Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / Kdy se vyplatí brigádníci

Kdy se vyplatí brigádníci

Reading time: 3 mins
Kdy se vyplatí brigádníci

Covidová opatření se postupně rozmělňují, začínají letní měsíce a s nimi i každoroční poptávka po brigádnících. Zde je nutné upozornit, že pracovní právo České republiky pojem “brigáda” nezná. Jedná se tak o práce konané mimo pracovní poměr, případně o krátkodobé pracovní poměry na dobu určitou. Abyste při zaměstnávání brigádníků nešlápli vedle a vždy dodrželi literu zákona, níže přinášíme stručný přehled. 

Několik slov k brigádníkům

Na brigádu můžete zaměstnat jen osobu, které již bylo 15 a má ukončenou povinnou školní docházku. Mladší osoby brigádně pracovat nesmějí. Je to z důvodu ochrany dětské práce. S brigádníkem vždy podepište pracovní smlouvu. V opačném případě se jedná o práci na černo a vy se tak vystavujete vysokým pokutám od Inspektorátu práce. Ten může udělit zaměstnavateli pokutu až ve výši 10 000 000 korun, nejmenší částka činí 50 000 korun. Bez postihu nevyvázne ani zaměstnanec. Inspektorát práce mu může udělit pokutu až do výše 100 000 korun. V případě cizinců přijdou o pracovní povolení, povolení k pobytu a budou deportováni do své vlasti. Jak vidno, práce na černo se opravdu nevyplácí.

DPČ

Společnosti nejčastěji zaměstnávají brigádníky na dohodu o provedení práce (dále jen DPP) a dohodu o pracovní činnosti (dále jen DPČ). O DPP jsme se blíže bavili v článku “Dohoda o provedení práce”, a proto se nyní zaměříme na zaměstnávání formou dohody o pracovní činnosti. Při zaměstnávání na DPČ může pracovník odpracovat více než 300 hodin v kalendářním roce. Nicméně i tato forma má svá omezení. Zaměstnanec může vykonávat pouze polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzováno za celou dobu platnosti dohody, nejdéle však za 52 týdnů), takže se de facto jedná o zkrácený úvazek. K DPČ se váže pár dalších zajímavostí. Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené. Podobné je to i s odměnou za vykonanou práci. České právní normy nedovolují, aby odměna z DPČ byla nižší než minimální mzda, tzn. hodinová odměna vycházející z aktuální minimální mzdy. 

DPČ náležitosti

Aby byla dohoda o pracovní činnosti platná, musí obsahovat zejména následující náležitosti:

  • Musí být uzavřena v písemné podobě, přičemž jednu část si nechá zaměstnavatel a druhou dostane zaměstnanec.
  • Musí zde být jasně definovaní správci, tzn. subjekt, který smlouvu uzavírá a zaměstnanec.
  • Musí zde být uveden druh sjednané práce
  • Musí zde být uveden sjednaný rozsah pracovní doby 
  • Musí zde být ujednáno období, na které se smlouva uzavírá
  • Nicméně existují i smlouvy, které jsou uzavřené na dobu neurčitou

Psali jsme také:

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Vánoční  a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR