Přejít k hlavnímu obsahu

Režim Ukrajina – efektivní lék proti nedostatku pracovníků

Read time: 5 minut
Režim Ukrajina – efektivní lék proti nedostatku pracovníků

V současné době se český pracovní trh potýká s rekordně nízkou nezaměstnaností. Pakliže se tato skutečnost negativně promítá i do vaší firmy, možná by se vyplatilo zvážit řešení v podobě zahraničních zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že do naší země přichází za prací především lidé z Ukrajiny, chtěli bychom vám stručně představit program dříve známý pod jménem Režim Ukrajina a jeho výhody.

Jak to funguje?

Režim Ukrajina byl spuštěn v srpnu 2016 právě jako reakce na nedostatek uchazečů o zaměstnání v konkrétních oborech – měl zjednodušit a urychlit administrativní proces spojený s žádostí o dlouhodobé vízum v ČR a zaměstnaneckou kartu. Daný proces za normálních okolností trvá něco přes rok a takovou dobu si české firmy zkrátka nemohou dovolit čekat. Zaměstnavatelé tedy mohou prostřednictvím projektu přes tzv. garanty podat žádost a získat tak při splnění určitých podmínek potřebnou pracovní sílu. Od 1. září 2019 byl projekt nahrazen programem Kvalifikovaný zaměstnanec

V rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec je možné nabírat pracovníky i z jiných třetích zemí, my se ale budeme věnovat pouze Ukrajině, neboť ta má nejvyšší roční kvóty pro příjem zaměstnanců – 41 000 míst ročně (ostatní země mají do 2000 žádostí ročně). Režim je určen pracovníkům s nízkou či střední kvalifikací a to jen k přímému zaměstnávání. Nicméně agentura práce může fungovat jako garant pro podání žádosti zaměstnavatelem. 

 

Podmínky přijetí

Před přihlášením do programu musí firma splnit několik základních podmínek. Tou první je minimálně dvouletá existence podniku. Kromě toho pak alespoň šest zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Dalším požadavkem je pravidelné zveřejňování účetních závěrek, nejméně za poslední dva roky. Zaměstnavatel je rovněž povinen zveřejnit volné pracovní místo v centrální evidenci volných pozic – místo musí být obsaditelné držitelem zaměstnanecké karty a ohodnocené platem minimálně ve výši 1,2násobku tzv. zaručené mzdy.

V neposlední řadě se pak přidává ještě několik aktuálních dokumentů – např. potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu a české správy sociálního zabezpečení, dále čestná prohlášení  - o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny nebo o tom, že za poslední dva roky nebyla zaměstnavateli uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za umožnění výkonu nelegální práce a další prohlášení, která jsou blíže specifikovaná během podávání žádosti. Pokud jsou splněny všechny náležitosti a podmínky, bude zaměstnavatel do programu zařazen po dobu jednoho roku a smí obsazovat svůj podnik pracovníky ze všech zemí, které se programu účastní. 

 

Proč se to vyplatí?

Hlavním důvodem pro nábor lidí z Ukrajiny skrze program Kvalifikovaný zaměstnanec je, že občané Ukrajiny sem nejčastěji přichází právě za těmi profesemi, které české firmy nejvíce potřebují. Jedná se o nízko a středně kvalifikované pozice hlavně v technických oborech – vyhledávaní jsou tedy tesaři, truhláři, stavební dělníci. Velká poptávka je též např. po pekařích, cukrářích nebo skladnících. Zaměstnance s nízkou kvalifikací požaduje do svého kolektivu třetina českých firem. Středně kvalifikované pracovníky pak shání už celá polovina. Uspokojení poptávky tohoto množství firem, kterého je Ukrajina schopna dosáhnout, by mohlo personální nesnáze v ČR pozitivně ovlivnit. Vzhledem k tomu, že program celý proces náboru zaměstnanců z ciziny výrazně urychluje a zjednodušuje, nabízí se tak firmám efektivní a dlouhodobé řešení.   

Zejména Ukrajinci jsou známí svou pracovitostí, pozitivním přístupem k práci a časovou flexibilitou. Mnohým z nich nedělá potíže občasná práce o víkendech, o svátcích nebo přesčas. Díky tomu tedy firmě často usnadní např. řešení záskoků za náhlou absenci z důvodu nemoci. Vzhledem k jejich vysokému pracovnímu nasazení také firmám pomohou nejen vyřešit nedostatek zaměstnanců, ale mnohdy i zvýšit produktivitu. (Na druhou stranu by toho zaměstnavatel pochopitelně neměl zneužívat.)

Výhodné pro firmu též je, že se hlásí do programu sama za sebe, ale může přitom využít pomoci personální agentury. Agentura totiž obstará veškerou mnohdy náročnou administrativu spojenou se zajištěním zaměstnaneckých karet i náborem samotným. Zaměstnanci firmy tedy mají i nadále volné ruce na jiné věci, potřebné v danou chvíli. 

 

Co nám říká statistika

Užitečnost celého projektu nám potvrzují v neposlední řadě také statistická data. Hospodářská komora zveřejnila, že během prvních dvou let existence Režimu Ukrajina přišlo do České republiky za prací více než 13 000 osob. Celkový počet žádostí ze strany zaměstnavatelů činil za stejnou dobu více než 17 000. Koncem roku 2018 pak již v ČR bylo zaměstnáno více než 121 000 lidí z Ukrajiny, což znamená pětinu všech cizinců zaměstnaných v Česku. Výsledky průzkumů tedy potvrzují, že zájem firem o ukrajinské zaměstnance má – a pravděpodobně bude i nadále mít – stoupající tendence.

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“