Přejít k hlavnímu obsahu

Kurzy češtiny představují účinný nástroj pro snazší zaměstnávání Ukrajinců na tuzemském trhu práce

Read time: 5 minut
Kurzy češtiny představují účinný nástroj pro snazší zaměstnávání Ukrajinců na tuzemském trhu práce

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině poskytla řada evropských zemí těmto válečným uprchlíkům azyl na svém území, přičemž Česká republika zaujímá v v tomto postavení čelní pozici, neboť v přepočtu na obyvatele přijala nejvíc utečenců ze všech státu Evropské unie. Začlenit tyto cizince ovšem není úplně jednoduché, protože kromě bydlení řeší zejména pracovní uplatnění. Zde naráží především na dva základní problémy, které zaměstnávání Ukrajinců komplikují. Tím prvním je fakt, že tato východoevropská země není členem EU, a proto naše republika běžně neuznává formální vzdělání těchto občanů. Druhou komplikaci pak představuje jazyková bariéra. Přestože obě řeči patří do rodiny slovanských jazyků, existují mezi nimi rozdíly, a Ukrajinci se běžně ve své vlasti česky neučí. V praxi to pak vypadá tak, že v naší republice se sice nachází velké procento vysoce vzdělaných žen, jejichž kvalifikaci by čeští podnikatelé rádi využili, ale z administrativních a faktických důvodů zastávají tyto pracovnice nekvalifikované a špatně placené pozice. To si uvědomuje i naše vláda, která pro snazší zaměstnávání Ukrajinců připravila několik programů zaměřených na výuku českého jazyka. Mimo oficiálních institucí se zapojila do této snahy také řada dobrovolníků. Podnikatelé, kteří uvažují nad zaměstnáváním Ukrajinců, pak vítají skutečnost, že některé z těchto kurzů jsou i zdarma. Pro lepší orientaci, jaké existují v tomto směru možnosti, jsme připravili tento článek.

 

POVEZ II

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II neboli POVEZ II je národní projekt, jenž je realizován Úřadem práce ČR, a zaměřuje se na posílení konkurenceschopnosti českých podnikatelů prostřednictvím zvyšování kvalifikace zaměstnanců. POVEZ II tak reaguje na nedostatečnou flexibilitu pracovní síly včetně nedostatečně ochoty jednotlivých zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. V rámci této iniciativy pak probíhají i jazykové kurzy češtiny pro cizince s cílem usnadnit zaměstnávání Ukrajinců, a to formou příspěvků i tehdy, kdy takový cizinec již pracuje. Hlavní výhoda těchto kurzů spočívá v tom, že mohou být hrazené z aktivní politiky zaměstnanosti nebo z Operačního programu zaměstnanost. Na druhou stranu pak představují hlavní limity dva následující body:  

  • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti.
  • Nevztahuje se na zaměstnavatele s provozovnami na území Prahy (avšak sídlo firmy na území našeho hlavního města být může).

Detailní informace pak lze přehledně nalézt na stránkách Úřadu práce ČR.

 

Další kurzy zaměřené na snazší zaměstnávání Ukrajinců

V rámci snazšího zaměstnávání Ukrajinců existuje řada dalších vzdělávacích aktivit, přičemž lze tyto snahy rozdělit následovně:

 

Jazykové školy

Jazykové školy představují tradiční formu výuky cizích řečí. Ačkoliv obvykle dosahují vysoké úspěšnosti, v kontextu jednoduššího zaměstnávání Ukrajinců naráží řada z nich na nedostatek lektorů. Přece jen tyto podnikatelské subjekty žijí z výuky zahraničních jazyků, v nejmasovějším měřítku pochopitelně z angličtiny, a čeština pro cizince představuje pouze okrajovou záležitost. Navíc až do příchodu ukrajinských uprchlíků si většina cizích státních příslušníků vystačila s angličtinou a nic je nemotivovalo učit se naši mateřštinu. S tím naštěstí pomáhají dobrovolníci, kteří se především v prvních měsících války “jazykovkám” houfně hlásili. Pro lepší začlenění uprchlíků pak nabízí řada těchto škol kurzy českého jazyka zdarma.

 

Neziskové organizace

Kromě jazykových škol nabízejí kurzy češtiny pro Ukrajince i neziskové organizace. U nich lze ocenit, že mají s migranty dlouholeté zkušenosti a umí tomu své jednání přizpůsobit. Jen na území našeho hlavního města jich existuje řada, přičemž se mezi ty nejznámější řadí například Integrační centrum Praha (ICP), Centrum pro integraci cizinců, Poradna pro integraci (Centrum Czech In), InBáze, META, o. p. s. a další. 

 

Webové aplikace a internetové příručky

Třetí možnost pak představují různé webové portaly, jejichž výhoda spočívá v tom, že váleční uprchlíci nemusí fyzicky docházet do učeben, ale mohou studovat online z domova. Z této nabídky můžeme doporučit například Umíme česky, ičeština.cz nebo videokurzy od vzdělávacího portálu Seduo. Stejně jako v případě jazykových škol jsou zdarma, avšak na tomto místě je třeba dodat, že nejsou vhodné pro každého. Přece jen má naše rodná řeč mimořádně složitou gramatiku a zejména skloňování dělá většině cizinců problémy. Některým utečencům tak nemusí samostudium formou e-learningu zcela vyhovovat, nicméně je to další směr, jak zaměstnávání Ukrajinců zjednodušit.

 

Dobrý tip na závěr

Některé subjekty nabízejí v rámci svých služeb i kurzy češtiny zaměřené na konkrétní oblast, jako je například účetnictví, zdravotnictví apod. Jestliže tedy uvažujete nad zaměstnáváním Ukrajinců v těchto oborech, zkuste je kontaktovat. Je sice pravda, že tyto kurzy již obvykle nejsou zdarma, ale pakliže je oslovíte v souvislosti s válečným konfliktem, a na to navazujícím přílivem uprchlíků, existuje pravděpodobnost, že Vám vyjdou vstříc, neboť lepší integrace těchto cizinců je v zájmu celé České republiky.

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.