Přejít k hlavnímu obsahu

Postihy za porušení bezpečnosti práce

Read time: 5 minut
Postihy za porušení bezpečnosti práce

Pakliže se chystáte podnikat nebo již podnikáte, jednou z oblastí, které se zajisté nevyhnete, je bezpečnost práce. V české legislativě jsou zakotveny právní úpravy, které bezpečnost a ochranu zdraví při práci (zkráceně BOZP) ošetřují. Ze zákonů, předpisů a norem vyplývají povinnosti, jež je zaměstnavatel nucen splnit. Týká se to zejména školení BOZP. Při něm jsou zaměstnanci seznámeni s riziky, která jim hrozí v rámci náplně práce, a prevencí proti těmto rizikům. Podrobně o tomto tématu informujeme v článku “Školení BOZP”. Zákon však neukládá pouze povinnost školit zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce, nýbrž také pamatuje na postihy v případech, kdy jsou předpisy porušeny.        

Sankce za porušení bezpečnosti práce

Sankce za porušení bezpečnosti práce mají podobu pokut, přičemž v zákoně jsou definovány konkrétní přestupky, za které můžete tyto tresty dostat. Informace o přestupcích a jejich pokutách vycházejí z § 17 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Může se jednat například o:

  • Pokuty do výše 300 000 Kč. Do této kategorie spadá řada přestupků. Pravděpodobně nejčastějším prohřeškem je konzumace alkoholických nápojů a dalších návykových látek na pracovišti. Zde je zajímavé zmínit, že ačkoliv se Česká republika řadí na čelní místa v konzumaci alkoholu, inspektoráty práce čím dál častěji řeší zaměstnance pod vlivem THC (marihuana). Kromě alkoholu a dalších návykových látek může dostat zaměstnavatel pokutu například za neumožnění odborovým orgánům kontrolovat stav BOZP (jeho rozsah stanovuje § 322 zákoníku práce). 
  • Pokuty do výše 400 000 Kč. Skupina těchto sankcí je zaměřena na pracovní úrazy a nemoci z povolání. Pokuta může být udělena například, když zaměstnavatel nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu. Zde je nutné klást důraz zejména na formulaci “ve stanoveném rozsahu”, protože zaměstnavatelé obvykle nějakou formu evidence o pracovních úrazech vedou. Dalším častým prohřeškem spadajícím do této kategorie je absence evidence osob, kterým byla uznána nemoc z povolání. Pokutu do výše 400 000 Kč také riskujete v případech, kdy neohlásíte pracovní úraz a nezašlete záznam o této mimořádné události.   
  • Pokuty do výše 1 000 000 Kč. Týká se například ochranných pomůcek. Zaměstnavatel je povinen poskytnou svým zaměstnancům bezplatně takové ochranné pomůcky (OOPP), jaké vyžaduje charakteristika jejich práce. Pakliže se firma zaměřuje na svářečské práce, musí své pracovníky vybavit pracovními oděvy pro svářeče, rukavicemi, pracovní obuví, brýlemi, samozatmívacími kuklami apod. Mezi OOPP se řadí i čistící a dezinfekční prostředky nebo například ochranné nápoje.
  • Pokuty do výše 2 000 000 Kč. Nejvyšší postih hrozí zaměstnavateli, pakliže nedodrží povinnosti při zajišťování BOZP, které jsou stanovené v § 101 103 zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel zodpovídá za náklady spojené se zajišťováním BOZP, nesmí tyto náklady přenést na bedra zaměstnance. Sankce se ho dotkne i v případě, kdy nepřijme potřebná opatření proti opakování pracovních úrazů nebo nezajistí-li přijetí opatření, která jsou potřebná pro prevenci rizik.

Nepeněžité sankce

Mimo finančních postihů hrozí zaměstnavateli i nepeněžité sankce. Zde už se jedná o vážná provinění, která řeší soud. Zaměstnavatel riskuje odnětí svobody až na jeden rok v situaci, kdy zapříčiní újmu na zdraví zaměstnance z nedbalosti. Pokud se bude jednat o těžkou újmu na zdraví, zvyšuje se postih na 4 roky. V případě, že takovou újmu způsobí dvěma a více lidem, hrozí zaměstnavateli dokonce 8 let ve vězení. Tyto postihy se týkají jen zaměstnavatelů, kteří nedodrželi předpisy BOZP. Průkazným materiálem je zde mimo jiné správně vedená dokumentace

Kdo může dostat postih

Za dodržování bezpečnosti práce primárně zodpovídá zaměstnavatel. Na něj se také vztahují výše uvedené pokuty. V určitých případech však může být sankcionován i zaměstnanec. Týká se to vedoucích pracovníků a manažerů, kteří jsou v rámci firmy zodpovědní za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pakliže nedodrží právní nebo vnitřní předpisy firmy, případně poruší pracovní kázeň, může je zaměstnavatel napomenout či v krajním případě okamžitě rozvázat pracovní smlouvu. V některých situacích se může stát, že bude zaměstnavatel po manažerovi požadovat i částečnou náhradu škody (ať již na zdraví, majetku, nebo pokuty), a to ve výši dané jeho konkrétním zaviněním.

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.