Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Způsoby motivace zaměstnanců

Způsoby motivace zaměstnanců

Reading time: 5 mins
Způsoby motivace zaměstnanců

Každý manažer ví, jak důležitým úkolem je motivovat své zaměstnance. Dobře motivovaní pracovníci jsou spokojení a dosahují větších výkonů. Motivovat lze samozřejmě pomocí materiálních odměn, ale také úplně zadarmo a navíc dlouhodobě. Platí přitom, že se jedná o individuální proces. Co platí na jednoho člověka, může mít úplně opačný efekt na druhého. Jak efektivně motivovat zaměstnance se dozvíte v následujícím článku.

Motivační nástroje

Motivační nástroje lze obecně rozdělit na odměny a sankce. V pracovním životě se pro ně vžil termín “metoda cukru a biče”. V souvislosti s odměnami se mluví o pozitivní motivaci. Nejčastějším a nejefektivnějším nástrojem pozitivní motivace zaměstnanců jsou samozřejmě peníze. Ty slouží k naplnění různorodých potřeb pracovníků. Chybou by však bylo předpokládat, že samotné peníze jsou jedinou formou odměny. Většina zaměstnanců ocení i nefinanční stimuly, mezi které se řadí například pochvala, zvýšená sebedůvěra pracovníků, vyšší odborná prestiž apod. Vzhledem k tomu, že při motivaci zaměstnanců hraje zásadní roli psychologie, je nutné chápat i samotný pojem “odměna” z psychologického hlediska. Dá se tedy říct, že odměnu tvoří cokoli, co je pro pracovníky příjemné. Nezáleží přitom, zda je to společností poskytováno záměrně, či nikoli.

Opakem pozitivní motivace je motivace negativní. Tentokrát platí, že sankce je cokoliv, co je pro zaměstnance nepříjemné. V praxi se nejčastěji firmy uchylují k finančním sankcím ve formě pokut, nevyplacených odměn, snížením mzdy atd. I postihy mohou mít nehmotnou podobu. Typicky se jedná o kritiku, jež je většině lidí nepříjemná. Negativní motivace se obvykle používá v případech, kdy chce vedení firmy určitému jednání zamezit

Zatímco metody cukru a biče využívá většina společností, na další významný motivační nástroj se dost často zapomíná. Je jím napodobování. Aniž si to zaměstnanci často uvědomují, napodobují chování svého nadřízeného. Ten se pro ně stává vzorem, kterému se snaží přizpůsobit. Proto by si měli zodpovědní vedoucí pracovníci dávat pozor na své jednání.

Jak správně pracovat s motivačními nástroji

Aby měly motivační nástroje ten správný efekt, nestačí je jen pouze znát, ale také je třeba s nimi správně pracovat. Zejména v případech nehmotných odměn je nutné na ně zaměstnance upozorňovat, protože si je sami často neuvědomují. Je-li tomu tak, je namístě odměnu zdůraznit nebo podrobněji vysvětlit. Komunikace je velmi důležitá, protože když pracovníkovi vysvětlíte, jak se jeho dobře a rychle zvládnutý náročný úkol promítne do jeho hodnocení nebo možnosti postupu, má taková motivace pozitivní účinek. S tím úzce souvisí i důvody, proč motivace zaměstnanců nepůsobí. Nejčastěji se jedná o tyto případy:

  • Pozdní odměny. Obvyklou chybou mnoha firem je, že své pracovníky sice odměnují, avšak příliš pozdě. Správné načasování je přitom klíčové, neboť když odměna nepřijde včas, efekt pozitivní motivace se výrazně snižuje.
  • Absence odměny. Ještě horší variantou je, když zaměstnanci žádné odměny za dobře odvedenou práci nedostávají. 
  • Nedůvěra. Nedůvěra obecně dává základ pro toxické prostředí ve firmě. Pakliže pracovníci nevěří, že je dosažitelnost slíbených odměn reálná, pozitivní motivace ztrácí účinek.
  • Sankce. Jsou možné také případy, kdy sankce za porušení povinností z jakéhokoliv důvodu scházejí nebo jsou neúčinné.

Nesprávná motivace zaměstnanců

V praxi se můžete setkat i s motivací, která nevede správným směrem. Jedná se zejména o dvě hlavní situace. Ta první nastává v případech, kdy jsou pracovníci “trestáni” navzdory tomu, že své povinnosti plní dobře a včas. Pro ilustraci uvedeme krátký příklad: Zaměstnanec ve firmě XY pracuje vzorně a zadané úkoly plní bez chyb a včas. Jeho nadřízený si je toho vědom a zadává pracovníkovi další úkoly včetně těch, které ostatní zaměstnanci nezvládají. Soustavně tak svého výkonného pracanta trestá. Je přitom jasné, jaké bude mít takové jednání dopad. Výkonný pracovník se přestane snažit a klesne na úroveň méně výkonných kolegů. 

Druhá hlavní situace spočívá v tom, že jsou zaměstnanci za své nevhodné jednání ve skutečnosti odměňováni. Opět uvedeme krátký příklad: Pracovník si na svojí práci opakovaně stěžuje přestože vykonává stejné úkoly jako jeho kolegové. Jeho vedoucí na to reaguje tím, že mu zadává jen lehčí úkoly a neuvědomuje si, že jej svým jednáním odměňuje. Ostatní zaměstnanci takto odměňování nejsou, a proto je jen otázka času, kdy jednání svého kolegy napodobí.

Obě situace obvykle nastávají tehdy, když si vedení společnosti plně neuvědomuje důsledky svého chování. Aby se tyto problémy odstranily, je nutné zamyslet se nad tím, jak určité jednání vedoucího pracovníka na zaměstnance skutečně dopadá. To znamená, zda při špatných výkonech dotyčný pracovník vnímá jednání svého šéfa jako odměnu nebo naopak při správném plnění svých úkolů jako sankci.

Psali jsme také:

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Kurzy řidiče VZV WORKINTENSE

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Profese řidiče vysokozdvižného vozíku (řidič VZV) je na trhu práce velmi poptávaná....

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Stránky

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR