Přejít k hlavnímu obsahu

Personalistika a řízení lidských zdrojů

Read time: 5 minut
Personalistika a řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů (anglicky Human Resources Management, zkratka HRM) v sobě zahrnuje všechny procesy řízení a rozvoje lidských zdrojů. Někdy se pro zjednodušení používá termín “personalistika”. Jedná se vlastně o koncepci personální práce, která se začala formovat zhruba v 50. až 60. letech minulého století. 

HRM v praxi

Předchůdcem této koncepce byly personální administrativa a personální řízení. Zjednodušeně se dá říci, že HRM zlidštilo lidské zdroje, ke kterým se do té doby přistupovalo jako ke složkám v personálních záznamech. Řízení lidských zdrojů posunulo význam člověka v organizaci jako nejdůležitějšího podnikového zdroje. V rámci práce se tedy klade důraz na řídící a koncepční činnosti. Řízení lidských zdrojů se neomezuje pouze na personálního ředitele a další pracovníky personálního útvaru, ale týká se prakticky všech manažerů v organizaci.

Personalistika

Personalistika má především úzké vazby na následující body:

  • Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace. Metody vzdělávání na pracovišti (anglicky On the Job Training, zkratka OJT) jsou všechny metody vzdělávání, které probíhají v průběhu pracovního procesu přímo na pracovišti. Jedná se o celoživotní způsob vzdělávání, při kterém zaměstnanci získají praktické zkušenosti, dovednosti a znalosti. 
  • Evidence zaměstnanců. Jedná se spíše o rutinní práci, avšak velmi důležitou. Nikdo nechce mít ve své práci zmatek a nepřehlednost. Evidence zaměstnanců slouží především účtárně při zpracování mezd. 
  • Personální plánování. Jedná se o pojem, který označuje jednu z personálních činností. Smyslem personálního plánování je zajistit, aby organizace měla v potřebné kvantitě i kvalitě k dispozici lidské zdroje nezbytné pro dosahování obchodních cílů podniku. Určuje,  jaké lidské zdroje bude organizace potřebovat a kde je získá (zda z vnitřních zdrojů nebo externích zdrojů), případně, jak se bude muset lidský kapitál vzdělávat, školit a rozvíjet. Součástí personální strategie by tedy měla být co možná nejpřesnější prognóza potřeby pracovní síly po kvalitativní i kvantitativní stránce a současně prognóza budoucí situace na trhu práce. A samozřejmě realistické srovnání obou prognóz.
  • Zaměstnanecké benefity. Jedná se o výhody nebo nefinanční plnění, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci nad rámec mzdy nebo platu. Jejich cílem je vytvořit nadstandardní podmínky pro zaměstnance, neboť pouze spokojený zaměstnanec je produktivní zaměstnanec. Mezi nejčastější benefity patří:

       1. Zdravotní benefity

                - Příspěvky na nadstandardní zdravotní péči
                - Individuální zdravotní péče
                - Placená krátkodobá nemoc (např. bez nutnosti vybírání nemocenské nebo návštěvy lékaře)

       2. Důchodové benefity

                - Penzijní připojištění
                - Životní pojištění

       3. Benefity na pracovišti

                - Občerstvení na pracovišti
                - Závodní stravování
                - Placené společenské nebo sportovní akce
                - Dárky od zaměstnavatele

Jak HR obstojí v nové konkurenci?

V prvé řadě musíme říci, že jedinou konkurenční výhodu, kterou má majitel firmy je jeho vlastní organizace. Všechny ostatní konkurenční výhody se dají zkopírovat (například snižování nákladů, automatizace, moderní technologie, logistika a distribuce nebo výroba a marketování produktů a služeb). Dříve nebo později (ale spíš dříve) začnou tyto konkurenční výhody implementovat do svých firem i ostatní konkurenční společnosti.   

Personální ředitel

Personální ředitel (Chief Human Resources Officer, zkratka CHRO) patří mezi nejvýše postavené manažery v organizaci. Mezi jeho základní zodpovědnosti patří personalistika a lidské zdroje. Úkolem CHRO je odpovídat za řízení provozu i rozvoje lidských zdrojů, slaďování cílů organizace s potenciálem a schopnostmi lidí a rozvoj lidského kapitálu. Je rovněž odpovědný za dodržování zákonem daných povinností ve vztahu k zaměstnancům. Je jedním z členů vrcholového managementu. Mezi další vrcholový management spadají:

  • Generální ředitel (Chief Executive Officer), zkratka CEO
  • Finanční ředitel (Chief Financial Officer), zkratka CFO
  • Provozní ředitel (Chief Operations Officer), zkratka COO
  • ICT ředitel (Chief Information Officer), zkratka CIO
  • Obchodní ředitel (Chief Sales Officer), zkratka CSO

 

Pro personálního ředitele platí, že stejně jako jakýkoliv jiný manažer musí splňovat odpovídající úroveň manažerských dovedností a může vystupovat ve více manažerských rolích

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.