Přejít k hlavnímu obsahu

Outsourcing logistiky – nástroj přinášející progres a v důsledku i zajímavé konkurenční výhody

Read time: 5 minut
Outsourcing logistiky – nástroj přinášející progres a v důsledku i zajímavé konkurenční výhody

O outsourcingu, tedy vyčlenění některých vedlejších činností firmy a jejich svěření jiné společnosti, jste zajisté už slyšeli. Tato služba je ve světě využívána od 80. let minulého století a těší se stále větší popularitě i u nás, v České republice. Jednou z hlavních oblastí outsourcingu je logistika. O co tedy přesně jde a jaké výhody přináší firmám outsourcing logistiky?

Na úvod je dobré říct, že outsourcing obecně představuje jeden z velmi účinných nástrojů na optimalizaci využití podnikových zdrojů. Protože vaše podpůrné procesy jsou přeneseny na specializované podniky, které častokrát mají v daném oboru mnohem více znalostí, zkušeností a dlouhodobě vypracované know-how, můžete se daleko lépe soustředit na procesy klíčové, které zůstávají – a mají zůstat – v kompetenci vaší firmy. Mezi faktory, které nejčastěji vedou firmy k tomu, aby sáhly po řešení logistických záležitostí prostřednictvím outsourcingu, patří totiž mnohdy velmi nedostatečné know-how či technické vybavení právě v této oblasti, s čímž specializovaná společnost snadno a rychle pomůže.

 

Tři stupně logistiky – tři způsoby spolupráce  

Celkem rozlišujeme tři stupně outsourcingu logistiky. Nejnižší stupeň je vhodný především pro malé podniky a spočívá v klasické objednávce potřebné služby a jejím zajištění dodavatelskou společností. Nejkomplexnější formu, tzv. 4 PL, pak vyhledávají zejména velké nadnárodní korporace. Jejím principem je kompletní optimalizace logistického řetězce. Jedná se o složitý proces, na jehož počátku obvykle bývá konzultace. Realizace zvoleného konceptu pak probíhá plně v režii logistické firmy. Mezi těmito dvěma stupni stojí 3 PL outsourcing, který je v České republice asi nejčastější. Zde přebírá logistická společnost odpovědnost za celý dodavatelský řetězec firmy nebo jeho část a realizuje domluvený výsledek.

 

Konkrétní úkony

Pokud budeme dávat outsourcingu v logistice již zcela jasný konkrétní obraz, půjde v Česku v první řadě o pomoc se skladováním.  Jedná se tedy o úkoly přímo související se skladováním – příjem zboží, vyskladňování zboží (často v režimu 24/7), koordinace objednávek a dodávek zboží, kontrola a třídění zboží, přeprava a pochopitelně i nutná administrativa. Vzhledem k tomu, že v posledních letech jsou tyto procesy spravovány elektronicky, je nedílnou součástí spolupráce i IT podpora (správa sítě a údržba hardwaru). Outsourcing logistiky je hojně využíván například v oblastech obchodu, zdravotnictví, výrobních procesů, avšak výjimkou nejsou ani e-shopy, jejichž zájem o tuto možnost v poslední době narůstá.  

 

Víte že?

Až 31 % IT procesů bylo v roce 2017 outsourcováno

 

Jaké výhody přináší outsourcing logistiky?

Díky tomu, že outsourcingové společnosti mají dostatek lidských zdrojů a zaběhnuté fungující systémy, mohou jejich pracovníci splnit nemalé množství úkolů v relativně krátkém čase. Pro odběratele to znamená za prvé snížení provozních nákladů (ve srovnání s případem, kdy by logistika měla být v kompetenci kmenových zaměstnanců podniku) a za druhé uvolnění časové kapacity lidských zdrojů pro klíčové procesy.

Uvolnění zdrojů či ušetření financí nicméně není zdaleka jedinou výhodou, která pro vás může vyplynout, pokud pověříte výkonem činností souvisejících se skladováním a dopravou externí firmu. Velmi častým jevem po takovém rozhodnutí bývá také zvýšení úrovně logistických služeb zadavatele – v konkrétní podobě zrychlení jednotlivých dodávek, větší spolehlivosti ohledně dodržování termínů nebo menší chybovosti.

Také sem patří fakt, že zatímco zodpovědnost i starosti spojené s provozováním skladů a část případných rizik přechází na logistickou firmu, kontrolu nad situací – jakožto zadavatel – máte stále vy. Logistické společnosti také disponují velkou flexibilitou, tudíž se mohou pružně přizpůsobit vašim požadavkům v případě nutnosti snížení či zvýšení rozsahu vykonávané činnosti, což v důsledku nezřídka přináší celkové zvýšení produktivity zadavatelského podniku. Smluvní partnery totiž můžete oslovit de facto kdykoliv a jste tak připraveni na nutnost řešení případných mimořádných situací či sezónních výkyvů.

V neposlední řadě je též třeba uvést skutečnost, že specializovaná firma nejenže přináší léty prověřené a osvědčené know-how, mnohdy rovněž přispěje novými strategiemi a nápady do rozvoje vašeho podnikání. Pokud dojde skutečně k efektivní synergické spolupráci, výsledek v podobě větší spokojenosti zákazníků a dlouhodobých obchodních partnerství na sebe jistě nenechá dlouho čekat.  

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“