Přejít k hlavnímu obsahu

Význam pracovní lidské síly a jaké jsou druhy její nezaměstnanosti.

Read time: 7 minut
Význam pracovní lidské síly a jaké jsou druhy její nezaměstnanosti.

Známá ekonomická poučka praví, že výrobní podnik ke své činnosti potřebuje několik základních faktorů. Mezi ty se řadí práce, půda a kapitál. Stěžejním bodem zde bude pracovní lidská síla. Schází-li v podnikání pracovní lidská síla, nelze ve většině společností vyrábět, a to i přesto, že dnes jsou již výrobní linky většinou automatizované nebo plně samočinné. Jedna z prvních definic praví, že práce je cílevědomá lidská činnost, která s využitím přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statky a poskytuje služby k uspokojování potřeb.

Co vlastně znamená termín pracovní lidská síla

Pracovní lidskou sílu lze chápat dvěma způsoby. První varianta představuje celou skupinu lidí, kteří jsou na volném pracovním trhu k dispozici a zároveň jsou ochotní pracovat včetně lidí již pracujících. Do této skupiny spadají i osoby vedené na úřadu práce. První varianta tedy představuje ekonomicky aktivní i neaktivní obyvatelstvo. Druhá varianta se liší tím, že ji lze chápat jako konkrétní skupinu lidí v určitém odvětví nebo společnosti

Analýza pracovní lidské síly

Pracovní lidská síla je fenomén, a proto není divu, že ji zkoumají profesionálové z řad ekonomů. Právě analýza pracovní lidské síly přináší zajímavá data o celkovém stavu společnosti. Například v zemi s vysokým procentem nezaměstnaných vysoce kvalifikovaných odborníků může dojít k hospodářskému poklesu. Naproti tomu nedostatek dělníků a dalších manuálně pracujících lidí dává jasný signál, že o manuální učební obory a s tím spojené manuální profese není v dané zemi vysoký zájem. Nedostatek kvalifikovaných dělníků pak firmy řeší zámořskými výrobními místy. Počet nezaměstnaných v pracovní lidské síle je pro ekonomy často předmětem zájmu, protože může poskytnout náznaky o směru národního hospodářství.

W ten sposób wiele gospodarek krajowych strategicznie przyjęło regulację branży gier online, wprowadzając szereg korzyści, które wykraczają poza sferę cyfrową. Wdrażając solidne ramy regulacyjne, rządy starają się nie tylko zapewnić integralność i uczciwość gier online, ale także katalizować znaczną falę tworzenia miejsc pracy w tym dynamicznym sektorze. Decyzja o uregulowaniu gier online jest proaktywną odpowiedzią na gwałtowny wzrost branży i jej głęboki wpływ na szerszą gospodarkę. Poprzez kompleksowe regulacje, kraje dążą do osiągnięcia delikatnej równowagi - wspierania bezpiecznego środowiska gier dla graczy, o którym więcej można znaleźć w greatwin opinie, jednocześnie odblokowując niezliczone możliwości zatrudnienia w różnych aspektach krajobrazu gier online. W regulowanych jurysdykcjach pojawia się różnorodny wachlarz ról, od obsługi klienta i rozwoju oprogramowania po marketing i cyberbezpieczeństwo. Ten wieloaspektowy rynek pracy nie tylko odpowiada na zmieniające się potrzeby branży, ale także stanowi podatny grunt dla profesjonalistów o różnych umiejętnościach, przyczyniając się do ogólnej witalności sektora pracy.

Vytlačí pracovní lidskou sílu roboti?

Nic se nejí tak horké, jak to vypadá, nicméně ani zavírání očí před stoupajícím trendem není tou nejlepší strategií. Není žádným tajemstvím, že cena pracovní lidské síly patří v tuzemsku k nejrychleji rostoucím v celé Evropské unii. Jeden z vysoce postavených činitelů v německé automobilce Volkswagen prozradil, že na začátku roku 2015 vyčíslili produktivitu práce u pracovní lidské síly na 40 euro (1080 Kč), zatímco stejně vynaložená práce robotem činí jen 5 euro (135 Kč)
Ačkoliv víme, že jakákoliv predikce se nemusí vyplnit, asi začalo to správné období pro rekvalifikační kurzy.

