Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy a triky pro efektivní vedení pracovního týmu

Read time: 5 minut
Tipy a triky pro efektivní vedení pracovního týmu

Známé pořekadlo praví, že každý řetěz je silný pouze do té míry, do jaké míry je nejsilnější jeho nejslabší článek. Stejnou parafrázi lze použít i v případě pracovních týmů, a proto je velmi důležité, jakými kolegy se vedoucí pracovník obklopí. Dobrý manažer si je vědom toho, že musí své podřízené stále motivovat a stále vysvětlovat, kam a proč jeho oddělení kráčí. Pro efektivní vedení týmu je vzájemná spolupráce jednou z klíčových oblastí. Manažer musí být dobrým vůdcem a také dobrým psychologem, protože na každého člena fungují jiné přístupy. Jednou z nejdůležitějších schopností vedoucích pracovníků je umění delegovat úkoly na své podřízené (detailně jsem o tom psali v článku “Manažer a jeho úloha ve firmě”).

Základem je motivace

Asi žádný zaměstnavatel nechce pracovníky, kteří si jdou pracovní dobu tzv. odsedět. Naopak od zaměstnanců očekávají vlastní iniciativu a aktivní přístup. Jenže ne vždy se očekávání střetnou s realitou. Právě proto je schopnost přenést entuziasmus na své podřízené jednou z nejnáročnějších úloh manažera. Pakliže se mu podaří přesvědčit svůj tým o tom, že je jejich práce důležitá, odpovědná a dává smysl, sami zaměstnanci uvidí své pracovní úkoly v jiném světle a snadněji se vybičují k nejvyšším výkonům. Ideálním výstupem je, když si sám pracovník řekne “Když v týmu vím, co a proč to dělám, dělám to s chutí.“

Spolupráce jako součást efektivního vedení týmu   

Další nezbytnou podmínkou pro efektivní vedení týmu je vzájemná spolupráce. V málokteré firmě dlouhodobě vydrží solitéři, jelikož naprostá většina organizaci vyžaduje týmový přístup. Většina lidí (až na výjimky) jsou společenští tvorové a v rámci své práce potřebují být v kontaktu s ostatními lidmi. Naučte je, že vzájemnou spoluprací dokážou dělat věci rychleji a efektivněji.

Klíčová je postava manažera

Na manažerovi závisí, do jaké míry bude jeho tým výkonný. Začíná to již složením samotného týmu a pokračuje správnou motivací. Jak už bylo naznačeno v úvodu článku, jednou z nejdůležitějších schopností manažera je delegovat úkoly na své podřízené.

Tato část manažerských schopností však nebude v reálu fungovat, pokud manažer svým podřízeným nevěří a je zvyklý všechno dělat sám. V této souvislosti mluvíme o sydromu nezastupitelnosti. Správný manažer se neobává toho, že ho šikovnější podřízený zastíní a nedělá mu problém delegovat činnosti na ostatní členy týmu.

Chce-li být nadřízený skutečnou autoritou, řídí se známým latinským rčením “VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT”, neboli Slova povzbuzují, příklady táhnou. Ač se to může na první pohled zdát nevěrohodné, členové týmu skutečně napodobují chování svého nadřízeného.

V neposlední době dobrý manažer stále studuje novinky v oboru a hltá nové trendy v oblasti managementu. Jen takto je efektivní vedení týmu dostateně silné na to, aby zvládlo turbulentní prostředí se všemi krizemi a propady, které jsou nedílnou součástí českého podnikatelského světa.

Nejčastější chyby při řízení týmů

Abychom mohli zmínit všechny aspekty efektivního vedení týmu, musíme se zaměřit  i na nejčastější chyby, kterých se v podnikání dopouštíme.

