Přejít k hlavnímu obsahu

Manažer a jeho úloha ve firmě

Read time: 5 minut
Manažer a jeho úloha ve firmě

Nejdříve se zastavme před samotným slovem “manage”. Pochází z angličtiny a do češtiny se dá přeložit jako spravovat. Typickým rysem manažera je, že vede nějaký tým lidí. V České republice je zaběhnutá řada názvů, které tento rys opomíjejí. V praxi se tak můžeme setkat třeba se sales managerem, security managerem nebo sales woman manažerkou. Snad není třeba dodávat, že tyto profese ve skutečnosti manažerské nejsou.

Trocha historie

V původních rodinných podnicích splývala role vlastníka, manažera i zaměstnance. S postupným růstem podniků se jednotlivé role začaly osamostatňovat, což s sebou neslo i některé problémy. S růstem výroby se jako první oddělila role zaměstnance a až později vznikla funkce manažera. Na začátku 20. století byly velké firmy vedeny často jednou výraznou osobou (nejčastěji majitelem). S postupným rozšiřováním podniku si začal majitel najímat podřízené manažery. Následně se majitelé dostali do situace, kdy již nebyli schopni efektivně řídit svůj podnik a najímali si vrcholové manažery, kteří v jejich zájmu podnik řídili. Na základě tohoto vývoje se postupně oddělovala funkce vlastníka a manažera.

Postupem času se manažeři vypracovali na klíčové činitele na cestě k úspěchu. Jsou to pracovníci, kteří na základě zvolení, jmenování, pověření, ustavení nebo zmocnění realizují aktivně řídící činnosti, pro které jsou vybaveni odpovídajícími kompetencemi. Jedná se o specifickou skupinu pracovníků, jejichž hlavním úkolem je kontrola pracovních činností ostatních pracovníků, organizace a využívání jejich disponibilních zdrojů.

Z Ameriky k nám došla tzv. manažerská pyramida

Na vrcholu pyramidy je vrcholový management. Jedná se o manažery, kteří ovlivňují a koordinují všechny činnosti a přebírají odpovědnost za majitele.

O úroveň níž se nachází střední management (middle management). Sem spadá rozmanitá skupina řídících pracovníků (typicky se jedná o vedoucí různých útvarů).

Pyramidu uzavírá tzv. prvoliniový management. Sem patří mistři, vedoucí dílen nebo vedoucí pracovních týmů.

Jaké předpoklady jsou důležité při manažerské práci

 • Základní podmínkou úspěšného vykonávání manažerské funkce je splnění nezbytných předpokladů pro realizaci řídící činnosti na dané úrovni. Autoritu manažera tvoří soubor předpokladů vrozených a získaných. Při analýze autority manažera můžeme tedy hovořit o autoritě formální a neformální.

                    - Formální autorita. Je autorita poziční. Manažer byl do své funkce dosazen nebo instalován.
                    - Neformální autorita. Je tvořena vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi, pro které se stává vedoucí pracovník neformální autoritou v očích svých podřízených.

Důležité schopnosti manažera

Zde kromě vzdělání a odborných zkušeností vstupuje do hry osobnost manažera. Dobrý manažer by měl v prvé řadě mít:

 • Schopnost stanovovat cíle. Ať už řídíte vlak, osobní auto nebo firmu, vždy byste jasně měli vědět, kam kráčíte. Nemít cíl znamená nedosáhnout žádného úspěchu. Když svým podřízeným dokážete jasně a srozumitelně vysvětlit, kam kráčíte, jejich práce dostane smysl. Schopnost řídit lidi prostřednictvím cílů je jednou z klíčových odpovědí na otázku “Jak se stát skutečně dobrým lídrem?”.
 • Znalost trhu a finančního řízení. K tomu, abyste stanovili reálné cíle, je nutné dobře znát trh, chápat, jak se trh vyvíjí a sledovat aktuální trendy. Současně by vám mělo být jasné, jak jsou důležité finance i pro nefinanční manažery. Sestavení rozpočtu nebo účetní rozvahy by vás neměly budit ze snu.
 • Dalším bodem je komunikace. Snažte se mluvit jasně, stručně a srozumitelně. Tak byste měli komunikovat se svým okolím, ať už jde o podřízené nebo vaše kolegy z managementu. Pokud vám dělá problémy přednést na veřejnosti projev, existují pro tyto případy různá školení, kde vás těchto neduhů zbaví.

Důležité parametry dobrého manažera

Vedle těchto “hard skills” jsou neméně důležité i měkké dovednosti. Ty se týkají osobnostních vlastností každého manažera. Dle této stupnice by měl být vhodný manažer:

 • Klidný
 • Asertivní
 • S nadhledem
 • Vždy si vědět rady
 • Přátelský
 • A zapomínat nesmíme ani na smysl pro humor

Oproti tomu existují manažeři, jejichž měkké dovednosti sahají k nule. Tito vedoucí pracovníci se vyznačují tím, že:

 • Jsou extrémně choleričtí
 • Nepracují s asertivním nadhledem
 • Vůči ostatním vystupují nepřátelsky, respektive používají sarkasmus
 • Nejsou přátelští a chybí jim smysl pro humor

Netřeba asi dodávat, že první skupina manažerů dosahuje mnohem snáze vytyčených cílů, protože za nimi stojí celá firma. Zatímco ve druhé skupině je velmi časté přehazování odpovědností mezi jednotlivé pracovníky.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“