Faktory nepříznivě ovlivňující hospodářský růst

Pro národní hospodářství je nepříznivým faktorem deflace. Deflaci bychom si mohli definovat tak, že cena statků se snižuje a naopak kupní síla je větší. Kdybychom zašli do extrému, museli bychom obyvatelstvu říci, držte peníze, neutrácejte, neinvestujte do akcií, ani do komodit. Deflace, stejně jako inflace, jsou dva termíny, které se v ekonomii střídají celkem pravidelně. Mezi další nepříznivé faktory, které negativně ovlivňují hospodářský růst patří nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Z ekonomického hlediska je udržitelná míra nezaměstnanosti někde kolem 2-3 %. V tomto smyslu přináší zajímavý pohled na nezaměstnanost Český statistický úřad. První dobrou vlaštovkou je, že průměrný počet zaměstnanců (očištění od sezónních vlivů) meziročně vstoupl o 8,2 tisíc osob oproti 2. čtvrtletí 2021. Aktuální míra nezaměstnanosti představuje 3,7 procenta lidí, kteří jsou registrovaní na úřadech práce. V absolutních číslech se jedná o 272 178 lidí. Nezaměstnanost má tu schopnost, že se dá nejen spočítat, ale také členit. Z hlediska členění rozeznáváme nezaměstnanost:

        Z příčiny vzniku

  • Frikční. Tato nezaměstnanost zahrnuje pracovní lidskou sílu. Jedná se o lidi, kteří rozvázali smlouvu se starým zaměstnavatelem a aktivně hledají práci novou.
  • Strukturální nezaměstnanost. Jedná se o přirozenou nezaměstnanost, která reaguje na výkyvy pracovního trhu. Hybnou silou jsou strukturální změny v ekonomice, kdy se některá odvětví zmenšují a jiná naopak expandují. V praxi se tak můžeme setkat s tím, že klesá poptávka po některých profesích, zatímco v jiných oborech stále hledají nové pracovníky. Typickým rysem strukturální nezaměstnanosti je, že obvykle trvá déle než nezaměstnanost frikční a mnohem více zasahuje lidem do života. Pracovníci jsou nuceni zvýšit si svou hodnotu rekvalifikačními kurzy a nastupují do zcela nových oborů.
  • Cyklistická nezaměstnanost. Je pro ni typické, že nastává v situacích, kdy zažívá celá ekonomika recesi. Pokles zaměstnanosti pak můžeme pozorovat ve všech oborech napříč Českou republikou. Vzhledem k tomu, že na nezaměstnanost narazíme ve všech oborech, nefungují zde rekvalifikační kurzy ani další podobné snahy začlenit osobu do pracovního stavu. Zde se hodí citovat Ocanův zákon: "Když domácí produkt roste rychleji, míra nezaměstnanosti klesá, a když naopak domácí produkt roste pomaleji nebo klesá, míra nezaměstnanosti se zvyšuje.”  
  • Sezónní nezaměstnanost. Je spojena s určitým ročním obdobím, kdy se určitá práce nedá vykonávat. Typicky se jedná o stavitelství nebo zemědělství. Firmy z těchto oborů si najímají pracovníky již na jaře nebo v létě a s příchodem chladnějšího počasí dočasné pracovníky propouští.

        Z příčiny času

  • Krátkodobá nezaměstnanost. Obvykle nepůsobí vážnější problémy
  • Dlouhodobá nezaměstnanost. Má pro lidi fatální důsledky. Nese s sebou snížené ekonomické dopady, které mohou vyústit v existenční problémy. Dlouhodobě nezaměstnaná pracovní lidská síla obvykle ztrácí sebeúctu a nabytou kvalifikaci.

        Z příčiny dobrovolnosti

  • Dobrovolná nezaměstnanost. O dobrovolné nezaměstnanosti mluvíme v případech, kdy uchazeč o práci zaměstnání aktivně hledá, avšak požaduje vyšší mzdu, než je mu trhem nabízena. Uchazeč nechce slevit ze svých nároků a raději se uchýlí k dobrovolné nezaměstnanosti.
  • Nedobrovolná nezaměstnanost. Nejčastěji nastává v případech, kdy nezaměstnaný práci aktivně hledá a přitom je ochoten pracovat za mzdu, kterou trh nabízí. Přesto vhodnou práci nemůže nalézt. Příčinou mohou být i překážky bránící poklesu mezd, jako odbory, které se zasazují o zvýšení mezd nebo státem podporovaná politika, jež se stále snaží navyšovat minimální mzdu. 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“