Novinky & Události
You are here:
 1. Domů
 2. / Aktuality
 3. / Jak se připravit na pohovor

Jak se připravit na pohovor

Reading time: 6 mins
Jak se připravit na pohovor

Ucházeli jste se o práci a přizvali si Vás k osobnímu setkání? Výborně, to znamená, že jste svým profilem zaujali. Teď Vás čeká druhý krok, totiž samotný pohovor. Abyste si dobře rozjeté výběrové řízení zbytečně nezkazili, musíte se na osobní setkání dobře připravit. Zde více než kde jinde platí, že štěstí přeje připraveným. Jak se připravit na pohovor najdete v našem článku.

První dojem

Personalisté jsou také jenom lidi, a proto je velmi důležitý první dojem, který uděláte. A jak to tak bývá, první dojem se dělá pouze jednou. Mějte na paměti, že člověkovi, který s Vámi povede pohovor, stačí 30 vteřin na to, aby si na Vás vytvořil názor. Z tohoto důvodu se vyplatí první dojem nepodceňovat. Začíná to samotným příjezdem na místo konání pohovoru. Snad nic nezapůsobí tak špatně, jako když přijedete pozdě. Proto si dopředu vyhledejte spojení (MHD, auto, vlak) a příjezdové časy. Nechte si minimálně půlhodinovou rezervu pro neočekávané události (vlak bude mít zpoždění, nenastartujete auto a podobně). Počítejte s tím, že na recepci firmy byste měli být přibližně 5 – 10 minut před domluvenou schůzkou. Výzkumy ukazují, že muži přemýšlejí o tom, co na pohovoru budou říkat, zatímco ženy uvažují nad tím, jak budou vypadat. Ve skutečnosti jsou důležité obě složky. Oblečení vždy volte podle typu nabízené pozice a firemní kultury. Zatímco některé společnosti vyžadují dress code (například banky), u jiných si vystačíte s civilnějším oblečením (typicky třeba reklamní agentury). Pakliže si nejste zcela jistí, jak se na pohovor obléknout, zeptejte se osoby, která s Vámi rozhovor povede. Tak budete mít jistotu, že nezpůsobíte faux pas a personalista uvidí Váš zájem. 

Základem úspěchu jsou informace

Informace sbírejte již ve fázi, kdy odpovídáte na pracovní nabídku. Měli byste mít alespoň rámcovou představu o tom, co inzerovaná pozice obnáší. V rámci zjišťování informací si pročtěte firemní web. Získáte tak představu o tom, s čím daná společnost obchoduje, jaká je její firemní kultura nebo jak si stojí v konkurenci ostatních společností. Tyto informace se Vám budou hodit ve chvíli, kdy se Vás personalista zeptá, co víte o jejich společnosti a také je můžete využít v okamžiku, kdy dostanete prostor pro své otázky. Zkuste také vypátrat, kdo s Vámi pohovor povede a jaká je jeho pozice ve firmě. Nejčastěji se bude jednat o personalistu, ale může to být i asistentka nebo v případě menších firem přímo ředitel. Informaci naleznete například na sociální síti LinkedIn. Samozřejmě, že i společnosti se snaží působit co nejlepším dojmem. Abyste získali co nejreálněší obraz toho, jak to v dané firmě chodí, zeptejte se nějakého známého, který zde pracuje. Jestliže tuto možnost nemáte, využijte Atmoskop.cz. V této internetové platformě najdete hodnocení společností od současných i bývalých zaměstnanců. 

Průsečík mezi nabízenou pozicí a Vašimi zkušenostmi

Před samotným pohovorem se znovu podívejte na inzerované místo a svůj životopis. Hledejte body, kde se obě pozice vzájemně protnou. Podívejte se na povinnosti vyžadované pro danou pozici a vzpomeňte si na příklady, kdy jste takové úkoly plnili v minulosti. O svých dosavadních pracovních zkušenostech byste měli být schopni souvisle mluvit. Čím budete konkrétnější, tím lepší dojem uděláte. Klidně si pohovor nacvičte doma před zrcadlem. Kromě verbálního projevu si vyzkoušíte i neverbální komunikaci. Zkuste se také na své CV podívat očima člověka, který Vás nikdy neviděl. Snáze se vžijete do pocitů HR pracovníka a dokážete lépe odhadnout případné otázky. 

