Přejít k hlavnímu obsahu

Postupy pro řízení motivace zaměstnanců

Read time: 3 minuty
Postupy pro řízení motivace zaměstnanců

Motivace zaměstnanců je klíčovým faktorem pro úspěšné fungování společnosti. Motivovaní zaměstnanci jsou spolehlivější, produktivnější a méně náchylní ke stresu a vyhoření. Abyste mohli efektivně řídit motivaci vašich zaměstnanců, je třeba vzít v úvahu několik kroků:

  • Sledujte a hodnoťte jejich výkon: Pomocí nástrojů jako jsou hodnocení výkonu nebo dotazníky zaměstnanecké spokojenosti můžete získat přehled o tom, jak jsou vaši zaměstnanci spokojení se svou prací a jakým tempem se jim daří plnit stanovené cíle.
  • Poskytněte jim přiměřenou odměnu a benefity: Zajistěte, aby vaši zaměstnanci byli adekvátně odměňováni za svou práci a aby měli dostatečný příjem, aby se mohli uživit a žít plnohodnotný život. Navíc poskytnutí benefitů, jako je stravenka nebo příspěvek na zdravotní pojištění, může být pro ně příjemným bonusem.
  • Umožněte jim rozvíjet se a růst: Podporujte sebevzdělávání a rozvoj vašich zaměstnanců a poskytněte jim příležitosti k osobnímu a profesnímu růstu. Například můžete zajistit školení nebo jim umožnit přestup na jiné pozice v rámci společnosti.
  • Poskytněte jim dostatek podpory: Zajistěte, aby vaši zaměstnanci měli dostatečnou podporu od vedoucích a kolegů, a aby se cítili součástí týmu. Vytvořte kulturu otevřené komunikace a poslouchejte jejich názory a připomínky.
  • Stavte na jejich silných stránkách: Věnujte pozornost silným stránkám vašich zaměstnanců a podporujte jejich rozvoj v těchto oblastech. To jim pomůže cítit se užiteční a spokojení s prací, kterou dělají.
  • Dávejte zpětnou vazbu: Důležitou součástí řízení motivace zaměstnanců je poskytování pravidelné a konstruktivní zpětné vazby. To jim pomůže vidět, co dělají dobře a kde je třeba se zlepšit, a také jim dává pocit, že jsou součástí týmu a že se o ně společnost stará.
  • Vytvářejte příjemné pracovní prostředí: Prostředí, ve kterém vaši zaměstnanci pracují, má velký vliv na jejich motivaci. Zajistěte, aby bylo pracoviště pohodlné, bezpečné a příjemné, a umožněte jim mít kontrolu nad svou prací a nad svým vlastním časem.
  • Vytvořte kulturu ocenění: Vytvoření kultury ocenění a uznání může velmi pozitivně ovlivnit motivaci vašich zaměstnanců. Vyhledávejte příležitosti k tomu, abyste je pochválili za jejich úspěchy a práci, a udělejte vše pro to, aby se cítili uznáni a ceněni.
  • Dbejte na work-life balance: Zaměstnanci, kteří se cítí vyváženě a spokojeně s životem mimo práci, jsou často více motivovaní a produktivní ve své práci.

Pokud budete dbát na výše uvedené kroky, budete moci účinně řídit motivaci vašich zaměstnanců a poskytnout jim prostředí, ve kterém budou moci dosahovat svého plného potenciálu.

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“