Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Příprava na výběrové řízení

Příprava na výběrové řízení

Reading time: 4 mins
Příprava na výběrové řízení

Výběrové řízení je nedílnou součástí procesu náboru nových zaměstnanců. Vše začíná již definováním volné pracovní pozice a sepsáním pracovního inzerátu. Tato úvodní fáze je velmi důležitá, protože míč je na Vaší straně a přímo ovlivní počet a kvalitu uchazečů, kteří se Vám přihlásí. S rozvojem humanitních věd se rozvíjí i firemní prostředí a výběrová řízení se stávají náročnějšími a složitějšími na přípravu. Abyste tento proces úspěšně zvládli, přinášíme pár tipů. 

Fáze výběrového řízení

Pro lepší orientaci je vhodné rozdělit nabídku do čtyř následujících fází:

  1. Pracovní náplň. Zde je důležité, abyste co nejkonkrétněji popsali, co bude budoucí zaměstnanec v rámci pracovního místa vykonávat. Ideální je vypíchnout činnosti, které na pracovníka čekají každý den. V případě asistentky ředitele je to například vedení diáře, domlouvání schůzek, administrativa, vyřizování telefonátů, pošty atd. Do popisu pracovní náplně také zařaďte rozhodovací pravomoci a kompetence. Mějte na paměti, že čím lépe definujete náplň práce, tím kvalitnější kandidáti se Vám budou hlásit. 
  2. Požadavky. U tohoto bodu je vhodné rozdělit si požadavky na ty, které přímo souvisí s pracovní pozicí a na požadavky, jež jsou vítaným bonusem. Rozmyslete si například, zda u kvalifikace vyžadujete jen stupeň vzdělání nebo hledáte konkrétní obor. Typickým příkladem jsou například jazykové schopnosti. Je jasné, že recepční v hotelovém zařízení se neobejde bez anglického jazyka, zatímco některé účetní si vystačí jen s rodnou řečí. Při kladení požadavků se zásadně vyhněte diskriminačním podmínkám. Tabu jsou požadavky na věk, pohlaví, náboženské vyznání, rodinný stav, barvu pleti apod. Týká se to i profesí, které jsou záležitostí výlučně jednoho pohlaví (například práce v dolech). Pakliže se při sestavování požadavků nevyvarujete diskriminačním podmínkám, hrozí Vám ze zákona pokuta až do výše 250 000 korun
  3. Výhody. Mezi výhody zahrňte vše, co budoucímu kolegovi nabízíte. Snažte se kromě benefitů vyzdvihnout, co výhodného mu práce ve Vašem podniku přinese. Může se jednat například o školení, vzdělávání, možnost kariérního růstu, nové praktické zkušenosti apod. 
  4. Kontakt. V dnešní době už většina společností zveřejňuje své pracovní nabídky na specializovaných webových portálech. Abyste zvýšili důvěryhodnost svého inzerátu, doporučujeme vždy uvádět kontakt na odpovědnou osobu (e-mail a telefon) včetně celého názvu firmy a jejího sídla. Nejde-li o velký známý podnik, je vhodné také nastínit jeho zaměření a oblast působení.

Výběrové řízení s pohovorem

Klasické přijímací řízení s pohovorem se uplatňuje na profese, které nejsou příliš specializované a hlásí se na ně velké množství uchazečů. Obvykle se skládá z následujících dvou až tří výběrových kol:

  • Selektivní kolo. V této fázi personalisté vybírají kandidáty z došlých životopisů, průvodních dopisů, případně i dotazníků. Jedná se o část, jež zabere HR pracovníkům nejvíce času, proto není divu, že jednomu CV věnují maximálně půl minuty. Uchazečům o zaměstnání doporučujeme přečíst článek “Jak napsat životopis, aby zaujal Vašeho budoucího zaměstnavatele”.
  • Užší kolo. V užším kole se poprvé setkají adepti se zástupci firmy tváří v tvář. Jde o nejdůležitější část pohovoru, protože personalisté kromě komunikace mají možnost sledovat i neverbální projevy včetně řeči těla (tzv. body language).
  • Finální kolo. U klasického výběrového řízení se většinou neuplatňuje. HR pracovníci jej používají v případech, kdy chtějí otestovat konkrétní praktické znalosti uchazeče. V rámci finálního kola mohou zadat například provedení prezentace, vypracování specifického úkolu atd.

Psychologické testy

Používají se na pracovní pozice s vyššími nároky i zodpovědností. V takových případech je nutné, aby vedení firmy novému zaměstnanci plně důvěřovalo. V tento moment se vyplatí využít (také) poznatků psychodiagnostiky. Psychologické testy podrobně prozkoumají povahu uchazeče o zaměstnání a poskytnou firmě zpětnou vazbu. Při této metodě je třeba brát v úvahu, že zájemci podobné testy již absolvovali a vědí, jak správně odpovídat. Z tohoto důvodu by měl psychodiagnostiku provádět zkušený odborník. Ten dokáže nepravdivé odpovědi snadno odhalit, neboť v testech jsou vloženy zvláštní otázky, které zkoumají právě pravdivost předchozích tvrzení.

Psali jsme také:

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR