Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Co to je a jaké jsou výhody outsourcingu účetnictví

Co to je a jaké jsou výhody outsourcingu účetnictví

Reading time: 5 mins
Co to je a jaké jsou výhody outsourcingu účetnictví

Vedení účetnictví je důležitou a nedílnou součástí každé firmy. Kromě legislativních povinností podává stěžejní informace vrcholovému managementu a je tak vodítkem pro strategické rozhodování podniku. Nicméně mnoho společností se chce věnovat jen předmětu svého podnikání a vše ostatní vnímají jako rušivý element. V těchto případech přichází na řadu outsourcing účetnictví, díky kterému firmám odpadnou starosti a mohou se soustředit jen na svůj byznys. Dá se dokonce říci, že tento model je trendem současnosti. 

Co je to outsourcing

Slovo outsourcing pochází z anglického názvosloví Outside resource using. Jeho jádrem je přenechání podpůrné činnosti externí společnosti. Pro externího dodavatele je poptávaná služba většinou hlavním předmětem podnikání. Samozřejmě se nemusí jednat jen o outsourcing účetnictví, outsourcovat se dají další služby, například správa IT, skladování a logistika, doprava, úklid apod

Outsourcing účetnictví

Outsourcing účetnictví funguje na bázi, kdy celou účetní agendu přenecháte externí firmě. Bodově si představíme, proč firmy nejčastěji volí outsourcing účetnictví:

 • Podnik není dost velký, aby využil kapacitu interní účtárny.
 • Podnik nenašel vhodné experty na pozici účetní / mzdové účetní / finančního ředitele / metodika atd. 
 • Podnik má interní účtárnu, avšak ta nefunguje ke spokojenosti vedení. Informace nejsou připraveny včas a kvalitně.
 • Z důvodu úspory nákladů nelze činnost interní účtárny „zálohovat“. V případě výpadku se podnik ocitá v „informační krizi“.
 • Podnik se chce zajistit proti rizikům plynoucím z nesprávně vedeného účetnictví (po zaměstnanci lze požadovat náhradu škody jen v limitovaném množství, zatímco externí firma ručí za celou škodu).
 • Zpracovávané údaje (typicky třeba mzdové náklady) chce podnik co nejvíce utajit.
 • Podnik hledá nový pohled na organizaci procesů. Jeho cílem je odbourání zbytečných činností, které si často interní účtárny „pěstují“, častokrát z toho důvodu, že již ztratily nadhled a nemají kapacitu sledovat nové trendy a zavádět inovativní postupy.

Proč využít pro outsourcing účetnictví externí firmu

Dnešní doba se neustále zrychluje a technologie, zejména v oblasti elektronické komunikace či sdílení informací, nejsou výjimkou. Stále větší procento lidské práce je i v tomto oboru nahrazováno automatizovaným řešením za použití technologií. Díky tomu získáváme výsledky rychleji, máme je k dispozici kdykoliv a kdekoliv a můžeme snadněji kontrolovat efektivně nastavené procesy. Na samotné účetní jsou kladeny stále vyšší nároky. Zatímco dřív se účetní považovala za „pořizovače dat“, dnes, a zejména v budoucnosti, by tato osoba měla ovládnout organizační procesy, číst a hodnotit získaná data, navrhovat algoritmy jejich zpracování a způsob prezentace. Z výše uvedeného je patrné, že náplň práce účetní se bude diametrálně odlišovat. Společnosti s interní účtárnou na takové změny samozřejmě nejsou připravené. Proto se do popředí dostávají externí společnosti, které mají outsourcing účetnictví jako hlavní předmět svého podnikání.

Rozdíl mezi interní účtárnou a externí společností

Hlavní rozdíl je v tom, že externí firma má vedení účetnictví a daňovou problematiku jako hlavní část svého podnikání. To znamená, že všichni její zaměstnanci stále sledují nejmodernější trendy a jsou stále v obraze.

Jak poznat vhodnou firmu na outsourcing účetnictví

Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, je český internet zahlcený mnoha kalkulacemi, které udávají konkrétní částku za interní účetnictví i částky za outsourcing účetnictví. Zde platí jednoduché pravidlo: Služba externího dodavatele by každopádně neměla být dražší, než náklady na interní oddělení. Finance však nejsou jediným benefitem, který vám spolupráce s externí firmou přinese. Mezi ty další patří například:

 • Dobrý externí dodavatel je specialistou v oboru své činnosti, na kterou se plně soustředí. Neustále se vzdělává v oboru a sleduje legislativu. Proto obvykle provádí požadované činnosti ve vyšší kvalitě, než je mohou dělat interní pracovníci. Nejlepší odborníci externího dodavatele jsou partnery managementu a poskytují mu často lepší podporu při řízení podniku.     
 • Činnost může být vykonána efektivně, protože externí dodavatel se může více soustředit na dobrou organizaci činnosti, má zkušenosti a může přinést nové pohledy na dosud interně zpracovávanou agendu.    
 • Management nemusí řešit denní starosti s vedlejší činností a může se soustředit na svůj hlavní obor a ke svému rozhodování má k dispozici relevantní data. V případě výpadku konkrétního pracovníka zaručuje zastupitelnost externí dodavatel.
 • V neposlední řadě poskytuje toto řešení zajištění managementu i celého podniku proti riziku z nesprávného vedení účetnictví a mezd. Specializovaná firma má zpravidla uzavřeno kvalitní pojištění odpovědnosti. Pravidlem je to zejména u firem poskytujících daňové poradenství, kterým povinnost pojistit se proti těmto rizikům ukládá dokonce zákon.

Mzdová agenda

Mzdovou agendu lze bez nadsázky označit za nejobtížnější část účetnictví. Jedná se o činnost, která je nárazová a vyžaduje vyšší nasazení pracovníků v krátkém časovém úseku. A to jak měsíčně při zpracování měsíčních mezd, tak v ročním pohledu např. při ročním zúčtování daně. Zde má outsourcing účetnictví své nezastupitelné místo, protože zvlášť v menších firmách panuje chaos a chybí dostatek zkušených pracovníků, kteří by se zaměřovali pouze na mzdy. 

Nejde ale jen o samotný výpočet mezd a odvodů. Mzdová a personální legislativa je poměrně složitá, vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je třeba řešit citlivě a s vědomím možných rizik a důsledků. Právě v těchto chvílích je načase zamyslet se, zda se vaší společnosti nevyplatí outsourcing účetnictví. V externí společnosti pracují experti na slovo vzatí, kteří ovládají zákoník práce, daňový zákoník a všechny příslušné směrnice. Navíc se dokáže na váš podnik podívat novýma, nezaujatýma očima a lépe tak vidí případné nedostatky. Nezanedbatelnou součástí je také diskrétnost.

Psali jsme také:

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Vánoční a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Kurzy řidiče VZV WORKINTENSE

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Profese řidiče vysokozdvižného vozíku (řidič VZV) je na trhu práce velmi poptávaná....

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Stránky

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR