Přejít k hlavnímu obsahu

Personalistika a řízení lidských zdrojů

Read time: 5 minut
Personalistika a řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů (anglicky Human Resources Management, zkratka HRM) v sobě zahrnuje všechny procesy řízení a rozvoje lidských zdrojů. Někdy se pro zjednodušení používá termín “personalistika”. Jedná se vlastně o koncepci personální práce, která se začala formovat zhruba v 50. až 60. letech minulého století. 

HRM v praxi

Předchůdcem této koncepce byly personální administrativa a personální řízení. Zjednodušeně se dá říci, že HRM zlidštilo lidské zdroje, ke kterým se do té doby přistupovalo jako ke složkám v personálních záznamech. Řízení lidských zdrojů posunulo význam člověka v organizaci jako nejdůležitějšího podnikového zdroje. V rámci práce se tedy klade důraz na řídící a koncepční činnosti. Řízení lidských zdrojů se neomezuje pouze na personálního ředitele a další pracovníky personálního útvaru, ale týká se prakticky všech manažerů v organizaci.

Personalistika

Personalistika má především úzké vazby na následující body:

  • Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace. Metody vzdělávání na pracovišti (anglicky On the Job Training, zkratka OJT) jsou všechny metody vzdělávání, které probíhají v průběhu pracovního procesu přímo na pracovišti. Jedná se o celoživotní způsob vzdělávání, při kterém zaměstnanci získají praktické zkušenosti, dovednosti a znalosti. 
  • Evidence zaměstnanců. Jedná se spíše o rutinní práci, avšak velmi důležitou. Nikdo nechce mít ve své práci zmatek a nepřehlednost. Evidence zaměstnanců slouží především účtárně při zpracování mezd. 
  • Personální plánování. Jedná se o pojem, který označuje jednu z personálních činností. Smyslem personálního plánování je zajistit, aby organizace měla v potřebné kvantitě i kvalitě k dispozici lidské zdroje nezbytné pro dosahování obchodních cílů podniku. Určuje,  jaké lidské zdroje bude organizace potřebovat a kde je získá (zda z vnitřních zdrojů nebo externích zdrojů), případně, jak se bude muset lidský kapitál vzdělávat, školit a rozvíjet. Součástí personální strategie by tedy měla být co možná nejpřesnější prognóza potřeby pracovní síly po kvalitativní i kvantitativní stránce a současně prognóza budoucí situace na trhu práce. A samozřejmě realistické srovnání obou prognóz.
  • Zaměstnanecké benefity. Jedná se o výhody nebo nefinanční plnění, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci nad rámec mzdy nebo platu. Jejich cílem je vytvořit nadstandardní podmínky pro zaměstnance, neboť pouze spokojený zaměstnanec je produktivní zaměstnanec. Mezi nejčastější benefity patří:

       1. Zdravotní benefity

                - Příspěvky na nadstandardní zdravotní péči
                - Individuální zdravotní péče
                - Placená krátkodobá nemoc (např. bez nutnosti vybírání nemocenské nebo návštěvy lékaře)

       2. Důchodové benefity

                - Penzijní připojištění
                - Životní pojištění

       3. Benefity na pracovišti

                - Občerstvení na pracovišti
                - Závodní stravování
                - Placené společenské nebo sportovní akce
                - Dárky od zaměstnavatele

Jak HR obstojí v nové konkurenci?

V prvé řadě musíme říci, že jedinou konkurenční výhodu, kterou má majitel firmy je jeho vlastní organizace. Všechny ostatní konkurenční výhody se dají zkopírovat (například snižování nákladů, automatizace, moderní technologie, logistika a distribuce nebo výroba a marketování produktů a služeb). Dříve nebo později (ale spíš dříve) začnou tyto konkurenční výhody implementovat do svých firem i ostatní konkurenční společnosti.   

Personální ředitel

Personální ředitel (Chief Human Resources Officer, zkratka CHRO) patří mezi nejvýše postavené manažery v organizaci. Mezi jeho základní zodpovědnosti patří personalistika a lidské zdroje. Úkolem CHRO je odpovídat za řízení provozu i rozvoje lidských zdrojů, slaďování cílů organizace s potenciálem a schopnostmi lidí a rozvoj lidského kapitálu. Je rovněž odpovědný za dodržování zákonem daných povinností ve vztahu k zaměstnancům. Je jedním z členů vrcholového managementu. Mezi další vrcholový management spadají:

  • Generální ředitel (Chief Executive Officer), zkratka CEO
  • Finanční ředitel (Chief Financial Officer), zkratka CFO
  • Provozní ředitel (Chief Operations Officer), zkratka COO
  • ICT ředitel (Chief Information Officer), zkratka CIO
  • Obchodní ředitel (Chief Sales Officer), zkratka CSO

 

Pro personálního ředitele platí, že stejně jako jakýkoliv jiný manažer musí splňovat odpovídající úroveň manažerských dovedností a může vystupovat ve více manažerských rolích

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“