Přejít k hlavnímu obsahu

Co to je a jaké jsou výhody outsourcingu účetnictví

Read time: 6 minut
Co to je a jaké jsou výhody outsourcingu účetnictví

Vedení účetnictví je důležitou a nedílnou součástí každé firmy. Kromě legislativních povinností podává stěžejní informace vrcholovému managementu a je tak vodítkem pro strategické rozhodování podniku. Nicméně mnoho společností se chce věnovat jen předmětu svého podnikání a vše ostatní vnímají jako rušivý element. V těchto případech přichází na řadu outsourcing účetnictví, díky kterému firmám odpadnou starosti a mohou se soustředit jen na svůj byznys. Dá se dokonce říci, že tento model je trendem současnosti. 

Co je to outsourcing

Slovo outsourcing pochází z anglického názvosloví Outside resource using. Jeho jádrem je přenechání podpůrné činnosti externí společnosti. Pro externího dodavatele je poptávaná služba většinou hlavním předmětem podnikání. Samozřejmě se nemusí jednat jen o outsourcing účetnictví, outsourcovat se dají další služby, například správa IT, skladování a logistika, doprava, úklid apod

Outsourcing účetnictví

Outsourcing účetnictví funguje na bázi, kdy celou účetní agendu přenecháte externí firmě. Bodově si představíme, proč firmy nejčastěji volí outsourcing účetnictví:

 • Podnik není dost velký, aby využil kapacitu interní účtárny.
 • Podnik nenašel vhodné experty na pozici účetní / mzdové účetní / finančního ředitele / metodika atd. 
 • Podnik má interní účtárnu, avšak ta nefunguje ke spokojenosti vedení. Informace nejsou připraveny včas a kvalitně.
 • Z důvodu úspory nákladů nelze činnost interní účtárny „zálohovat“. V případě výpadku se podnik ocitá v „informační krizi“.
 • Podnik se chce zajistit proti rizikům plynoucím z nesprávně vedeného účetnictví (po zaměstnanci lze požadovat náhradu škody jen v limitovaném množství, zatímco externí firma ručí za celou škodu).
 • Zpracovávané údaje (typicky třeba mzdové náklady) chce podnik co nejvíce utajit.
 • Podnik hledá nový pohled na organizaci procesů. Jeho cílem je odbourání zbytečných činností, které si často interní účtárny „pěstují“, častokrát z toho důvodu, že již ztratily nadhled a nemají kapacitu sledovat nové trendy a zavádět inovativní postupy.

Proč využít pro outsourcing účetnictví externí firmu

Dnešní doba se neustále zrychluje a technologie, zejména v oblasti elektronické komunikace či sdílení informací, nejsou výjimkou. Stále větší procento lidské práce je i v tomto oboru nahrazováno automatizovaným řešením za použití technologií. Díky tomu získáváme výsledky rychleji, máme je k dispozici kdykoliv a kdekoliv a můžeme snadněji kontrolovat efektivně nastavené procesy. Na samotné účetní jsou kladeny stále vyšší nároky. Zatímco dřív se účetní považovala za „pořizovače dat“, dnes, a zejména v budoucnosti, by tato osoba měla ovládnout organizační procesy, číst a hodnotit získaná data, navrhovat algoritmy jejich zpracování a způsob prezentace. Z výše uvedeného je patrné, že náplň práce účetní se bude diametrálně odlišovat. Společnosti s interní účtárnou na takové změny samozřejmě nejsou připravené. Proto se do popředí dostávají externí společnosti, které mají outsourcing účetnictví jako hlavní předmět svého podnikání.

Rozdíl mezi interní účtárnou a externí společností

Hlavní rozdíl je v tom, že externí firma má vedení účetnictví a daňovou problematiku jako hlavní část svého podnikání. To znamená, že všichni její zaměstnanci stále sledují nejmodernější trendy a jsou stále v obraze.

Jak poznat vhodnou firmu na outsourcing účetnictví

Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, je český internet zahlcený mnoha kalkulacemi, které udávají konkrétní částku za interní účetnictví i částky za outsourcing účetnictví. Zde platí jednoduché pravidlo: Služba externího dodavatele by každopádně neměla být dražší, než náklady na interní oddělení. Finance však nejsou jediným benefitem, který vám spolupráce s externí firmou přinese. Mezi ty další patří například:

 • Dobrý externí dodavatel je specialistou v oboru své činnosti, na kterou se plně soustředí. Neustále se vzdělává v oboru a sleduje legislativu. Proto obvykle provádí požadované činnosti ve vyšší kvalitě, než je mohou dělat interní pracovníci. Nejlepší odborníci externího dodavatele jsou partnery managementu a poskytují mu často lepší podporu při řízení podniku.     
 • Činnost může být vykonána efektivně, protože externí dodavatel se může více soustředit na dobrou organizaci činnosti, má zkušenosti a může přinést nové pohledy na dosud interně zpracovávanou agendu.    
 • Management nemusí řešit denní starosti s vedlejší činností a může se soustředit na svůj hlavní obor a ke svému rozhodování má k dispozici relevantní data. V případě výpadku konkrétního pracovníka zaručuje zastupitelnost externí dodavatel.
 • V neposlední řadě poskytuje toto řešení zajištění managementu i celého podniku proti riziku z nesprávného vedení účetnictví a mezd. Specializovaná firma má zpravidla uzavřeno kvalitní pojištění odpovědnosti. Pravidlem je to zejména u firem poskytujících daňové poradenství, kterým povinnost pojistit se proti těmto rizikům ukládá dokonce zákon.

Mzdová agenda

Mzdovou agendu lze bez nadsázky označit za nejobtížnější část účetnictví. Jedná se o činnost, která je nárazová a vyžaduje vyšší nasazení pracovníků v krátkém časovém úseku. A to jak měsíčně při zpracování měsíčních mezd, tak v ročním pohledu např. při ročním zúčtování daně. Zde má outsourcing účetnictví své nezastupitelné místo, protože zvlášť v menších firmách panuje chaos a chybí dostatek zkušených pracovníků, kteří by se zaměřovali pouze na mzdy. 

Nejde ale jen o samotný výpočet mezd a odvodů. Mzdová a personální legislativa je poměrně složitá, vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je třeba řešit citlivě a s vědomím možných rizik a důsledků. Právě v těchto chvílích je načase zamyslet se, zda se vaší společnosti nevyplatí outsourcing účetnictví. V externí společnosti pracují experti na slovo vzatí, kteří ovládají zákoník práce, daňový zákoník a všechny příslušné směrnice. Navíc se dokáže na váš podnik podívat novýma, nezaujatýma očima a lépe tak vidí případné nedostatky. Nezanedbatelnou součástí je také diskrétnost.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“