Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Jak funguje dočasné přidělení zaměstnance? Rozdíl mezi přidělením firmou a personální agenturou

Jak funguje dočasné přidělení zaměstnance? Rozdíl mezi přidělením firmou a personální agenturou

Reading time: 4 mins
Jak funguje dočasné přidělení zaměstnance? Rozdíl mezi přidělením firmou a personální agenturou

Pracovní trh je flexibilní a právě flexibilita často rozhoduje o tom, zda se nám bude v podnikání dařit. Lidský život se pohybuje v sinusoidách, a tak bychom měli být připraveni na období růstu, ale také období stagnace. V současné době se většina firem pohybuje v té druhé variantě. Česká legislativa na to zareagovala a nabídla firmám tzv. dočasné přidělení zaměstnance. 

Dočasné přidělení zaměstnance, co to je, a k čemu je to bude dobré

Princip je jednoduchý. V době pandemie byly uzavřeny hrady, památky a další kulturní skvosty. Tento segment se dostal až na samé dno, jenže zaměstnavatelé stále mají v živé paměti předchozí krizi, kdy naopak lidí na pracovních úřadech bylo rekordně málo. Není se tedy čemu divit, že své kmenové zaměstnance nechtějí propouštět. A právě v tom by jim mohla pomoci nová služba dočasné přidělení zaměstnance. Například restauratér, který zatím nevyvíjí ekonomickou činnost, dočasně přidělí své zaměstnance jiné firmě, která vyrábí. Do hry tak vstupují 3 subjekty:

 • Zaměstnanec, 
 • Zaměstnancův zaměstnavatel 
 • Firma, která si zaměstnance vypůjčila (tzv. uživatel).

Dočasné přidělení zaměstnance klasickou firmou a personální agenturou

     Klasická firma

Původní legislativní úprava se v praxi ukázala jako nepříliš šťastná, a proto byla novelizovaná zákonem č. 365/2011 Sb., která v  § 43a umožňuje dočasné přidělení mezi zaměstnavateli na základě shodně projevené vůle všech zúčastněných subjektů. Zaměstnavatel může dočasně přidělit (zapůjčit) zaměstnance na základě dohody, přičemž zákoník práce stanoví její podstatné náležitosti. Pro zaměstnavatele však na rozdíl od agentury práce jde o činnost nevýdělečnou. Další rozdíl mezi agenturou práce je v tom, že klasická firma nemusí mít pro tuto činnost souhlas Ministerstva práce  a sociálních věcí. Zaměstnavateli zákoník práce umožňuje dočasně přidělit zaměstnance až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Po dobu dočasného přidělení ukládá zaměstnanci pracovní úkoly, řídí a kontroluje jeho práci zaměstnavatel, k němuž byl zaměstnanec přidělen (uživatel). Na rozdíl od klasického zaměstnaneckého poměru, nemůže uživatel jednostranně změnit druh práce a stejně tak nevyplácí mzdu nebo plat, popřípadě náhradu cestovních výdajů zaměstnanci. Tu poskytuje zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil. Uživatel také nemá v kompetenci dávat zaměstnanci nemocenskou.

     Personální agentura

Personální agentura (dále PA) se řídí § 308 zák. práce. Díky této novelizaci vzniká právní vztah hned mezi třemi subjekty: 

 • Mezi agenturou a zaměstnancem, 
 • Mezi uživatelem a PA,
 • Mezi uživatelem a zaměstnancem. 

AP podepíše dva druhy smluv. Se zaměstnancem uzavře pracovní smlouvu nebo dohodou o pracovní činnnosti. V těchto úkonech se zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele. 

Druhým typem smlouvy je písemná dohoda (ústní není platná) mezi PA a uživatelem. V těchto dohodách bývá zdůrazněna informace o pracovních a mzdových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe. Jde o zajištění stejných např. mzdových podmínek, jako mají srovnatelní zaměstnanci zaměstnavatele (uživatele), k němuž AP přidělila svého zaměstnance. Tyto podmínky je povinna zabezpečit AP ve spolupráci s uživatelem.

Sečteno a podtrženo

 • Firma může jiné firmě dočasně poskytnout své zaměstnance, avšak nikoliv za úplatu
 • Když firma jiné firmě dočasně přidělí své zaměstnance, neošetřuje to žádný zákon
 • Personální agentura je jediným subjektem na českém trhu, který může dočasně přidělit své zaměstnance za úplatu
 • Aby mohla personální agentura podnikat, musí získat souhlasné stanovisko od Generálního ředitelství Úřadu práce

Psali jsme také:

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Kurzy řidiče VZV WORKINTENSE

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Profese řidiče vysokozdvižného vozíku (řidič VZV) je na trhu práce velmi poptávaná....

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Vánoční a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Stránky

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR