Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro vedoucí při řízení týmu

Read time: 5 minut
Tipy pro vedoucí při řízení týmu

Řízení týmu je pro každého manažera nesmírně důležité, protože záleží na schopnosti týmu, jak budou dosahovat cíle a splňovat očekávání. Zde jsou některé tipy pro manažery v oblasti řízení týmu:

Vytvářejte a udržujte dobré vztahy se svým týmem: Nutnou podmínkou je, abyste se snažili navázat dobré vztahy se svým týmem, protože to pomůže zlepšit komunikaci a spolupráci. Snažte se být otevření a přístupní pro dotazy a připomínky svých kolegů a vždy se snažte být pozitivní a podporující.

Stanovení cílů a očekávání: Je důležité, abyste stanovili jasné cíle a očekávání pro svůj tým, aby věděli, co od nich očekáváte. To také pomůže zajistit, že všichni jsou na stejné stránce a pracují na dosažení společných cílů.

Zajišťování dostatečného školení a rozvoje: Je podstatné zajistit, aby vaši zaměstnanci měli dostatečné školení a rozvoj, aby byli schopni plnit své úkoly efektivně. To může zahrnovat interní školení, účast na externích kurzech nebo dokonce studium na vysoké škole.

Podpora work-life balance: Klíčovou činností také je, abyste podporovali work-life balance svých zaměstnanců, aby se cítili na pracovišti šťastnější a měli větší motivaci. To může zahrnovat flexibilní pracovní doby nebo možnost práce z domova.

Vedení týmu příkladem: Jako manažer byste měli vést tým příkladem a být profesionální a odpovědní. To znamená dodržovat pracovní postupy a pravidla a být vždy ochotni pomoci svým kolegům při řešení problémů.

Vytváření příležitostí pro týmovou spolupráci: Další klíčovou složkou je, abyste vytvářeli příležitosti pro týmovou spolupráci, protože to pomůže zlepšit komunikaci a spolupráci mezi členy týmu. Můžete to udělat například tím, že pořádáte týmové akce nebo teambuildingové aktivity.

Poskytování zpětné vazby: Zaměstnanci také potřebují zpětnou vazbu, aby věděli, jak si vedou a kde se mohou zlepšit. Zpětná vazba by měla být konstruktivní a měla by pomoci zaměstnancům rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Udržování pozitivní pracovní atmosféry: Vytvářet a udržovat pozitivní pracovní atmosféru je další klíčovou dovedností manažera, protože pomůže zlepšit motivaci a produktivitu zaměstnanců. Můžete to udělat například tím, že budete pozitivní a podporující, budete se snažit vyřešit problémy rychle a efektivně a budete se snažit udržovat pracovní prostředí čisté a příjemné.

Zajištění příležitostí pro osobní a profesní růst: Poskytování příležitostí zaměstnancům pro osobní a profesní růst pomůže zlepšit jejich motivaci a zájem o práci.

Zajištění bezpečnosti a pohodlí zaměstnanců: Je nezbytné, abyste se postarali o bezpečnost a pohodlí svých zaměstnanců, protože to pomůže zlepšit jejich pohodu a produktivitu v práci. Můžete to udělat například tím, že zajistíte odpovídající vybavení a prostředí pro práci, budete pravidelně kontrolovat bezpečnostní opatření a školit zaměstnance o bezpečnosti v práci.

Vedení přátelské a otevřené komunikace: Pro další prohloubení důvěry a spolupráce mezi manažerem a zaměstnancem je důležité vést přátelskou a otevřenou komunikaci se svými zaměstnanci. Docílíte toho tím, že budete vždy ochotní naslouchat názorům a obavám zaměstnanců a že budete otevření k diskusi a změnám.

Zajištění rovnosti a spravedlnosti: Rovnost a spravedlnost jsou klíčem k úspěchu, jelikož pomůže zlepšit důvěru a spokojenost v práci vašich zaměstnanců. Spravedlivost při rozdělování úkolů a odměn a respektování individuální potřeby a schopnosti každého zaměstnance jsou jednou z cest, jak toho docílit.

Budování důvěry a loajality: Nakonec je důležité, abyste budovali důvěru a loajalitu mezi sebou a svými zaměstnanci, protože to pomůže udržet dobré zaměstnance a zlepšit kvalitu práce.

Závěrem je třeba zdůraznit, že úspěšné řízení týmu je klíčové pro úspěch jakéhokoliv podnikání. Manažeři by měli vždy dbát na to, aby se snažili zlepšovat efektivitu týmu a podporovat rozvoj a motivaci svých zaměstnanců. Je důležité také vytvářet přátelské a otevřené prostředí pro komunikaci a spolupráci, zajišťovat rovnost a spravedlnost a budovat důvěru a loajalitu mezi sebou a zaměstnanci. Pokud budou manažeři dodržovat tyto tipy pro řízení týmu, budou mít větší šanci na úspěch a budou schopni dosáhnout cílů svého podnikání.

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“