Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Pronájem pracovní síly aneb agenturní zaměstnávání

Pronájem pracovní síly aneb agenturní zaměstnávání

Reading time: 3 mins
Pronájem pracovní síly aneb agenturní zaměstnávání

Ze začátku by bylo určit moudré představit si, čím se dočasné přidělení zaměstnance liší od pronájmu pracovníků. V prvním případě se dvě firmy domluví na dočasném přidělení zaměstnance, přičemž důležitou podmínkou je, aby společnost s novými pracovníky nevytvářela zisk. Oproti tomu personální agentura pronajímá své zaměstnance za úplatu. 

Jak to celé funguje

Smlouva s agenturou práce se zaměstnancem a uživatel (objednavatelem) je neobvyklým trojstranným vztahem s několika úkony. Jedná se o dvě dvoustranné smlouvy a jeden jednostranný úkon. Platí zde několik pracovněprávních vztahů, které si bodově popíšeme:

 • obchodněprávní vztah mezi uživatelem (objednatelem) a agenturou (dohoda o dočasném přidělení agenturou práce),
 • pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a agenturou (pracovní smlouva či DPČ), 
 • faktickým výkonem práce mezi uživatelem (objednavatelem) práce a zaměstnancem.

Dohoda o dočasném pronájmu zaměstnanců

Vzhledem k tomu, že zaměstnanec je v tomto partnerství nejslabším článkem, zákon ukládá podmínky, za nichž zaměstnanec pracuje. Tyto podmínky musí být sepsány v dohodě o pronájmu pracovníků. Mezi body této dohody se řadí zejména:

 • Jméno a příjmení zaměstnance,
 • pracovní zařazení,
 • doba práce, po kterou bude zaměstnanec práci vykonávat,
 • místo výkonu práce,
 • den nástupu do práce,
 • informace o pracovních a mzdových podmínkách,
 • název a sídlo uživatele (objednatele),
 • místo výkonu práce,
 • doba trvání dočasného přidělení,
 • přidělení vedoucího pracovníka, který bude oprávněný přidělovat a kontrolovat práci zaměstnance,
 • podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby přidělení.

Personální agentura se musí postarat o to, aby jejich zaměstnanci pracovali za stejných pracovních a mzdových podmínek jako kmenoví zaměstnanci. Za splnění těchto náležitostí odpovídá jak agentura, tak i uživatel (objednavatel). 

Výpověď

Někdy se i přes veškerou snahu představa zaměstnanců a uživatelů nesejdou. Není na tom nic zvláštního, na tomto principu funguje celý pracovní trh. Naštěstí dohoda o pronájmu zaměstnanců je dost flexibilní a dá se snadno zrušit. Dohoda o pronájmu zaměstnanců se dá zrušit následujícími body:

 • dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem,
 • jednostranným prohlášením uživatele (objednatele) nebo pronajatého zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce (nesmí být pouze ve prospěch uživatele),
 • uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno,
 • způsobí-li zaměstnanec agentury škodu, bude uživatel (objednatel) požadovat náhradu po agentuře. Agentura pak bude požadovat náhradu škody po svém zaměstnanci,
 • v případě pracovního úrazu zaměstnance, který způsobil uživatel (objednavatel). Zaměstnanec může požadovat náhradu škody po uživateli (objednateli) nebo se obrátí na agenturu, která mu škodu zaplatí a následně to vykáže uživateli (objednateli).

Psali jsme také:

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Vánoční a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR