Ideální zaměstnanec v nové dekádě: Jaké vlastnosti by měl mít? | WORKINTENSE
Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Ideální zaměstnanec v nové dekádě: Jaké vlastnosti by měl mít?

Ideální zaměstnanec v nové dekádě: Jaké vlastnosti by měl mít?

Reading time: 4 mins
Ideální zaměstnanec v nové dekádě

Před měsícem započal rok 2020 a s ním také nové desetiletí. Jaké bude, samozřejmě nikdo předem neznáme, nicméně už nyní lze řadu skutečností poměrně snadno odhadnout. Jedním z charakteristických rysů příští dekády bude větší propojenost a spolupráce mezi různými obory. Již v současné době můžeme pozorovat čím dál tím větší hodnocení a využití tzv. soft skills, měkkých dovedností, které je možné aplikovat napříč jednotlivými oblastmi.

Stále častěji také potkáváme kandidáty, kteří se uplatnili na několika profesních polích a nevěnují se striktně pouze oboru, jejž vystudovali. Zatímco dříve by se na takové uchazeče hledělo možná s nedůvěrou jako na někoho, kdo „se hledá“, dnes se mohou rozmanité zkušenosti naopak ocenit. Typickým znakem současnosti – úzce souvisejícím s již uvedeným propojováním oborů – je také velký rozmach umělé inteligence. Mluví se o čtvrté průmyslové revoluci.

A tak není divu, že mezi nejpopulárnější pracovní pozice budou patřit právě ty, které předpokládají vysokou úroveň schopností pracovat s informačními technologiemi.  

Ideální zaměstnanec v nejbližší budoucnosti by tak, kromě toho, že si bude rozumět s IT, měl mít:

Schopnost komplexního řešení problémů

Jedná se o schopnost vidět věci v souvislostech (a to i napříč jednotlivými obory), být při tvorbě firemní strategie nebo plnění zadaného úkolu pozorný ke komplikacím, jež by mohly vzniknout a také umět nalézt možné (a pokud možno jednoduché) řešení případných problémů – s tím, že je schopen domyslet a odhadnout důsledky tohoto řešení.

Kritické myšlení

Přestože umělá inteligence bude brzy co do kognitivních funkcí srovnatelná s člověkem (nebo možná právě proto), je stále třeba realisticky uvažujícího skutečného člověka, který dokáže kriticky zhodnotit výsledek pracovního úkolu, vybrat z obrovského množství informací to podstatné nebo opravit případné nesrovnalosti. A platí to pro jednoduchý překlad textu vytvořený umělou inteligencí stejně tak jako pro mnohem komplexnější záležitosti.

Kreativita

Naštěstí naše životy již nejsou poznamenány totalitními režimy jako v minulosti, proto konečně dostává prostor i lidská tvořivost. „Vybočovat z řady“, pokud je to v pozitivním slova smyslu, se dnes i zítra v týmu cení, ať už je to schopnost přicházet s vlastními nápady a inovacemi, nebo dovednost uchopit nápad kolegy, doplnit ho a společně jej zrealizovat. Brainstormingu ve 20. letech 21. století otevírá dveře stále více firem.

Schopnost vedení a práce v týmu

Ani ti nejšikovnější roboti nenahradí dobře sladěný a spolupracující lidský tým. Rozdělování úkolů, dohlížení na jejich plnění, práce na společném cíli, kdy každý může přispět svými nenahraditelnými dovednostmi a zkušenostmi, efektivní komunikace a otevřenost ke zdravé diskusi i na obtížná témata… To vše s sebou přinesl styl práce nových generací, který je odlišný od pracovních návyků našich rodičů. Dnešní produktivní generace klade důraz na přátelské prostředí, schopnost vzájemně si pomáhat, nemít strach otevřeně komunikovat a v případě nutnosti vstoupit i do konfliktu a vyřešit ho férově.

Ochota učit se

Schopnost jít s tempem doby – i za tu cenu, že to bude znamenat mnoho leckdy nelehkých výzev, nové a nové úkoly, které budou člověka posouvat dále, a také neustálé vzdělávání v oboru, který si zvolil. Ochota sledovat aktuality v oboru a pružnost přizpůsobit se promptně novým situacím. To jsou vlastnosti nezbytné na vedoucích a manažerských pozicích ve firmách, ale rozhodně ceněné též u klasických zaměstnanců.  

Schopnost pracovat ve stresu

Se stále stoupajícím tempem života přichází také požadavek na schopnost zaměstnance pracovat pod tlakem, v rychlém tempu a čelit nestandardním situacím „ad hoc“, tedy být schopen vymyslet na místě řešení, které v ideálním případě povede k win-win situaci.

Co dodat závěrem? Zdá se, že nikdy v historii nemusel člověk při svém profesním uplatnění zvládat tolik věcí najednou. Dnešní doba hraje vstříc multipotenciálům, kreativním lidem, lidem, kteří dokážou otevřeně a efektivně komunikovat se zdravou dávkou sebejistoty. To všechno jsou dovednosti, kterým se do jisté míry dá naučit. I přesto však, že se pracovní trh proměnil, nezapomeňme si u svých zaměstnanců (zvlášť u těch, kteří jsou s námi již déle) cenit také těch „staromódních“ kvalit, jako jsou loajalita, spolehlivost, dochvilnost a poctivost v práci i v mezilidských vztazích.

Psali jsme také:

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR