvádíme do konce následujícího měsíce. Zde je velmi důležité poznamenat, na jaký účet Finančnímu úřadu daň posíláme, protože je jiný pro daň zálohovou a jiný pro daň sraženou. 

Vyúčtování daně z příjmu

Po skončení roku podáme coby zaměstnavatel Vyúčtování sražené daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti. K těmto daním musíme být zaregistrování na finančním úřadu ještě předtím, než začneme zaměstnávat.

Nejobsazovanější pozice brigádníků

Největší zájem o brigády projevili pracovníci v administrativě. Široká nabídka práce je ale aktuálně ve výrobě, skladech, supermarketech a v zemědělství, kde počet příležitostí ještě poroste. Brigádníci si však často nechtějí umazat ruce, proto preferují kancelářské práce. Tam je však nabídka práce přirozeně omezená a ani v budoucích letech se neočekává, že by rapidě začala růst. Když dorazí na pohovor kandidát, který nikdy nepracoval a dostane otázku na svou první práci, jen bezradně zavrtí rameny. Netřeba dodávat, jak tento pohovor dopadne. Disproporce mezi volnou pracovní silou a požadavky na kandidáta částečně řeší personální agentury. 

Psali jsme také:

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Vánoční a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Stránky

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR