Přejít k hlavnímu obsahu

Režim Ukrajina – efektivní lék proti nedostatku pracovníků

Read time: 5 minut
Režim Ukrajina – efektivní lék proti nedostatku pracovníků

V současné době se český pracovní trh potýká s rekordně nízkou nezaměstnaností. Pakliže se tato skutečnost negativně promítá i do vaší firmy, možná by se vyplatilo zvážit řešení v podobě zahraničních zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že do naší země přichází za prací především lidé z Ukrajiny, chtěli bychom vám stručně představit program dříve známý pod jménem Režim Ukrajina a jeho výhody.

Jak to funguje?

Režim Ukrajina byl spuštěn v srpnu 2016 právě jako reakce na nedostatek uchazečů o zaměstnání v konkrétních oborech – měl zjednodušit a urychlit administrativní proces spojený s žádostí o dlouhodobé vízum v ČR a zaměstnaneckou kartu. Daný proces za normálních okolností trvá něco přes rok a takovou dobu si české firmy zkrátka nemohou dovolit čekat. Zaměstnavatelé tedy mohou prostřednictvím projektu přes tzv. garanty podat žádost a získat tak při splnění určitých podmínek potřebnou pracovní sílu. Od 1. září 2019 byl projekt nahrazen programem Kvalifikovaný zaměstnanec

V rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec je možné nabírat pracovníky i z jiných třetích zemí, my se ale budeme věnovat pouze Ukrajině, neboť ta má nejvyšší roční kvóty pro příjem zaměstnanců – 41 000 míst ročně (ostatní země mají do 2000 žádostí ročně). Režim je určen pracovníkům s nízkou či střední kvalifikací a to jen k přímému zaměstnávání. Nicméně agentura práce může fungovat jako garant pro podání žádosti zaměstnavatelem. 

 

Podmínky přijetí

Před přihlášením do programu musí firma splnit několik základních podmínek. Tou první je minimálně dvouletá existence podniku. Kromě toho pak alespoň šest zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Dalším požadavkem je pravidelné zveřejňování účetních závěrek, nejméně za poslední dva roky. Zaměstnavatel je rovněž povinen zveřejnit volné pracovní místo v centrální evidenci volných pozic – místo musí být obsaditelné držitelem zaměstnanecké karty a ohodnocené platem minimálně ve výši 1,2násobku tzv. zaručené mzdy.

V neposlední řadě se pak přidává ještě několik aktuálních dokumentů – např. potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu a české správy sociálního zabezpečení, dále čestná prohlášení  - o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny nebo o tom, že za poslední dva roky nebyla zaměstnavateli uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za umožnění výkonu nelegální práce a další prohlášení, která jsou blíže specifikovaná během podávání žádosti. Pokud jsou splněny všechny náležitosti a podmínky, bude zaměstnavatel do programu zařazen po dobu jednoho roku a smí obsazovat svůj podnik pracovníky ze všech zemí, které se programu účastní. 

 

Proč se to vyplatí?

Hlavním důvodem pro nábor lidí z Ukrajiny skrze program Kvalifikovaný zaměstnanec je, že občané Ukrajiny sem nejčastěji přichází právě za těmi profesemi, které české firmy nejvíce potřebují. Jedná se o nízko a středně kvalifikované pozice hlavně v technických oborech – vyhledávaní jsou tedy tesaři, truhláři, stavební dělníci. Velká poptávka je též např. po pekařích, cukrářích nebo skladnících. Zaměstnance s nízkou kvalifikací požaduje do svého kolektivu třetina českých firem. Středně kvalifikované pracovníky pak shání už celá polovina. Uspokojení poptávky tohoto množství firem, kterého je Ukrajina schopna dosáhnout, by mohlo personální nesnáze v ČR pozitivně ovlivnit. Vzhledem k tomu, že program celý proces náboru zaměstnanců z ciziny výrazně urychluje a zjednodušuje, nabízí se tak firmám efektivní a dlouhodobé řešení.   

Zejména Ukrajinci jsou známí svou pracovitostí, pozitivním přístupem k práci a časovou flexibilitou. Mnohým z nich nedělá potíže občasná práce o víkendech, o svátcích nebo přesčas. Díky tomu tedy firmě často usnadní např. řešení záskoků za náhlou absenci z důvodu nemoci. Vzhledem k jejich vysokému pracovnímu nasazení také firmám pomohou nejen vyřešit nedostatek zaměstnanců, ale mnohdy i zvýšit produktivitu. (Na druhou stranu by toho zaměstnavatel pochopitelně neměl zneužívat.)

Výhodné pro firmu též je, že se hlásí do programu sama za sebe, ale může přitom využít pomoci personální agentury. Agentura totiž obstará veškerou mnohdy náročnou administrativu spojenou se zajištěním zaměstnaneckých karet i náborem samotným. Zaměstnanci firmy tedy mají i nadále volné ruce na jiné věci, potřebné v danou chvíli. 

 

Co nám říká statistika

Užitečnost celého projektu nám potvrzují v neposlední řadě také statistická data. Hospodářská komora zveřejnila, že během prvních dvou let existence Režimu Ukrajina přišlo do České republiky za prací více než 13 000 osob. Celkový počet žádostí ze strany zaměstnavatelů činil za stejnou dobu více než 17 000. Koncem roku 2018 pak již v ČR bylo zaměstnáno více než 121 000 lidí z Ukrajiny, což znamená pětinu všech cizinců zaměstnaných v Česku. Výsledky průzkumů tedy potvrzují, že zájem firem o ukrajinské zaměstnance má – a pravděpodobně bude i nadále mít – stoupající tendence.

 

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.