Přejít k hlavnímu obsahu

Outsourcing podnikových procesů Vám pomůže snížit náklady

Read time: 5 minut
Outsourcing podnikových procesů Vám pomůže nejen snížit náklady

Outsourcing vládne světu, dalo by se říct. Není se co divit, neboť v dnešní zrychlené době je podnikání v tuzemsku stále náročnější. Podnikatelé se na jedné straně snaží snížit náklady na minimum, aniž by se zhoršila kvalita poskytovaných výrobků či služeb, a na druhé straně se musejí potýkat s narůstající byrokracií. Celou situaci ještě zhoršuje nestabilní politické prostředí, v němž se mění vládnoucí garnitura každé volební období a s ní samozřejmě i česká legislativa. V takových podmínkách je extrémně důležité udržet si konkurenceschopnost, což v praxi znamená zaměřit se na činnosti, jež mi generují zisk a ostatní podnikové procesy přenechat specialistům. V angličtině pro to existuje termín “Business Process Outsourcing (BPO)” a nejčastěji se tímto způsobem delegují účetní služby (viz náš článek “Co to je a jaké jsou výhody outsourcingu účetnictví”), úklidové služby, výroba, logistika (viz článek “Outsourcing logistiky – nástroj přinášející progres a v důsledku i zajímavé konkurenční výhody”) nebo oddělení HR. Kromě zefektivnění těchto služeb je delegace na specializované firmy přínosná i z finančního hlediska, protože za dodržení určitých podmínek dokáže snížit náklady.

Jak mi BPO pomůže snížit náklady?

V praxi se delegace části nebo celého oddělení na specializované firmy promítne do snížení nákladů těmito způsoby:   

  • Nižší mzdy a náklady na zaměstnance. Vzhledem k tomu, že externí dodavatelé obvykle provádějí práci za nižší mzdy, lze právě na tomto bodě nejvíce ušetřit. Specializované firmy dokáží v tomto směru efektivně snížit náklady na platy, benefity, sociální pojištění zaměstnanců apod.
  • Škálovatelnost nákladů. Mezi další dobré důvody, proč se rozhodnout pro outsourcing podnikových procesů, patří možnost flexibilně využívat tuto službu podle aktuální potřeby. To znamená, že můžete libovolně snížit nebo naopak zvýšit její rozsah a ušetřit tak na personálních nákladech za stálé interní zaměstnance, když má práce kolísavý rozsah či je sezónního charakteru.
  • Snížení investic do infrastruktury. Investicím do infrastruktury se dřív nebo později nevyhne žádná firma, chce-li růst a expandovat. Jedním z účinných způsobů, jak tento náklad optimalizovat, je využití externí společnosti. Naprostá většina externích organizací disponuje vlastními infrastrukturními prostředky a nezbytnými technologiemi a v rámci outsourcingu přebírá zodpovědnost za tuto oblast.  
  • Omezení nákladů na školení a vývoj. Školení zaměstnanců se stalo nezbytným prostředkem pro zachování konkurenceschopnosti na trhu. Samozřejmě pak platí, že čím je pracovní náplň interních zaměstnanců sofistikovanější, tím jsou náklady na jejich školení vyšší. Přenesení těchto nákladů na externí společnost představuje elegantní řešení, jak v rámci podnikových procesů ušetřit nemalé peníze.
  • Lepší využití odborných znalostí. Úzce souvisí s předchozím bodem. Jelikož se externí dodavatel specializuje na konkrétní oblast, v níž poskytuje klientům outsourcing, jeho odborníci dokáží využít svých znalostí na maximum. V praxi to znamená rychlejší tempo, využití neotřelých řešení nebo eliminaci, či alespoň snížení, chybovosti. V konečném důsledku tak často bývá práce externích zaměstnanců produktivnější.
  • Snížení rizik a odpovědnosti. Zde se jedná především o právní a bezpečnostní rizika spojená s provozem. V tomto směru neznamená outsourcing podnikových procesů jen účinnější práci externích specialistů, ale také určitou pojistku, neboť odpovědnost za výše zmíněná rizika mohou být přenesena právě na externí firmu.
  • Zvýšená konkurenceschopnost. Díky snížení nákladů můžete nabízet konkurenceschopnější ceny pro své produkty a služby na trhu.

Dva důležité body při outsourcingu

Aby Vám tato služba skutečně snížila náklady, je zapotřebí věnovat pozornost dvěma následujícím bodům:

Analýza a řízení nákladů

Tato analýza je klíčovým faktorem pro úspěšné využití externích dodavatelů, a to jak na krátkodobé, tak na dlouhodobé bázi. Firmy by si měly ještě předtím, než se rozhodnou outsourcovat část svých procesů, dopředu definovat, co od této služby očekávají, analyzovat náklady a přínosy a porovnat alternativy. Pakliže dojdou k závěru, že je pro ně outsourcing přínosný, musí správně nastavit rozpočet a vybrat vhodného dodavatele.

Jasná definice smluvních podmínek s dodavatelem

Tak jako ve všech ostatních oblastech podnikání je i v případě outsourcingu nutné ve smlouvě jasně definovat podmínky vzájemné spolupráce. V dobře sepsané smlouvě se klient vyhne nejasným interpretacím, které mohou být zárodkem pozdějších sporů.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“