Přejít k hlavnímu obsahu

Způsoby, jak zvýšit sebeorganizaci zaměstnanců

Read time: 3 minuty
Způsoby, jak zvýšit sebeorganizaci zaměstnanců

Samoorganizace zaměstnanců se stává stále důležitějším aspektem úspěšného fungování společnosti. Zaměstnanci, kteří jsou schopni se sami organizovat a zodpovídat za svou práci, jsou často více motivovaní a produktivní. Existuje několik způsobů, jak může společnost podporovat sebeorganizaci zaměstnanců:

  • Stanovení jasných cílů a očekávání: Zaměstnanci potřebují vědět, co se od nich očekává a jaké jsou jejich cíle. Když jsou cíle jasně definovány a komunikovány, zaměstnanci jsou schopni lépe se organizovat a dosahovat požadovaných výsledků.
  • Poskytnutí autonomie: Zaměstnanci potřebují mít určitou míru autonomie, aby mohli vykonávat svou práci efektivně. To zahrnuje například volbu způsobu, jakým budou pracovat, nebo možnost sami rozhodovat o tom, jak budou svůj čas plánovat.
  • Vytvoření podpůrného prostředí: Pro zaměstnance, kteří se snaží sami sebe organizovat, je důležité mít k dispozici správné nástroje a zdroje. Příkladem může být umožnění zaměstnancům samostatného rozhodování o tom, jak budou plnit své úkoly a jak budou pracovat, pokud jsou splněny všechny požadavky a pokyny společnosti.

Dalším způsobem, jak zvýšit sebeorganizaci zaměstnanců, je poskytnout jim dostatek informací a podpory, aby mohli sami vyřešit problémy a přijímat rozhodnutí. Může se také ukázat užitečné zavést mentoringové programy nebo skupinové diskuse, kde si zaměstnanci mohou vyměňovat nápady a zkušenosti.

Dále je důležité zajistit, aby zaměstnanci měli dostatek času a prostoru pro seberealizaci a sebepoznání, což může pomoci ke zvýšení jejich sebeorganizace.

Dále může společnost například poskytnout zaměstnancům příležitosti k rozvoji dovedností a dalšímu vzdělávání, což jim umožní získat potřebné znalosti a dovednosti, aby byli schopni samostatně rozhodovat a řešit problémy. Navíc může organizace vytvořit kulturu otevřené komunikace a spolupráce, kde jsou zaměstnanci schopni sdílet nápady a zkušenosti, a také se učit od sebe navzájem.

Vedení také může také zajistit, že zaměstnanci mají dostatek informací a zdrojů, které potřebují k práci, a že jsou při práci podporováni ze strany vedení a kolegů.

Tímto způsobem mohou zaměstnanci více participovat na rozhodovacích procesech a být více zapojeni do práce, což může pomoci zvýšit jejich sebeorganizaci a efektivitu.

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“