Přejít k hlavnímu obsahu

Význam pracovní lidské síly a jaké jsou druhy její nezaměstnanosti.

Read time: 7 minut
Význam pracovní lidské síly a jaké jsou druhy její nezaměstnanosti.

Známá ekonomická poučka praví, že výrobní podnik ke své činnosti potřebuje několik základních faktorů. Mezi ty se řadí práce, půda a kapitál. Stěžejním bodem zde bude pracovní lidská síla. Schází-li v podnikání pracovní lidská síla, nelze ve většině společností vyrábět, a to i přesto, že dnes jsou již výrobní linky většinou automatizované nebo plně samočinné. Jedna z prvních definic praví, že práce je cílevědomá lidská činnost, která s využitím přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statky a poskytuje služby k uspokojování potřeb.

Co vlastně znamená termín pracovní lidská síla

Pracovní lidskou sílu lze chápat dvěma způsoby. První varianta představuje celou skupinu lidí, kteří jsou na volném pracovním trhu k dispozici a zároveň jsou ochotní pracovat včetně lidí již pracujících. Do této skupiny spadají i osoby vedené na úřadu práce. První varianta tedy představuje ekonomicky aktivní i neaktivní obyvatelstvo. Druhá varianta se liší tím, že ji lze chápat jako konkrétní skupinu lidí v určitém odvětví nebo společnosti

Analýza pracovní lidské síly

Pracovní lidská síla je fenomén, a proto není divu, že ji zkoumají profesionálové z řad ekonomů. Právě analýza pracovní lidské síly přináší zajímavá data o celkovém stavu společnosti. Například v zemi s vysokým procentem nezaměstnaných vysoce kvalifikovaných odborníků může dojít k hospodářskému poklesu. Naproti tomu nedostatek dělníků a dalších manuálně pracujících lidí dává jasný signál, že o manuální učební obory a s tím spojené manuální profese není v dané zemi vysoký zájem. Nedostatek kvalifikovaných dělníků pak firmy řeší zámořskými výrobními místy. Počet nezaměstnaných v pracovní lidské síle je pro ekonomy často předmětem zájmu, protože může poskytnout náznaky o směru národního hospodářství.

W ten sposób wiele gospodarek krajowych strategicznie przyjęło regulację branży gier online, wprowadzając szereg korzyści, które wykraczają poza sferę cyfrową. Wdrażając solidne ramy regulacyjne, rządy starają się nie tylko zapewnić integralność i uczciwość gier online, ale także katalizować znaczną falę tworzenia miejsc pracy w tym dynamicznym sektorze. Decyzja o uregulowaniu gier online jest proaktywną odpowiedzią na gwałtowny wzrost branży i jej głęboki wpływ na szerszą gospodarkę. Poprzez kompleksowe regulacje, kraje dążą do osiągnięcia delikatnej równowagi - wspierania bezpiecznego środowiska gier dla graczy, o którym więcej można znaleźć w greatwin opinie, jednocześnie odblokowując niezliczone możliwości zatrudnienia w różnych aspektach krajobrazu gier online. W regulowanych jurysdykcjach pojawia się różnorodny wachlarz ról, od obsługi klienta i rozwoju oprogramowania po marketing i cyberbezpieczeństwo. Ten wieloaspektowy rynek pracy nie tylko odpowiada na zmieniające się potrzeby branży, ale także stanowi podatny grunt dla profesjonalistów o różnych umiejętnościach, przyczyniając się do ogólnej witalności sektora pracy.

Vytlačí pracovní lidskou sílu roboti?

Nic se nejí tak horké, jak to vypadá, nicméně ani zavírání očí před stoupajícím trendem není tou nejlepší strategií. Není žádným tajemstvím, že cena pracovní lidské síly patří v tuzemsku k nejrychleji rostoucím v celé Evropské unii. Jeden z vysoce postavených činitelů v německé automobilce Volkswagen prozradil, že na začátku roku 2015 vyčíslili produktivitu práce u pracovní lidské síly na 40 euro (1080 Kč), zatímco stejně vynaložená práce robotem činí jen 5 euro (135 Kč)
Ačkoliv víme, že jakákoliv predikce se nemusí vyplnit, asi začalo to správné období pro rekvalifikační kurzy.