Jaké otázky můžete na pohovoru očekávat

Tak, jako je jiná každá společnost, jsou jiné i pracovní pohovory. Přesto existují univerzální otázky, které padnou na většině pohovorů. Personalisté se jimi snaží zjistit motivaci kandidátů, jejich silné a slabé stránky nebo to, jak zapadnou do kolektivu. Mezi nejčastěji kladené otázky patří:

 • Proč se ucházíte právě o danou pozici a právě u nás?
 • Co očekáváte od změny místa?
 • Proč odcházíte (byl jste propuštěn/a)?
 • Jaká byla vaše pracovní náplň a zodpovědnosti v posledním zaměstnání?
 • Jak vypadal váš typický pracovní den?
 • Co vidíte jako svůj největší přínos pro naši společnost?
 • Proč byste právě vy měl/a být vybrán/a na tuto pozici?
 • Jak vaše vzdělání koresponduje s požadavky na pozici?
 • Uveďte tři své vlastnosti, které považujete za kladné, a tři, které byste rád/a změnil/a
 • Jaké máte profesní cíle v horizontu 1 roku a 5 popř. 10 let?
 • Jaké máte zkušenosti s vedením lidí?
 • Jak velký kolektiv jste vedl/a?
 • Jak si představujete své ohodnocení?
 • Kdy byste eventuálně mohl/a nastoupit?

Kromě těchto standardních otázek na Vás může personalista vyrukovat i s neobvyklými dotazy. Jak byste popsali žlutou barvu někomu, kdo je slepý? Kolik semaforů má Česká republika? Těmito otázkami se snaží HR pracovník zjistit, jak čelíte výzvám a neočekávaným událostem. V případě prvního dotazu zvažte emoce, které cítíte při pohledu na tuto barvu. U druhé otázky personalistům nejde o přesné číslo, ale o způsob, jakým uvažujete. Neházejte proto jen něco od boku, ale zamyslete se. Zkuste třeba odhadnout, kolik semaforů je ve Vašem městě nebo obci a na základě tohoto odhadu odpovězte. 

Otázky, které můžete na pohovoru položit Vy

Je to trochu překvapující, ale mnoha uchazečům o práci dělá problém položit na pohovoru otázku. Přitom právě doptáváním dáváte najevo svůj zájem o danou pozici. Chápeme, že přímo na pohovoru s Vámi cloumá nervozita a je těžké nějaký inteligentní dotaz vymyslet. Proto je vhodné připravit si otázky předem. Můžete klást například následující otázky: 

 • Jedná se o nově vytvořenou pozici?
 • Je-li pozice obsazována znovu, z jakého důvodu se uvolnila?
 • Jaká jsou klíčová kritéria úspěšné práce na této pozici?
 • Jaké jsou pro tuto pozici pravomoce a zodpovědnosti?
 • Jaké jsou možnosti postupu a vzdělávání?
 • Jak pro tuto pozici probíhá hodnocení?
 • Jací jsou Vaši největší konkurenti na trhu?
 • Jak vypadá typický den na této pozici?
 • Kdy je předpokládaný nástup?

Při kladení svých otázek se nikdy neptejte na finanční ohodnocení nebo benefity. Platí nepsaná zásada, že tento dotaz zodpoví sám personalista, obvykle na konci pohovoru.

Psali jsme také:

Zaměstnávání cizinců - podmínky

Zaměstnávání cizinců - podmínky

V případě, kdy se zaměstnavateli uvolnilo pracovní místo a chce ho obsadit cizincem, tak podle zákona má žádat o povolení zaměstnávat pracovníky...

České podniky čím dál více spoléhají na cizince. Vede je k tomu kvalita zahraničních pracovníků nebo bezvýchodná situace na domácím trhu práce?

České podniky čím dál více spoléhají na cizince....

České firmy čelí novým výzvám, co se týče náboru pracovníků. Počet volných míst výrazně převyšuje počet potenciálních uchazečů s odpovídajícím...

Outsourcing - výkon činnosti dle smlouvy o dílo

Outsourcing - realizace ucelených celků výrobního...

Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o...

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je v České republice jednou z forem uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto článku...

Mzda, stanovení mzdy, přesčasy, výplata

Minimální mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda nebo odměna z doho­dy – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

...

Prace přes personální agenturu

Řešení personálních potřeb společnosti přes...

V podmínkách současné konkurence na trhu práce dosahují pozitivních výsledků pouze ty společnosti, které podnikají efektivně. Tedy snižují své...

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání v kontextu trhu práce

Agenturní zaměstnávání je opravdu pozitivní formou zaměstnávání, protože v takovém případě jde o legální práci, která je pro svou flexibilitu ...

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Semknutý a přátelský tým - klíč k úspěchu

Úkol manažera - vytvořit semknutý tým. Jak toho dosáhnout?

Je dobře známo, že úspěch jakéhokoli zařízení závisí na harmonické interakci...

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Jak nepoškodit svou kariéru pomocí sociálních sítí

Většina z nás používá sociální sítě. Nezáleží na tom, hledáte-li práci nebo ji již máte. Vaše příspěvky, komentáře a “lajky” mohou velmi negativně...

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

Kde hledat zaměstnance - metody vyhledávání

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak získat a hledat zaměstnance pro svůj podnik. V následujícím článku si proto uvedeme několik metod...

Pojďme mluvit o tom, jak může personální agentura Europa Workintense posílit vaše podnikání v oblasti HR