Přejít k hlavnímu obsahu

Jak pomůže rekvalifikace při hledání nové práce

Read time: 4 minuty
Jak pomůže rekvalifikace při hledání nové práce

Zatímco v dřívějších dobách bylo běžné, že člověk vystudoval určitý obor a tomu se věnoval až do důchodu, dnešní situace je diametrálně odlišná. Dnes už se prakticky nesetkáme s případy, kdy pracovník po studiích nastoupí do zaměstnání a vytrvá v něm až do penze. Lidé mění práci z mnoha důvodů, přičemž mezi ty nejčastější patří touha posouvat se dál, vyšší plat, změna zdravotního stavu a zánik pracovní pozice. Zejména posledně jmenovaný příklad je velmi nepříjemný, protože o práci může přijít kdokoliv a najít uplatnění ve stejném segmentu nemusí být vždy jednoduché. Zvláště u málo poptávaných oborů je častokrát jedinou možností, jak zvýšit své šance na trhu práce rekvalifikace.    

Co si představit pod pojmem “rekvalifikace”

Rekvalifikace se provádí formou rekvalifikačních kurzů za účelem změny nebo rozšíření stávající kvalifikace. Tyto kurzy obvykle trvají několik měsíců a jsou zakončené závěrečnou zkouškou. Absolventi, kteří úspěšně složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o rekvalifikaci. S tímto osvědčením můžou vykonávat práci v daném oboru nebo například podnikat. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že rekvalifikační kurz musí být akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jen v takovém případě je osvědčení o rekvalifikaci platné.

Pro koho je rekvalifikace vhodná

Jednoduše pro kohokoliv, kdo uvažuje o změně oboru nebo hledá nové pracovní uplatnění. Rekvalifikační kurzy nejsou limitované věkem ani podmíněné dosaženým vzděláním nebo praxí (ve většině případů). Na kurzech se tak mohou potkat čerství absolventi středních či vysokých škol, maminky po rodičovské dovolené nebo lidé pár let před důchodem, kteří potřebují zvolnit tempo a vybrat si klidnější pracovní obor. Častou skupinu také tvoří nezaměstnaní lidé vedení v evidenci úřadu práce. Je to logické, protože v některých případech mohou úřady práce rekvalifikační kurz proplatit.

Výhody rekvalifikace

  • Vyšší šance na trhu práce. Primárním účelem rekvalifikace je zvýšit šanci na nalezení nového pracovního místa. Doba se mění a s ní i poptávka po konkrétních oborech. Firmy stále častěji používají automatizaci a výpočetní techniku, což má přímý dopad na některé profese. Dobrou zprávou je, že ačkoliv některá pracovní místa přirozeně zanikají, vlivem moderních technologií se na trhu práce objevují nové obory. Jedním z fenoménů je například online marketing, jehož význam v době pandemie výrazně narostl, neboť společnosti se v období uzavírek a zákazů začaly více orientovat na internet. 
  • Vyšší konkurenceschopnost. Rozšířením svých znalostí získají absolventi rekvalifikace náskok před konkurencí. Kromě toho, že se budou pro budoucího zaměstnavatele jevit jako vhodnější kandidáti na volnou pracovní pozici a mají příležitost vyjednat si na pohovoru lepší platové podmínky a ohodnocení.
  • Menší míra nejistoty. Změna zaměstnání se čas od času nevyhne žádnému z nás, přičemž s sebou obvykle nese určitou míru nejistoty. Zde platí přímá úměra. Čím delší čas strávil pracovník na jedné pozici, tím hůř se mu bude hledat nové zaměstnání. Přeci jen byl zvyklý na určitý styl práce a ten se v každé firmě liší. Pro takového člověka představuje ztráta zaměstnání značný stres spojený s dávkou nejistoty. Osvědčení o rekvalifikaci sice negarantuje okamžité nalezení nové práce, ale jeho držitelé jsou si vědomi svých možností, což snižuje míru nejistoty.  
  • Prevence proti syndromu vyhoření. Existují zaměstnání, která jsou více náchylná k syndromu vyhoření. Typicky se to týká “pomáhajících” profesí jako jsou například lékaři, zdravotní sestry, psychologové, učitele, rodinní poradci, fyzioterapeuté, sociální pracovníci apod.  Deprese a úplná apatie pak mnohdy představuje poslední fázi syndromu vyhoření, který již musí daný jedinec řešit a přitom by se mu včasnou změnou prostředí a zaměstnání dalo vyhnout úplně. 
  • Kombinace více oborů. Kombinace více oborů je výborným prostředkem proti stereotypní a nudné práci. Využít ji mohou například ženy na mateřské dovolené, které zkombinují vícero prací na částečný úvazek. Rekvalifikovat se lze v různých oborech, případně využít příbuzné obory a věnovat se dvěma pozicím v jedné firmě. Mnoho menších a středních zaměstnavatelů takového člena týmu skutečně ocení.

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“