Faktory nepříznivě ovlivňující hospodářský růst

Pro národní hospodářství je nepříznivým faktorem deflace. Deflaci bychom si mohli definovat tak, že cena statků se snižuje a naopak kupní síla je větší. Kdybychom zašli do extrému, museli bychom obyvatelstvu říci, držte peníze, neutrácejte, neinvestujte do akcií, ani do komodit. Deflace, stejně jako inflace, jsou dva termíny, které se v ekonomii střídají celkem pravidelně. Mezi další nepříznivé faktory, které negativně ovlivňují hospodářský růst patří nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Z ekonomického hlediska je udržitelná míra nezaměstnanosti někde kolem 2-3 %. V tomto smyslu přináší zajímavý pohled na nezaměstnanost Český statistický úřad. První dobrou vlaštovkou je, že průměrný počet zaměstnanců (očištění od sezónních vlivů) meziročně vstoupl o 8,2 tisíc osob oproti 2. čtvrtletí 2021. Aktuální míra nezaměstnanosti představuje 3,7 procenta lidí, kteří jsou registrovaní na úřadech práce. V absolutních číslech se jedná o 272 178 lidí. Nezaměstnanost má tu schopnost, že se dá nejen spočítat, ale také členit. Z hlediska členění rozeznáváme nezaměstnanost:

        Z příčiny vzniku

  • Frikční. Tato nezaměstnanost zahrnuje pracovní lidskou sílu. Jedná se o lidi, kteří rozvázali smlouvu se starým zaměstnavatelem a aktivně hledají práci novou.
  • Strukturální nezaměstnanost. Jedná se o přirozenou nezaměstnanost, která reaguje na výkyvy pracovního trhu. Hybnou silou jsou strukturální změny v ekonomice, kdy se některá odvětví zmenšují a jiná naopak expandují. V praxi se tak můžeme setkat s tím, že klesá poptávka po některých profesích, zatímco v jiných oborech stále hledají nové pracovníky. Typickým rysem strukturální nezaměstnanosti je, že obvykle trvá déle než nezaměstnanost frikční a mnohem více zasahuje lidem do života. Pracovníci jsou nuceni zvýšit si svou hodnotu rekvalifikačními kurzy a nastupují do zcela nových oborů.
  • Cyklistická nezaměstnanost. Je pro ni typické, že nastává v situacích, kdy zažívá celá ekonomika recesi. Pokles zaměstnanosti pak můžeme pozorovat ve všech oborech napříč Českou republikou. Vzhledem k tomu, že na nezaměstnanost narazíme ve všech oborech, nefungují zde rekvalifikační kurzy ani další podobné snahy začlenit osobu do pracovního stavu. Zde se hodí citovat Ocanův zákon: "Když domácí produkt roste rychleji, míra nezaměstnanosti klesá, a když naopak domácí produkt roste pomaleji nebo klesá, míra nezaměstnanosti se zvyšuje.”  
  • Sezónní nezaměstnanost. Je spojena s určitým ročním obdobím, kdy se určitá práce nedá vykonávat. Typicky se jedná o stavitelství nebo zemědělství. Firmy z těchto oborů si najímají pracovníky již na jaře nebo v létě a s příchodem chladnějšího počasí dočasné pracovníky propouští.

        Z příčiny času

  • Krátkodobá nezaměstnanost. Obvykle nepůsobí vážnější problémy
  • Dlouhodobá nezaměstnanost. Má pro lidi fatální důsledky. Nese s sebou snížené ekonomické dopady, které mohou vyústit v existenční problémy. Dlouhodobě nezaměstnaná pracovní lidská síla obvykle ztrácí sebeúctu a nabytou kvalifikaci.

        Z příčiny dobrovolnosti

  • Dobrovolná nezaměstnanost. O dobrovolné nezaměstnanosti mluvíme v případech, kdy uchazeč o práci zaměstnání aktivně hledá, avšak požaduje vyšší mzdu, než je mu trhem nabízena. Uchazeč nechce slevit ze svých nároků a raději se uchýlí k dobrovolné nezaměstnanosti.
  • Nedobrovolná nezaměstnanost. Nejčastěji nastává v případech, kdy nezaměstnaný práci aktivně hledá a přitom je ochoten pracovat za mzdu, kterou trh nabízí. Přesto vhodnou práci nemůže nalézt. Příčinou mohou být i překážky bránící poklesu mezd, jako odbory, které se zasazují o zvýšení mezd nebo státem podporovaná politika, jež se stále snaží navyšovat minimální mzdu. 

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.