Přejít k hlavnímu obsahu

Co je dobré vědět o školení BOZP

Read time: 4 minuty
Co je dobré vědět o školení BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci neboli BOZP je mnoha firmami vnímaná jako nutné zlo. Jedná se o součást podnikání, která společnostem negeneruje žádný zisk, ale naopak je stojí finanční náklady. Přesto je nesmírně důležitá. Zdraví a život máme jen jeden, a proto musí zaměstnavatelé přizpůsobit pracovní podmínky svých zaměstnanců tak, aby byl výkon práce bezpečný. Vzhledem k tomu, že jde o závažný bod, pamatuje na OBZP i česká legislativa. Ta jej upravuje více než stovkou zákonů a vyhlášek, přičemž mezi ty stěžejní patří zákon č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb. 

Školení BOZP

Povinnost seznámit pracovníky s bezpečností a ochranou zdraví při práci ukládá zaměstnavateli zákon 262/2006 Sb. V rámci školení se zaměstnanci dozvědí o možných rizicích vyplývajících z náplně jejich práce a prevenci proti těmto rizikům. Jedná se o průběžný a neustále se opakující proces. Chráněným zájmem jsou životy, zdraví a také majetek. Zajímavé je, že ačkoliv česká legislativa na BOZP pamatuje, samotný systém školení již nechává v benevolenci samotných zaměstnavatelů.

Perioda školení

  • Vstupní školení. Je dané ze zákona. Obvykle se jedná o jednu z prvních činností, které zaměstnanec absolvuje při nástupu do nové práce, jelikož bez vstupního školení nemůže vykonávat samotnou pracovní činnost. Kromě seznámení s riziky, která jsou s výkonem práce spojená, je pracovník informován o právech a povinnostech, které z jeho pracovní pozice vyplývají. 
  • Periodické školení. Samotná frekvence školení BOZP není zákonem definována a záleží na každém zaměstnavateli, jak často bude školení opakovat. Nicméně v praxi se nejčastěji provádí minimálně jednou ročně, což kvituje i Inspektorát práce u kontrol zaměstnavatelů.
  • Mimořádné školení. Zaměstnavatel obvykle nařídí mimořádné školení BOZP při výjimečných situacích, jež se vymykají normálu. Těmi mohou být například havárie nebo vážné pracovní úrazy. Též se může jednat o významné organizační, technické nebo technologické změny. Mimořádná školení se také konají v případě změn v legislativě.

Prezenční školení vs. e-learning

Při volbě formy školení BOZP mají zaměstnavatelé na výběr mezi prezenčním školením a e-learningem. V současné době zažívá boom druhá varianta, nicméně s sebou nese určitá úskalí. V případě vážného úrazu pracovníka se špatně dokazuje, že byl skutečně řádně proškolen. Za počítačem totiž mohla sedět jakákoliv osoba, která zadala přístupové kódy a za zaměstnance test vyplnila. Tento problém se plně projeví v situacích, kdy pracovní úraz vyšetřuje Policie České republiky (PČR) a zaměstnavatel musí prokázat řádné proškolení pracovníka, jinak mu hrozí trestní stíhání za ublížení na zdraví. S tím také úzce souvisí dokumentace školení BOZP.

Dokumentace školení BOZP

Abyste se vyhnuli případným problémům, důrazně doporučujeme dokumentaci o provedení školení uchovat. Jedná se o osnovy školení s prezenční listinou, kde jsou podepsaní zaměstnanci včetně data školení. Tato dokumentace se Vám bude hodit při kontrolách oblastního inspektorátu práce nebo při šetření Policie České republiky. Záznamy je vhodné uchovat nejen během trvání pracovního poměru. I po jeho skončení je vhodné dokumentaci archivovat, přičemž se doporučuje doba 5 - 10 let. Vyhnete se tím řadě problémů, neboť i poté, co zaměstnanec opustil Vaší firmu, Vám hrozí riziko, že budete muset prokázat splnění svých zákonných povinností (pojišťovnám, odborům, bývalému zaměstnanci žádajícímu náhradu škody atd.).

Sankce za porušení BOZP

Dodržovat bezpečnost práce se vyplatí i z finančního hlediska, neboť za její porušení hrozí významné peněžní sankce. Tuto oblast konkrétně upravuje § 17 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. V zákoně jsou přímo definovány prohřešky včetně výše pokut. Za menší prohřešky zaplatí fyzická osoba peněžitý trest do 300 000 korun. Nejvyšší pokuta pak může dosáhnout až 2 milionů korun. Správní delikty na úseku bezpečnosti práce pro právnické osoby jsou velmi podobné jako pro fyzické osoby. Pokuty též dosahují hranice až 2 milionů korun

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“