Přejít k hlavnímu obsahu

Co je dobré vědět o školení BOZP

Read time: 4 minuty
Co je dobré vědět o školení BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci neboli BOZP je mnoha firmami vnímaná jako nutné zlo. Jedná se o součást podnikání, která společnostem negeneruje žádný zisk, ale naopak je stojí finanční náklady. Přesto je nesmírně důležitá. Zdraví a život máme jen jeden, a proto musí zaměstnavatelé přizpůsobit pracovní podmínky svých zaměstnanců tak, aby byl výkon práce bezpečný. Vzhledem k tomu, že jde o závažný bod, pamatuje na OBZP i česká legislativa. Ta jej upravuje více než stovkou zákonů a vyhlášek, přičemž mezi ty stěžejní patří zákon č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb. 

Školení BOZP

Povinnost seznámit pracovníky s bezpečností a ochranou zdraví při práci ukládá zaměstnavateli zákon 262/2006 Sb. V rámci školení se zaměstnanci dozvědí o možných rizicích vyplývajících z náplně jejich práce a prevenci proti těmto rizikům. Jedná se o průběžný a neustále se opakující proces. Chráněným zájmem jsou životy, zdraví a také majetek. Zajímavé je, že ačkoliv česká legislativa na BOZP pamatuje, samotný systém školení již nechává v benevolenci samotných zaměstnavatelů.

Perioda školení

  • Vstupní školení. Je dané ze zákona. Obvykle se jedná o jednu z prvních činností, které zaměstnanec absolvuje při nástupu do nové práce, jelikož bez vstupního školení nemůže vykonávat samotnou pracovní činnost. Kromě seznámení s riziky, která jsou s výkonem práce spojená, je pracovník informován o právech a povinnostech, které z jeho pracovní pozice vyplývají. 
  • Periodické školení. Samotná frekvence školení BOZP není zákonem definována a záleží na každém zaměstnavateli, jak často bude školení opakovat. Nicméně v praxi se nejčastěji provádí minimálně jednou ročně, což kvituje i Inspektorát práce u kontrol zaměstnavatelů.
  • Mimořádné školení. Zaměstnavatel obvykle nařídí mimořádné školení BOZP při výjimečných situacích, jež se vymykají normálu. Těmi mohou být například havárie nebo vážné pracovní úrazy. Též se může jednat o významné organizační, technické nebo technologické změny. Mimořádná školení se také konají v případě změn v legislativě.

Prezenční školení vs. e-learning

Při volbě formy školení BOZP mají zaměstnavatelé na výběr mezi prezenčním školením a e-learningem. V současné době zažívá boom druhá varianta, nicméně s sebou nese určitá úskalí. V případě vážného úrazu pracovníka se špatně dokazuje, že byl skutečně řádně proškolen. Za počítačem totiž mohla sedět jakákoliv osoba, která zadala přístupové kódy a za zaměstnance test vyplnila. Tento problém se plně projeví v situacích, kdy pracovní úraz vyšetřuje Policie České republiky (PČR) a zaměstnavatel musí prokázat řádné proškolení pracovníka, jinak mu hrozí trestní stíhání za ublížení na zdraví. S tím také úzce souvisí dokumentace školení BOZP.

Dokumentace školení BOZP

Abyste se vyhnuli případným problémům, důrazně doporučujeme dokumentaci o provedení školení uchovat. Jedná se o osnovy školení s prezenční listinou, kde jsou podepsaní zaměstnanci včetně data školení. Tato dokumentace se Vám bude hodit při kontrolách oblastního inspektorátu práce nebo při šetření Policie České republiky. Záznamy je vhodné uchovat nejen během trvání pracovního poměru. I po jeho skončení je vhodné dokumentaci archivovat, přičemž se doporučuje doba 5 - 10 let. Vyhnete se tím řadě problémů, neboť i poté, co zaměstnanec opustil Vaší firmu, Vám hrozí riziko, že budete muset prokázat splnění svých zákonných povinností (pojišťovnám, odborům, bývalému zaměstnanci žádajícímu náhradu škody atd.).

Sankce za porušení BOZP

Dodržovat bezpečnost práce se vyplatí i z finančního hlediska, neboť za její porušení hrozí významné peněžní sankce. Tuto oblast konkrétně upravuje § 17 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. V zákoně jsou přímo definovány prohřešky včetně výše pokut. Za menší prohřešky zaplatí fyzická osoba peněžitý trest do 300 000 korun. Nejvyšší pokuta pak může dosáhnout až 2 milionů korun. Správní delikty na úseku bezpečnosti práce pro právnické osoby jsou velmi podobné jako pro fyzické osoby. Pokuty též dosahují hranice až 2 milionů korun

 

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.