Přejít k hlavnímu obsahu

Jaké testy se nejčastěji používají při recruitmentu nových pracovníků

Read time: 6 minut
Jaké testy se nejčastěji používají při recruitmentu nových pracovníků

O tom, že nábor pracovníků je věda, jsme psali již mnohokrát. Můžete mít nejmodernější počítačové systémy, velmi silné know-how a bohatý rozpočet, jenže bez správných lidí stejně budete zaostávat v konkurenci ostatních podnikatelů. Jsou to právě lidé, kteří tvoří páteř každé firmy a na nichž do určité míry závisí, jak se Vaší společnosti bude dařit. Samotné výběrové řízení je náročné na čas i na peníze a v konečném důsledku si stejně nemůžete být zcela jisti tím, že jste vybrali skutečně nejlepšího kandidáta. Proto se stává oblíbenou metodou personalistů testovat při recruitmentu nové uchazeče o práci. Správně zvolené testy dokáží prozradit o zájemci více informací, než by Vám pravděpodobně řekl sám od sebe. Zde je třeba zdůraznit, že testy nejsou všemocné a slouží spíše jako doplněk personalistům při hledání a recruitmentu nových kolegů.

Jaké nejčastější testy se používají

Simulace reálných případů z praxe

Jedná se o velmi rozšířený test, při kterém hodnotitelé sledují, jak si s nenadálou situací dokáže testovaný poradit. Přijímá-li firma například novou posilu do zákaznického servisu, hodnotitelé bedlivě sledují, jaký má uchazeč hlasový projev a zda dokáže ve stresu zachovat chladnou hlavu a v klidu srozumitelně vysvětlit, proč objednané zboží stále nedorazilo ke svému adresátovi. Z podobného ranku jsou i případy, kdy sice dorazilo v pořádku, ale bylo jiné, než si zákazník objednal nebo případ, kdy objednávka dorazila včas a v pořádku, ale chybí u ní český návod, což garantují české právní předpisy. Ve všech těchto případech se při recruitmentu zjišťuje, jak je zájemce o práci vyrovnaný a zda dokáže zachovat profesionální přístup v konfliktních situacích.

Stejně tak obchodní zástupci musí být výmluvní a dokonale znát produkt, který prodávají. Jejich hlasový projev by měl být kultivovaný a neměla by je zaskočit sebezvláštnější otázka. Personalisté tím kromě verbálního projevu hodnotí i postřeh a schopnost poradit si v každé situaci.

Simulací v reálných situacích je v rámci recruitmentu samozřejmě daleko víc, proto jsme vybrali jen ty nejčastější.

Assessment centrum (AC)

Jednou z nejpoužívanějších metod při náboru nových zaměstnanců představuje Assessment centrum. Jedná se o způsob výběru, který vychází ze srovnávání kandidátů během skupinových i individuálních modelových cíleně navozených situacích. Při absolvování AC v rámci recruitmentu není důležité vybrat zájemce, jenž na sebe upoutal největší pozornost, ale zjistit individuální kvality všech zúčastněných a na základě tohoto poznání vytipovat člověka, který nejlépe zapadne do týmu.

Testy inteligence

Další oblíbený nástroj, který se používá při náboru zájemců o zaměstnání. Zde však musíme vysvětlit pár “zaručených pravd”, které se k těmto testům váží. V prvé řadě neexistuje jeden univerzální test, jenž by absolvovali všichni účastníci na všech typech pozic. Mnohem snadněji se setkáme s testem, jež má určit oblast, ve které uchazeč vyniká. Kromě testu všeobecné inteligence se při recruitmentu často setkáme s testy zaměřenými na numerické myšlení nebo testy zkoumající verbální myšlení. Každý IQ test zkrátka zkoumá soubor vlastností, jež jsou důležité právě pro výkon v dané společnosti.

Klasické IQ testy, jež známe za školních škamen, jsou určené pouze pro děti a vyhodnocují míru úspěšnosti v dalším studiu. Oproti nim má dospělý člověk již zaběhnuté své zvyky a během života nashromáždil řadu životních zkušeností, proto jsou tyto testy pro dospělou populaci nevhodné.

U testů inteligence je pak důležité zmínit ještě jeden faktor. Vždy by ho měli provádět a vyhodnocovat zkušení psychologové, protože jen tak bude zajištěna objektivita a správné vyhodnocování výsledků. Řada zájemců o práci si udělá doma IQ test, aby se lépe připravili na recruitment, ale toto jednání důrazně nedoporučujeme. Zejména proto, že na internetu narazíte také na nekvalitní testy, u nichž není jasné, kdo je zadával, ani není jasné, kdo výsledky interpretoval.

Psychologické testy

Někdy se používá pojem “psychodiagnostika” a ve svém životě se s ní setkala řada lidí. Jedná se o soubor psychologických testů a pomocí cíleně mířených otázek objevují slabá i silná místa uchazečů o zaměstnání. Na základě vyhodnocení výsledků lze pak určit, na jakou práci se hodíte více a na kterou méně či pro kterou profesi máte potenciál. Testy mívají různou formu, v rámci recruitmentu budete například hodnotit barvy (tzv. Psychologický význam barev, který jako první objevili v Japonsku) nebo budete dostávat sofistikované otázky typu: Kolik semaforů se nachází v našem hlavním městě apod.

Osobnostní dotazníky

V této sféře se nejčastěji používá Multifaktorový osobnostní dotazník, jež je zaměřen na osobnost dotazovaného s širokým využitím napříč všemi oblastmi personalistiky a práce s lidskými zdroji. Je výchozím stavebním kamenem komplexnějších diagnostických baterií. Pomocí tohoto dotazníku se během recruitmentu zjišťuje u kandidátů především základní osobnostní nastavení, vnímání světa a způsob rozhodování včetně preferovaných činností.

Testy vs. dotazník

Osobnostní dotazník je postaven na odpovědích respondentů a z tohoto titulu dokáže měřit referovaný styl chování, který je postavený na sebehodnocení. Součástí dotazníku je určitá volnost, kdy se může dotazovaný od práce zvednout a dát si třeba kratší přestávku. I v této situaci dokáží personalisté dobře odhadnout osobnostní rysy a morální kvality člověka.

Oproti tomu testy schopností všeobecné inteligence měří současně praktické schopnosti a celkovou kapacitu. V praxi se jí říká potenciál. Tyto testy jsou pro zájemce z řad recruitmentu náročnější, protože se při nich kalkuluje s únavou (podobně jako třeba Assessment centra).

K psychodiagnostickým metodám patří vedle osobnostních dotazníků a výkonových testů také testy projektivní a rovněž sociometrie.

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“