Novinky & Události
You are here:
  1. Domů
  2. / Aktuality
  3. / 7 důvodů, proč jsou dočasní zaměstnanci vhodným řešením pro vaše podnikání

7 důvodů, proč jsou dočasní zaměstnanci vhodným řešením pro vaše podnikání

Reading time: 5 mins

Proces dočasného zaměstnávání, tzv. temporary staffing, patří ve světě k běžným typům zaměstnaneckého poměru. Také na českém trhu začíná pomalu, ale jistě nacházet své stabilní místo. Tato skutečnost souvisí jednak s faktem nízké nezaměstnanosti - volné pozice v současnosti výrazně převyšují počet uchazečů o danou práci (a proto se jeví jako efektivní řešení obsadit pozice dočasnými zaměstnanci), jednak s celkovou proměnou našeho pracovního trhu. Stále více společností se zaměřuje na realizaci krátkodobých či dokonce jednorázových projektů. Vznikají nové firmy, start-upy, které velmi často bojují s potřebou dalších pracovníků na jedné straně a nedostatkem rozpočtu pro jejich nábor na straně druhé. V těchto situacích může být služba temporary staffing vítanou a účinnou pomocí. Dočasné zaměstnávání má též výborné využití v případě sezónních prací (např. v létě) a protože se jedná o nábor na dobu určitou, lze se s ním setkat i v případě pokrytí zástupu za absenci z důvodu dlouhodobější nemoci nebo mateřské dovolené. Patříte k zaměstnavatelům, kteří  zvažují přijetí dočasných zaměstnanců do svého týmu? Zde jsou důvody, proč by tento krok mohl pomoci třeba právě vám:

 

Flexibilita

Asi nejčastějším důvodem, pro který se podniky uchylují k náboru dočasných zaměstnanců, je flexibilita. Většinou jsou smlouvy mezi vámi a agenturou koncipovány tak, abyste mohli s minimální reakční dobou pohodlně snížit či zvýšit počet přijatých pracovníků dle aktuálních potřeb firmy. Tato možnost dovolí vaší společnosti pružně reagovat na veškeré změny v poptávce po vašem zboží nebo službách.

 

Snížení časových i finančních nákladů souvisejících se zaměstnanci

Kromě administrativních náležitostí jsou kompetencí personální agentury též náklady spojené s výkonem práce najatých lidí. Už samotný recruitment je v rukou agentury – kandidáti procházejí důkladným výběrem a musí splnit mnohdy přísná kritéria. Posléze se vytvoří finální seznam kandidátů, z něhož si již vyberete toho pravého/ty pravé. Před nástupem do zaměstnání bude mít nový pracovník zařízené též ubytování, způsob dojíždění do práce, příp. uniformu a další nezbytnosti. Zodpovědnost ohledně mezd, nemocenských, placeného volna vám také nyní odpadne, protože se za vás o všechno postará zprostředkující agentura. 

 

Rozmanitost oborů

V prvních letech po sametové revoluci bylo slovní spojení agentura práce dáváno do souvislosti především s letními studentskými brigádami. To dnes samozřejmě již neplatí. Přestože se dočasné zaměstnávání zatím stále ještě týká hlavně nekvalifikovaných profesí, tedy dělníků nebo řemeslníků, čím dál tím více kvalifikovaných lidí také začíná hledat své uplatnění právě touto cestou. Přes službu temporary staffing tedy lze nezřídka najít i recepční, překladatele či odborníky v IT. Během letošního roku stoupla poptávka zejména po dočasných pozicích v administrativě.

 

Rozmanitost úvazků

Dnešní doba přeje různým typům zaměstnání. Již nemusíme spoléhat jen na tzv. plný úvazek – je možné nabírat pracovní síly na úvazek poloviční, pokud si to situace žádá, a ani flexibilní pracovní doba už není výjimkou. V rámci smlouvy s agenturou o dočasném zaměstnávání samozřejmě lze přizpůsobit typ úvazku potřebám vaší firmy, proto také máte větší šanci nalézt přesně ty zaměstnance, které v danou chvíli potřebujete.

