Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Outsourcing logistiky – nástroj přinášející progres a v důsledku i zajímavé konkurenční výhody

Outsourcing logistiky – nástroj přinášející progres a v důsledku i zajímavé konkurenční výhody

Doba čtení: 5 mins

O outsourcingu, tedy vyčlenění některých vedlejších činností firmy a jejich svěření jiné společnosti, jste zajisté už slyšeli. Tato služba je ve světě využívána od 80. let minulého století a těší se stále větší popularitě i u nás, v České republice. Jednou z hlavních oblastí outsourcingu je logistika. O co tedy přesně jde a jaké výhody přináší firmám outsourcing logistiky?

Na úvod je dobré říct, že outsourcing obecně představuje jeden z velmi účinných nástrojů na optimalizaci využití podnikových zdrojů. Protože vaše podpůrné procesy jsou přeneseny na specializované podniky, které častokrát mají v daném oboru mnohem více znalostí, zkušeností a dlouhodobě vypracované know-how, můžete se daleko lépe soustředit na procesy klíčové, které zůstávají – a mají zůstat – v kompetenci vaší firmy. Mezi faktory, které nejčastěji vedou firmy k tomu, aby sáhly po řešení logistických záležitostí prostřednictvím outsourcingu, patří totiž mnohdy velmi nedostatečné know-how či technické vybavení právě v této oblasti, s čímž specializovaná společnost snadno a rychle pomůže.

 

Tři stupně logistiky – tři způsoby spolupráce  

Celkem rozlišujeme tři stupně outsourcingu logistiky. Nejnižší stupeň je vhodný především pro malé podniky a spočívá v klasické objednávce potřebné služby a jejím zajištění dodavatelskou společností. Nejkomplexnější formu, tzv. 4 PL, pak vyhledávají zejména velké nadnárodní korporace. Jejím principem je kompletní optimalizace logistického řetězce. Jedná se o složitý proces, na jehož počátku obvykle bývá konzultace. Realizace zvoleného konceptu pak probíhá plně v režii logistické firmy. Mezi těmito dvěma stupni stojí 3 PL outsourcing, který je v České republice asi nejčastější. Zde přebírá logistická společnost odpovědnost za celý dodavatelský řetězec firmy nebo jeho část a realizuje domluvený výsledek.

 

Konkrétní úkony

Pokud budeme dávat outsourcingu v logistice již zcela jasný konkrétní obraz, půjde v Česku v první řadě o pomoc se skladováním.  Jedná se tedy o úkoly přímo související se skladováním – příjem zboží, vyskladňování zboží (často v režimu 24/7), koordinace objednávek a dodávek zboží, kontrola a třídění zboží, přeprava a pochopitelně i nutná administrativa. Vzhledem k tomu, že v posledních letech jsou tyto procesy spravovány elektronicky, je nedílnou součástí spolupráce i IT podpora (správa sítě a údržba hardwaru). Outsourcing logistiky je hojně využíván například v oblastech obchodu, zdravotnictví, výrobních procesů, avšak výjimkou nejsou ani e-shopy, jejichž zájem o tuto možnost v poslední době narůstá.  

 

Víte že?

Až 31 % IT procesů bylo v roce 2017 outsourcováno

 

Jaké výhody přináší outsourcing logistiky?

Díky tomu, že outsourcingové společnosti mají dostatek lidských zdrojů a zaběhnuté fungující systémy, mohou jejich pracovníci splnit nemalé množství úkolů v relativně krátkém čase. Pro odběratele to znamená za prvé snížení provozních nákladů (ve srovnání s případem, kdy by logistika měla být v kompetenci kmenových zaměstnanců podniku) a za druhé uvolnění časové kapacity lidských zdrojů pro klíčové procesy.

Uvolnění zdrojů či ušetření financí nicméně není zdaleka jedinou výhodou, která pro vás může vyplynout, pokud pověříte výkonem činností souvisejících se skladováním a dopravou externí firmu. Velmi častým jevem po takovém rozhodnutí bývá také zvýšení úrovně logistických služeb zadavatele – v konkrétní podobě zrychlení jednotlivých dodávek, větší spolehlivosti ohledně dodržování termínů nebo menší chybovosti.

Také sem patří fakt, že zatímco zodpovědnost i starosti spojené s provozováním skladů a část případných rizik přechází na logistickou firmu, kontrolu nad situací – jakožto zadavatel – máte stále vy. Logistické společnosti také disponují velkou flexibilitou, tudíž se mohou pružně přizpůsobit vašim požadavkům v případě nutnosti snížení či zvýšení rozsahu vykonávané činnosti, což v důsledku nezřídka přináší celkové zvýšení produktivity zadavatelského podniku. Smluvní partnery totiž můžete oslovit de facto kdykoliv a jste tak připraveni na nutnost řešení případných mimořádných situací či sezónních výkyvů.

V neposlední řadě je též třeba uvést skutečnost, že specializovaná firma nejenže přináší léty prověřené a osvědčené know-how, mnohdy rovněž přispěje novými strategiemi a nápady do rozvoje vašeho podnikání. Pokud dojde skutečně k efektivní synergické spolupráci, výsledek v podobě větší spokojenosti zákazníků a dlouhodobých obchodních partnerství na sebe jistě nenechá dlouho čekat.  

 

Psali jsme také:

Vánoční  a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...
Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Kurzy řidiče VZV WORKINTENSE

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Profese řidiče vysokozdvižného vozíku (řidič VZV) je na trhu práce velmi poptávaná....

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Psychodiagnostické metody výběru zaměstnanců

Psychodiagnostika - o co jde?

Psychodiagnostika – pomocný nástroj, který umožňuje vyhledat nového zaměstnance na poptávanou pozici či plánovat osobní rozvoj zaměstnanců...

Stránky

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR