Přejít k hlavnímu obsahu

Zajištění rovnosti příležitostí a inkluzivity

Read time: 3 minuty
Zajištění rovnosti příležitostí a inkluzivity

Zajištění rovnosti příležitostí a inkluzivity je důležitým tématem, kterým se zabývají vlády, společnosti a organizace po celém světě. Cílem je zajistit, aby všichni lidé, bez ohledu na svou rasu, pohlaví, sociální pozici, zdravotní stav nebo jiné faktory, měli stejné příležitosti a byli inkluzivně zahrnuti do společnosti.

Rovnost příležitostí se týká toho, aby všichni lidé měli stejnou šanci na úspěch v různých oblastech života, jako jsou zaměstnání, vzdělávání, bydlení nebo zdravotní péče. To znamená například, že by neměly existovat bariéry, které by bránily určitým skupinám lidí v dostupnosti těchto příležitostí.

Inkluzivita je o tom, aby společnost byla schopna přijmout a zahrnout různorodost lidí. To znamená, že by měla být akceptována a respektována různorodost rasy, pohlaví, sociálních pozic, zdravotního stavu a jiných faktorů. Inkluzivní společnost by měla také usilovat o to, aby byly odstraněny bariéry, které brání určitým skupinám lidí v plném zapojení do společnosti.

Zajištění rovnosti příležitostí a inkluzivity vyžaduje společnou snahu všech zúčastněných stran. Vlády by měly přijímat zákony a politiky, které podporují rovnost příležitostí a inkluzivitu, zatímco společnosti a organizace by měly provádět interní opatření, která podporují rovnost příležitostí a inkluzivitu. Jako jednotlivci bychom měli také pracovat na tom, abychom rozvíjeli svou vlastní inkluzivní perspektivu a snažili se pomáhat odstraňovat bariéry pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem diskriminováni.

Existuje několik konkrétních kroků, které mohou být podniknuty k dosažení rovnosti příležitostí a inkluzivity. Například mohou být přijímána opatření k odstraňování diskriminace na trhu práce, jako jsou například kvóty pro zaměstnávání lidí z různých sociálních skupin. Mohou být rovněž přijímána opatření k zajištění dostupnosti vzdělání pro všechny, například zvýšením financování pro školy v sociálně znevýhodněných oblastech.

Kromě toho, společnosti a organizace by měli vytvořit inkluzivní kulturu tím, že budou respektovat a oceňovat různorodost svých zaměstnanců a zákazníků. To může zahrnovat například implementaci rozmanitosti a inkluze programů, nebo poskytnutím rovných příležitostí pro všechny zaměstnance.

Je důležité si uvědomit, že dosažení rovnosti příležitostí a inkluzivity bude vyžadovat trpělivost a dlouhodobou snahu. Nicméně s kolektivním úsilím a vytvořením správných opatření můžeme dosáhnout spravedlivější a inkluzivnější společnosti pro všechny.

 

Kdo jsme

reditel-spolecnosti-workintense

Ing. Ivan Rozman

Ředitel Společnosti

„Jsme schopni systémově reagovat na potřeby zákazníka zajistit HR/pracovní sily velice rychle a pružně bez ohledu na to, kde a kdy požadavky vzniknou. Usilujeme o to, abychom poskytovali prvotřídní profesionální služby našim partnerům prostřednictvím vedoucích pracovníku odborně orientovaných projektových tymu a proškolených kmenových zaměstnanců“

Kontakty: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Project manager (Enterprise Architecture)

„Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve výměně zkušeností napříč našimi různorodými projekty. Své know-how sdílíme, což nám umožňuje neustále zvyšovat naši produktivitu, inovovat a důkladně propracovávat personální a provozní procesy a činnosti.“

Kontakty: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Bc. Vjačeslav Rozman

CMO / Business Operations Analyst

„Europa Workintense je jedničkou v zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Řešíme vše od dokladů až po adaptaci na projektu. Za 26 let na trhu jsme si osvojili postupy, které nám umožňují řešit zakázky velmi komplexně a individuálně dle potřeb trhu střední Evropy, konkrétních oborů i firem. Zakládáme si na budování dlouholetých obchodních vztahů s našimi partnery.“

Kontakty: rozman.v@workintensegroup.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lýdie Ignat'uková

Vedoucí obchodního oddělení

„Nabízíme firmám dle jejich potřeb spolehlivý, kvalifikovaný a motivovaný personál z východní Evropy (zejména Ukrajiny). Patříme ke špičce mezi agenturami práce na českém trhu.“

Kontakty: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Projektový manager / HR manager

„Pomůžeme vám najít ten správný personál pro vaše firemní projekty. Obraťte se na nás, a my vám zajistíme kvalifikované dělníky, jaké potřebujete pro plynulý provoz vaši společnosti.“

Kontakty: jan.kupec@workintense.eu

HR manager

Ivan Orsag

Projektový manager / HR manager pro Západní Evropu

„Přestože jsou naší specializací zejména zaměstnanci pro dělnické profese a řemesla, zajišťujeme kvalifikované pracovníky pro široké spektrum dalších oblastí na trhu práce.“

Kontakty: i.orsag@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Customer Acquisition Specialist pro Polsko

„Pomůžeme vám najít kvalifikovaný personál nejrychlejším způsobem a v nejkratším termínu. Vzájemná pomoc - záruka rozvoje a úspěchu.”

Kontakty: s.volyk@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Shvets

Customer Acquisition Specialist pro anglicky a německy mluvící země

„Působíme na celém území České republiky, podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU. Chceme propojit trh práce západní, střední a východní Evropy.”

Kontakty: s.shvets@workintense.eu

„Působíme nejenom na celém území České republiky a taky Polska, Maďarska, Slovenska a jiných členských států EU. Podle potřeb zákazníků zajišťujeme pracovníky i v rámci EU.“