 

Podstatně menší administrativní zatížení

Protože se jedná o smlouvu, která je uzavřena mezi pracovníkem a agenturou (a zároveň mezi agenturou a vámi), jsou přidělení lidé smluvně zaměstnáni u agentury a nikoliv u vás. Z toho vyplývá pro vás velká výhoda – veškeré administrativní záležitosti související s náborem jsou přeneseny na bedra personální agentury. Ta je zastoupena manažerem, který kontroluje personál a řeší operativní záležitosti. Rizika spojená se zaměstnanci jsou rovněž přenesena na starost agentuře.

 

Nedochází k poklesu produktivity

Pakliže společnost akutně potřebuje posílit lidské zdroje, je nucena velkou část své energie, časových i finančních možností vložit do složitého procesu náboru, výběru vhodného kandidáta a jeho zaškolení ve zkušební době. Velmi často v důsledku toho dochází v daném přechodném období k většímu či menšímu poklesu produktivity. To se v případě dočasných zaměstnanců vůbec nemusí stát – personál, který již absolvoval nábor a zaškolení u agentury, je vám od samého začátku plně při ruce a tak je možné i nadále plnit termíny a zachovat stejnou míru produktivity práce.

 

Snazší ukončení pracovního poměru  

Možnost flexibilně snížit či zvýšit počet pracovníků byla mezi přednostmi služby temporary staffing zmíněna hned v úvodu. Kromě pružné reakce na změny tato flexibilita přináší ještě jednu výhodu. Tou je skutečnost, že ukončení pracovního poměru ještě před sjednaným datem je zde poněkud snazší než v případě kmenových zaměstnanců. V případě nutnosti hromadného propouštění nebo nespokojenosti zaměstnavatele s výkonem práce jsou tak záležitosti spojené s výpovědí značně jednodušší.

 

Jak vyplývá z výše zmíněných témat, výhody dočasného zaměstnávání skutečně nejsou nezanedbatelné. Pokud navíc využijete služeb kvalitní personální agentury, minimalizuiete tím možná rizika. Věříme, že dočasné zaměstnávání je progresivním a praktickým řešením pro současnost i nejbližší budoucnost a pokud se pro něj rozhodnete, rádi vám budeme k dispozici.

Psali jsme také:

Zaměstnávání v době koronaviru

Zaměstnávání v době koronaviru

Česká republika zažívá v poslední době něco, co v moderních dějinách nezažila. Infekční onemocnění Covid-19 nás donutilo změnit naše zvyky. Například...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Outsourcing výroby - převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou výrobků

Outsourcing výroby

Pod pojmem outsourcing výroby si můžeme představit převod celého procesu výroby či pouze jejích dílčích částí na externího dodavatele.

...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem - Workintense

Nostrifikace. Komplexní průvodce celým procesem

Uznání vzdělání v České republice patří k jedné ze stěžejních záležitostí, se kterými se setká téměř každý cizinec. Tak zvaná nostrifikace je...

5 ověřených rad pro brigádníky, které zvýší šanci na získání práce

5 ověřených rad pro brigádníky pro získání práce

Pokud jste se rozhodli hledat práci nebo brigádu pomocí personální agentury, tak zde naleznete 5 ověřených rad, které mohou opravdu zvýšit šanci na...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

Vánoční  a novoroční přání "Europa WORKINTENSE" 2020

Vánoční a novoroční přání "Europa...

Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví,...

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Kurzy řidiče VZV WORKINTENSE

Kurzy řidiče vysokozdvižných vozíků (řidič VZV) WORKINTENSE

Profese řidiče vysokozdvižného vozíku (řidič VZV) je na trhu práce velmi poptávaná....

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Každoroční teambuilding společnosti Europa...

Zaměstnanci ze všech našich oddělení se sešli na jednom místě a téma tohoto teambuildingu bylo:

Shrnutí dosažených cílů za rok 2019...

Stránky

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR