Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy a triky pro efektivní vedení pracovního týmu

Read time: 5 minut
Tipy a triky pro efektivní vedení pracovního týmu

Známé pořekadlo praví, že každý řetěz je silný pouze do té míry, do jaké míry je nejsilnější jeho nejslabší článek. Stejnou parafrázi lze použít i v případě pracovních týmů, a proto je velmi důležité, jakými kolegy se vedoucí pracovník obklopí. Dobrý manažer si je vědom toho, že musí své podřízené stále motivovat a stále vysvětlovat, kam a proč jeho oddělení kráčí. Pro efektivní vedení týmu je vzájemná spolupráce jednou z klíčových oblastí. Manažer musí být dobrým vůdcem a také dobrým psychologem, protože na každého člena fungují jiné přístupy. Jednou z nejdůležitějších schopností vedoucích pracovníků je umění delegovat úkoly na své podřízené (detailně jsem o tom psali v článku “Manažer a jeho úloha ve firmě”).

Základem je motivace

Asi žádný zaměstnavatel nechce pracovníky, kteří si jdou pracovní dobu tzv. odsedět. Naopak od zaměstnanců očekávají vlastní iniciativu a aktivní přístup. Jenže ne vždy se očekávání střetnou s realitou. Právě proto je schopnost přenést entuziasmus na své podřízené jednou z nejnáročnějších úloh manažera. Pakliže se mu podaří přesvědčit svůj tým o tom, že je jejich práce důležitá, odpovědná a dává smysl, sami zaměstnanci uvidí své pracovní úkoly v jiném světle a snadněji se vybičují k nejvyšším výkonům. Ideálním výstupem je, když si sám pracovník řekne “Když v týmu vím, co a proč to dělám, dělám to s chutí.“

Spolupráce jako součást efektivního vedení týmu   

Další nezbytnou podmínkou pro efektivní vedení týmu je vzájemná spolupráce. V málokteré firmě dlouhodobě vydrží solitéři, jelikož naprostá většina organizaci vyžaduje týmový přístup. Většina lidí (až na výjimky) jsou společenští tvorové a v rámci své práce potřebují být v kontaktu s ostatními lidmi. Naučte je, že vzájemnou spoluprací dokážou dělat věci rychleji a efektivněji.

Klíčová je postava manažera

Na manažerovi závisí, do jaké míry bude jeho tým výkonný. Začíná to již složením samotného týmu a pokračuje správnou motivací. Jak už bylo naznačeno v úvodu článku, jednou z nejdůležitějších schopností manažera je delegovat úkoly na své podřízené.

Tato část manažerských schopností však nebude v reálu fungovat, pokud manažer svým podřízeným nevěří a je zvyklý všechno dělat sám. V této souvislosti mluvíme o sydromu nezastupitelnosti. Správný manažer se neobává toho, že ho šikovnější podřízený zastíní a nedělá mu problém delegovat činnosti na ostatní členy týmu.

Chce-li být nadřízený skutečnou autoritou, řídí se známým latinským rčením “VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT”, neboli Slova povzbuzují, příklady táhnou. Ač se to může na první pohled zdát nevěrohodné, členové týmu skutečně napodobují chování svého nadřízeného.

V neposlední době dobrý manažer stále studuje novinky v oboru a hltá nové trendy v oblasti managementu. Jen takto je efektivní vedení týmu dostateně silné na to, aby zvládlo turbulentní prostředí se všemi krizemi a propady, které jsou nedílnou součástí českého podnikatelského světa.

Nejčastější chyby při řízení týmů

Abychom mohli zmínit všechny aspekty efektivního vedení týmu, musíme se zaměřit  i na nejčastější chyby, kterých se v podnikání dopouštíme.

  • Nevhodné styly vedení.  Často se jedná o direktivní styly vedení, které jsou dnes již překonané.
  • Špatné zadávání úkolů. Vedení nedokáže jasně určit které úkoly jsou prioritní, což vede k nežádoucí kumulaci celkové nepřehlednosti.
  • Nefungující zpětná vazba. V horších případech vedení svým zaměstnancům feedback vůbec neposkytuje, v ostatních případech je zpětná vazba zvolena ve špatný čas a na špatném místě. O špatné formě feedbacku se snad ani nemá smysl zmiňovat.
  • Destruktivní kritika. Kritiku nemá rád nikdo, ale moudří zaměstnanci pochopí, že konstruktivní kritika pomáhá zkvalitňovat jejich práci. Oproti tomu destruktivní kritika slouží pouze k tomu, aby si nadřízený ulevil od svého vzteku.
  • Nedostatek pochvaly. Pochvala nic nestojí a zároveň ukáže pracovníkovi, že svoji práci dělá kvalitně. Česká republika je obecně na pochvaly velmi skoupá a v korporátním prostředí to platí dvojnásob.
  • Nízké využití potenciálu lidí. V mnoha firmách absolvují zaměstnanci řadu školeni, která mají za cíl navýšit erudaci svých pracovníků, Ne každá firma je však nakloněna tomu, aby si její zaměstnanci v rámci pracovní náplně doplňovali vzdělání.
  • Nezvládnutá motivace podřízených. V řadě podniků motivaci zaměstnanců vůbec neřeší. Z dlouhodobého hlediska si tak zadělávají na vysokou fluktuaci pracovníků, protože průběžné vzdělávání v rámci práce vnímá mnoho zaměstnanců jako důležitý benefit.

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“