Přejít k hlavnímu obsahu

Za jakých podmínek lze sjednat s brigádníky dohodu o hmotné odpovědnosti?

Read time: 4 minuty
Za jakých podmínek lze sjednat s brigádníky dohodu o hmotné odpovědnosti?

Blížící se Vánoce každoročně zvyšují poptávku po dočasné pracovní síle a umožňují nejen lidem z řad studentů přivydělat si nějakou korunu. Největší zájem je tradičně o kurýry, prodejce kaprů, adventní hostesky, prodejce na vánočních trzích, brigádníky ve skladu, doplňovače zboží nebo pomoc s administrativou, úklidem a chodem kanceláře. Prim pak hrají prodavačky za pokladnou napříč všemi obchody od supermarketů, hypermarketů přes hobby sortiment, parfumerie až po různá hračkářství. Ačkoliv současná doba shánění dočasných zaměstnanců úplně nepřeje, stále je z čeho vybírat. Na tomto místě je však důležité upozornit, že ne každá výpomoc je vhodná pro všechny typy brigádníků. Týká se to například zmiňované práce za pokladnou, protože k jejímu výkonu je nutné sepsat dohodu o hmotné odpovědnosti. Abyste si byli jistí tím, s kým a za jakých podmínek lze tuto dohodu uzavřít, přinášíme dnešní článek.

Nejprve pár slov o dohodě o hmotné odpovědnosti

Hmotnou odpovědnost definuje řada zákonů, ale nejblíže k ní má pravděpodobně § 252 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Zákoník nám říká, že dohoda se vztahuje pouze na hodnoty, které zaměstnanci svěřil zaměstnavatel. Typicky se jedná o peníze, ceniny, zboží, zásoby materiálů apod., přičemž je důležitou podmínkou, aby zaměstnanec s nimi osobně disponoval po celou dobu výkonu práce a jednalo se o věci v obratu nebo oběhu. Mnoho zaměstnavatelů pak dělá chybu (částečně z neznalosti, částečně z vychytralosti) v tom, že do hmotné odpovědnosti zahrnují i pracovní stůl, kancelářské potřeby nebo osobní vůz určený i k soukromému využití. Ze stejného ranku je i firemní notebook nebo služební mobilní telefon. Na tyto pracovní pomůcky se hmotná odpovědnost nevztahuje, neboť nejsou předmětem obratu ani oběhu. Při uzavírání hmotné odpovědnosti však nikdy nezapomínejte na písemné provedení, protože v jiné formě je tato dohoda neplatná.

Lze tedy sjednat tuto dohodu i s brigádníky?

Zde musíme nejdřív vysvětlit, že pojem “brigádník” je obecný (a často používaný) termín, který nemá v naší legislativě místo, a proto je mnohem důležitější klást si otázku, na jaký typ pracovněprávního vztahu lze takového člověka zaměstnat? Firmy mohou za určitých podmínek sjednaných v zákoně zaměstnat jakékoliv brigádníky, přestože dohoda o hmotné odpovědnosti není pro každého. Tedy téměř pro každého. Tuto dohodu může uzavřít zaměstnanec na všechny typy smluv (tedy hlavní pracovní poměr i dohody konané mimo pracovní poměr - dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce). Z pohledu práva je důležité, aby byly zachovány dvě podmínky - brigádníci musí být plnoletí a nesmí mít jakkoliv omezenou svéprávnost. Jsou-li dodrženy obě podmínky, zaměstnavateli nic nebrání vzít si na krátkodobou výpomoc například studenta.

Kdy vzniká schodek a jak jej nahradit?

Schodky nejčastěji vznikají při práci za pokladnou (tolik neoblíbené manko) nebo při inventuře ve skladech (část skladového zboží chybí). V těchto případech nemají brigádníci příliš možností, jak se zaplacení za svěřenou věc vyhnout, maximálně mohou prokázat, že schodek vznikl buď částečně anebo plně bez jejich zavinění. Tím však nejsou zcela z obliga, protože musí dokázat zavinění třetí (jiné) osoby, což v praxi bývá velký problém. Přesto pokud se ukáže zavinění třetí osoby, je zaměstnavatel povinen manko nebo jiný rozdíl brigádníkům normálně zaplatit v plné výši.

Mohou brigádníci od této dohody odstoupit?

Zákoník připouští odstoupení od dohody o hmotné odpovědnosti zejména v těchto případech:

  • Pracovník vykonává jinou pracovní činnost, u které hmotnou odpovědnost nepotřebuje.
  • Zaměstnanec byl přeřazen na jiné pracovní místo, na němž uzavřenou hmotnou odpovědnost nepotřebuje.
  • Další důvod odstoupení představuje situace, kdy brigádníci písemně upozorní zaměstnavatele, aby odstranil vady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami, ale on tak neučiní do 15 dnů od doručení písemného upozornění nebo žádosti.
  • Stejně tak lze od dohody odstoupit ještě tehdy, pokud jsou hodnoty k vyúčtování svěřeny více brigádníkům anebo pokud je na práci s hodnotami zařazen jiný zaměstnanec, popř. vedoucí, případně zástupce.

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“