  • Nevhodné styly vedení.  Často se jedná o direktivní styly vedení, které jsou dnes již překonané.
  • Špatné zadávání úkolů. Vedení nedokáže jasně určit které úkoly jsou prioritní, což vede k nežádoucí kumulaci celkové nepřehlednosti.
  • Nefungující zpětná vazba. V horších případech vedení svým zaměstnancům feedback vůbec neposkytuje, v ostatních případech je zpětná vazba zvolena ve špatný čas a na špatném místě. O špatné formě feedbacku se snad ani nemá smysl zmiňovat.
  • Destruktivní kritika. Kritiku nemá rád nikdo, ale moudří zaměstnanci pochopí, že konstruktivní kritika pomáhá zkvalitňovat jejich práci. Oproti tomu destruktivní kritika slouží pouze k tomu, aby si nadřízený ulevil od svého vzteku.
  • Nedostatek pochvaly. Pochvala nic nestojí a zároveň ukáže pracovníkovi, že svoji práci dělá kvalitně. Česká republika je obecně na pochvaly velmi skoupá a v korporátním prostředí to platí dvojnásob.
  • Nízké využití potenciálu lidí. V mnoha firmách absolvují zaměstnanci řadu školeni, která mají za cíl navýšit erudaci svých pracovníků, Ne každá firma je však nakloněna tomu, aby si její zaměstnanci v rámci pracovní náplně doplňovali vzdělání.
  • Nezvládnutá motivace podřízených. V řadě podniků motivaci zaměstnanců vůbec neřeší. Z dlouhodobého hlediska si tak zadělávají na vysokou fluktuaci pracovníků, protože průběžné vzdělávání v rámci práce vnímá mnoho zaměstnanců jako důležitý benefit.

 

10 top Online Casino platební řešení, aby zvážila

Google Pay je inovativní online platební platforma, která si získává popularitu v novozélandském kasinovém průmyslu. Jak se blíží rok 2024, je nezbytné pochopit výhody používání Google Pay v online kasinech. Jednou z významných výhod je pohodlí, které nabízí hráčům, což jim umožňuje provádět okamžité a bezpečné vklady a výběry pouhými několika klepnutími na jejich mobilní zařízení. Bezproblémová integrace Google Pay s různými online kasiny zajišťuje bezproblémový a uživatelsky přívětivý zážitek. Google Pay navíc poskytuje další vrstvu zabezpečení pomocí šifrovací technologie k ochraně finančních informací uživatelů. To uklidňuje mysl hráčů, protože vědí, že jejich transakce jsou bezpečné a zabezpečené. Kromě toho používání Google Pay v online kasinech umožňuje hráčům využívat různé propagační akce a bonusy Exkluzivní pro tento způsob platby. Tyto pobídky mohou zvýšit celkový herní zážitek a zvýšit šance na výhru. S rostoucí popularitou na Novém Zélandu nyní řada renomovaných online kasin přijímá Google Pay jako preferovanou možnost platby. Jedním z takových kasin je Monty Casinos, které je známé svým rozsáhlým výběrem her a velkorysými bonusy. Když se hráči rozhodnou hrát na platformách, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou si užít plynulý a bezproblémový herní zážitek a zároveň těžit z pohodlí a bezpečnosti tohoto moderního platebního řešení. Závěrem lze říci, že s blížícím se rokem 2024 se Google Pay chystá stát se převládající platební metodou v novozélandském online kasinovém průmyslu. Jeho pohodlné funkce, vysoké bezpečnostní standardy a exkluzivní propagační nabídky z něj činí atraktivní volbu pro hráče. Využitím platforem, jako jsou kasina Monty, která přijímají Google Pay, mohou hráči maximalizovat svůj herní zážitek a zároveň si užívat rychlých a bezpečných transakcí. Vzhledem k tomu, že popularita Google Pay stále roste, mohou hráči v příštím roce očekávat ještě širší přijetí této Platební metody mezi online kasiny. Chcete-li prozkoumat výhody kasina Google Pay na Novém Zélandu, navštivte Monty Casinos ještě dnes.