Přejít k hlavnímu obsahu

Máte zájem o služby personální agentury Europa Workintense?

Neváhejte a vyplňte náš poptávkový formulář. Uveďte prosím co nejpodrobnější informace o vaší společnosti, vašich volných místech a o službách, které vás zaujaly. V nejbližší době vás budeme kontaktovat, a poskytneme vám více informací o využití služby personální agentury, která odpovídá potřebám vašeho podniku.

Zašlete nám vaši poptávku služeb už dnes

Outsourcing HR procesů - kdy ho využít

Read time: 5 minut
Outsourcing HR procesů - kdy ho využít

V dnešním podnikatelském prostředí panuje silná konkurence. Aby v ní firmy obstály, musí hledat stále nové cesty a přicházet s novými řešeními. Na významu nabyla specializace, kdy se podnikatelé soustředí jen na hlavní předmět svého podnikání a vedlejší činnosti přenechávají externím společnostem. Tomuto způsobu se říká outsourcing. Outsourcovat se dá prakticky cokoliv a již jsme si zvykli na outsourcing úklidových služeb, ostrahy objektů nebo vedení účetnictví. Stoupajícím trendem se pak ale stává outsourcing HR procesů, kdy personální agendu převezmou externí specialisté. Je to logické, protože se jedná o procesy, které jsou klíčové pro firmu a její rozvoj, ale které se staví mimo její hlavní byznys.

Důvody, proč zvolit outsourcing HR procesů

Důvodů je několik, přičemž ten hlavní jsme si představili v úvodu. Kromě specializace existují i další motivy, proč zvolit outsourcing HR procesů. Mezi ty hlavní se řadí:

  • Čas. Známé pořekadlo praví, že čas jsou peníze. Pakliže společnosti delegují část nebo celou personální agendu na externího poskytovatele, výrazně uspoří čas, který mohou využít na zdokonalování a rozvoj hlavního obchodu firmy.
  • Náklady. Pracovní smlouvy, formuláře pro pojišťovnu, lékařské prohlídky a mnoho dalšího. Oddělení lidských zdrojů patří u řady firem k finančně nejnákladnějším útvarům. V případě outsourcingu HR jim tyto starosti odpadnou, čímž ušetří nemalé náklady. Jistě není náhodou, že právě uspoření financí uvádí většina společností jako hlavní důvod outsourcingu. Přesto by se nemělo jednat o klíčový faktor. Předtím, než firmy sáhnou po službách externího poskytovatele, by měly mít promyšlenou dlouhodobou strategii v oblasti HR.
  • Organizace. U mnoha organizací stále převládá tradiční vertikální organizační struktura. Ta se vyznačuje přísnou hierarchií, jež není zcela flexibilní. Tady představuje outsourcing nenahraditelného pomocníka, který slouží jako nástroj řízení umožňující se oprostit od této organizační struktury.

Fáze provázející outsourcing HR procesů

Outsourcing by se dal rozčlenit do tří fází, přičemž každá fáze má své nezastupitelné místo. Jedná se o:

  1. Zahájení projektu. V rámci první fáze je důležitým bodem organizace. Osvědčuje se pracovat v symetrickém přípravném týmu, v němž jeho členové mají vždy odpovídající protějšky z druhé strany se stejnou odpovědností a rolí. Samotný proces pak leží na bedrech manažerů, kteří schvalují veškeré dílčí výstupy.
  2. Koncepce outsourcingu. Základ této fáze tvoří vstupní analýza, jež například mapuje procesy, které budou outsourcovány, nebo stanovuje hlavní výdajové položky a jejich roční velikost. Po analýze následuje návrhová část. Ta se zaměřuje na služby, cenu a návrh smlouvy. V tomto bodě je prostor pro to, aby poskytovatel outsourcingu seznámil klienta se závažnými informacemi. Na klientovi pak závisí, jakou úroveň služeb si zvolí a v jakém období ji zaplatí.
  3. Realizace. Poslední fází je samotná realizace outsourcingových služeb. Obvykle se provádí ve třech následujících krocích:

               - Převzetí řízení

               - Řízení koučinku a supervize

               - Realizace změn

Kvalita outsourcingu HR

Kvalita outsourcingu závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je například forma převedení vybraných činností na outsourcera. Zde platí zásada, že každá firma je jiná, a proto neexistuje jediný, univerzální systém, jak vybrané činnosti převzít. V některých případech je vhodné realizovat změnu v jediném okamžiku. Při tomto postupu však musí být přechod perfektně připravený a doladěný do nejmenších detailů. V praxi pak převažuje forma tzv. přírůstkových projektů postupného převzetí. Již podle názvu je patrné, že změny jsou implementovány postupně. Outsourcing HR procesů představuje zásadní krok, a proto není překvapením, že se ho některé společnosti obávají. Pro tyto situace je ideální zvolit pilotní projekt a teprve po jeho osvědčení realizovat samotnou změnu.

Pár rad závěrem

Aby splnil outsourcing HR procesů očekávání, je třeba brát zřetel na několik základních pravidel. Tím, kdo řídí celý proces je klient. Na něm také záleží, jakou koncepci služby zvolí a externí poskytovatel se mu přizpůsobí. Z tohoto důvodu by měl mít zákazník přístup ke zpětným informacím. Celá služba tak musí být zcela transparentní. Doporučujeme, aby měl klient ve smlouvě zakotveno právo měnit zadání. Díky této vsuvce musí outsourcer sledovat vývoj potřeb zákazníka po celou dobu trvání projektu. Cena služby je samozřejmě důležitá, ale nezapomeňte do ní promítnout, jaký dopad na ní má zlepšování. Hledáte-li poskytovatele této služby, zařaďte zlepšování do výběrových kritérií stejně vysoko, jako cenu.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“